Top

Drepturi banesti

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 63/CA (23.02.2009)
Autor: Tribunalul Vaslui
Domenii asociate: contracte de muncă

S-a luat în examinare judecarea cauzei civile în contencios administrativ şi fiscal privind pe reclamantul OP,. Iaşi, în contradictoriu cu pârâtul PFJ, având ca obiect drepturi băneşti – spor de fidelitate.

Prin cererea de chemare în judecată formulată la data de 30.12.2008 în cauza înregistrată la această instanţă sub nr.4143/89/2008, reclamantul OC a chemat în judecată pe pârâtul PFJ, solicitând obligarea acestuia la plata sporului de fidelitate de până 20 % din salariul de bază, cuvenit pentru anul 2005, actualizat cu rata de inflaţie la data efectuării plăţii.

Analizând actele si lucrările dosarului instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Reclamantul OP a chemat în judecată pârâtul PFJ pentru ca acesta să fie obligat la plata sporului de fidelitate de până la 20 % din salariul de bază pentru anul 2005, actualizat cu rata inflaţiei de la data naşterii dreptului la data plăţii efective.

Potrivit dispoziţiilor art. 6 din OG nr.38/2003, pentru activitatea desfăşurată în instituţiile din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională,în calitate de militar , poliţist, funcţionar public şi personal contractual, poliţiştilor li se acordă un spor de fidelitate de până la 20% din salariul de bază, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului de interne.

Prin OUG nr. 118/2004 privind acordarea unor drepturi salariale personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor, art. 2 al.1, pentru anul 2005 s-a suspendat aplicarea dispoziţiilor art. 6 din OG nr. 38/2003.

Cum suspendarea exerciţiului dreptului nu echivalează cu înlăturarea lui, cererea reclamantului privind acordarea sporului de fidelitate este întemeiată, dreptul la acţiune născându-se la 1 ianuarie 2006.

Din cuprinsul adeverinţei depuse la data de 19.02.2009, rezultă faptul că reclamantul a avut raporturi de serviciu cu pârâtul PFJ în calitate de ofiţer de politie, adică funcţionar public cu statut special, până la data de 30.09.2005.

Aşa fiind, tribunalul urmează să admită, în parte, cererea de chemare în judecată formulată de către reclamantul OC în contradictoriu cu pârâtul PFJ , care, în temeiul dispoziţiilor art. 6 din OG nr. 38/2003, va fi obligat să plătească reclamantului sporul de fidelitate cuvenit pentru perioda 1.01.2005-30.09.2005, corespunzător perioadei efectiv lucrate, actualizat cu rata inflaţiei de la data naşterii dreptului la acţiune la data plăţii.

Nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E :

Admite, în parte, acţiunea formulată de către reclamantul OC, în contradictoriu cu pârâtul PFJ

Obligă pârâtul PFJ să achite reclamantului sporul de fidelitate cuvenit pentru perioada 1.01.2005-30.09.2005, corespunzător perioadei lucrate, actualizate cu indicele de inflaţie de la data naşterii dreptului până la data efectuării plăţii.

Tags: , ,