Top

Nepronunţarea hotărârii în contradictoriu cu toate părţile. Consecinţe

TRIBUNALUL VASLUI
Tip: Decizie
Nr./Dată: 127/2004 (19.03.2004)
Autor: Domenii asociate: Citare. Citaţie

Dacă hotărârea nu este pronunţată în contradictoriu cu toate părţile se impune casarea cu trimitere spre rejudecare.

Potrivit dispoziţiilor art. 33 pct. 2 din OG nr. 2/2001, în cazul în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie, Judecătoria va cita şi societatea de asigurări menţionată în procesul-verbal.

În cauză, Judecătoria Bârlad a fost investită cu soluţionarea unei plângeri formulată împotriva unui proces-verbal de contravenţie din care rezultă că fapta săvârşită a avut ca urmare un accident de circulaţie. Prin sentinţa civilă nr. 2526 din 23.10.2003 Judecătoria Bârlad a admis plângerea, a anulat procesul vebal de contravenţie şi a exonerat petentul de plata amenzii aplicată.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs agentul constatator, arătând că instanţa de fond a soluţionat cauza cu încălcarea dispoziţiilor privitoare la citarea societăţii de asigurare menţionată în procesul-verbal.

Tribunalul a constatat că hotărârea primei instanţe este nelegală întrucât cauza a fost soluţionată fără citarea societăţii de asigurare aşa cum prevăd dispoziţiile O.G. nr. 2/2001, motiv pentru care în temeiul art. 312 pct. 5

Cod procedură civilă a fost casată hotărârea şi trimisă cauza spre rejudecare aceleeaşi instanţe ( decizia civilă nr. 127/19 martie 2004 ).

Etichete: