Top

Stare de recidivă. Omisiune

Tip: Decizie
Nr./Dată: 40/R (30.01.2008)
Autor: Tribunalul Vaslui
Domenii asociate: Recidivă. Concurs de infracţiuni. Pluralitate intermediară

Prin sentinţa penală nr.634/2007, Judecătoria Bârlad l-a condamnat pe inculpatul P.D. la pedeapsa de 10 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 180 alin.2 Cod penal cu aplicarea disp. art. 75 lit. c Cod penal şi după anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare – aplicată prin sentinţa penală nr. 400/2007 a Judecătoriei Bârlad – care a fost descontopită în componentele ei, de 1 an şi 6 luni şi respectiv 5 luni închisoare, s-au contopit acestea cu pedeapsa de 10 luni închisoare , în pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 6 luni închisoare.

Prin decizia penală nr.40/R din 30 ianuarie 2008, s-a casat în parte această sentinţă şi, în rejudecare, s-a schimbat încadrarea juridică a faptei comisă de inculpatul P.D. în sensul reţinerii disp. art. 37 lit.a Cod penal, menţinîndu-se pedeapsa de 10 luni închisoare.

S-a anulat suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare – aplicată prin sentinţa penală nr. 400/2007 a Judecătoriei Bârlad – s-a descontopit această pedeapsă în componentele ei de 1 an şi 6 luni şi respectiv 5 luni închisoare, după care, conform disp. art. 36 alin.1 Cod penal s-a contopit pedeapsa de 10 luni închisoare cu cea de 5 luni închisoare, în pedeapsa cea mai grea de 10 luni închisoare.

În temeiul disp. art. 83 Cod penal s-a revocat suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 897/2006 a Judecătoriei Bârlad şi s-a dispus executarea acesteia alături de pedeapsa de 10 luni închisoare , în total 2 ani şi 4 luni închisoare.

S-a reţinut că, inculpatul a comis fapta dedusă judecăţii în stare de recidivă postcondamnatorie , în cursul termenului de încercare stabilit prin sentinţa penală nr. 897/2006 a Judecătoriei Bârlad şi nu în concurs cu fapta pentru care i-a fost aplicată pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare cum greşit a reţinut instanţa de fond.

Etichete: , ,

Graţiere. Revocare. Pluralitate intermediară

Tip: Decizie
Nr./Dată: 101/A/2005 (16.03.2005)
Autor: Tribunalul Vaslui
Domenii asociate: contravenţii, închisoare contravenţională

Judecător fond: Aioniţoaiei V.

Prin sentinţa penală nr. 1727 din 21 decembrie 2004, Judecătoria Bârlad l-a condamnat pe inc. B.F. la 2 ani şi 10 luni închisoare pentru săvârşirea infracţ. prev. de art. 208, 209 lit. a, g, i Cod penal cu aplicarea disp. art. 99 şi 41 alin. 2 Cod penal – faptă concurentă cu cea pentru care a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 1028 din 30 septembrie 2003 a Judecătoriei Bârlad, rămasă definitivă la 30 martie 2004, la 1 an şi 6 luni închisoare pentru infracţ. prev. de art. 192 alin. 2 Cod penal cu aplicarea art. 99 Cod penal.

S-a contopit această pedeapsă în pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 10 luni închisoare.

S-a revocat graţierea pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1028/2003 a Judecătoriei Bârlad pentru săvârşirea infracţ. prev. de art. 208, 209 Cod penal şi s-a cumulat această pedeapsă cu cea de 2 ani şi 10 luni închisoare, inc. urmând să execute în total: 4 ani şi 10 luni închisoare.

Prin decizia penală nr. 101/A din 16 martie 2005, s-a desfiinţat în parte această sentinţă şi, în rejudecare, s-a contopit pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare – pentru care s-a înlăturat graţierea – cu pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, ambele pedepse aplicate prin sentinţa penală nr. 1028 din 30 septembrie 2003 a Judecătoriei Bârlad.

Conform disp. art. 40 Cod penal s-a contopit această pedeapsă rezultantă de 1 an şi 6 luni închisoare cu pedeapsa de 2 ani şi 10 luni închisoare, în pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 10 luni închisoare.

S-a reţinut că faptele deduse actualei judecăţi au fost comise, în mod repetat, ultimul act la 2 aprilie 2004, deci ulterior datei de 30 martie 2004, când a rămas definitivă sentinţa penală nr. 1028/30 septembrie 2003 a Judecătoriei Bârlad, fiind întrunite cerinţele prev. de art. 40 Cod penal şi nu cele ale concursului de infracţiuni. Greşit s-a efectuat cumulul aritmetic între pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 10 luni închisoare şi pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru care s-a revocat graţierea.

Nu erau incidente disp. art. 7 din Legea 543/2002 în condiţiile în care cond. nu a beneficiat efectiv de graţiere întrucât el executa o pedeapsă pentru o faptă concurentă egală cu cea graţiată.

Etichete: , ,