Top

Contentencios administrativ.Drepturi banesti solicitate de un functionar public.Cerere de chemare in garantie.Nelegalitate

Prin cererea sa reclamantul C.C. a chemat în judecată pârâtul Inspectoratul Judeţean de Poliţie Ialomiţa solicitând obligarea acestuia la plata drepturilor băneşti reprezentând contravaloarea sporului de fidelitate aferente anului 2005 actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii.

La rândul său pârâtul Inspectoratul Judeţean de Poliţie Ialomiţa a chemat în garanţie Ministerul Economiei şi Finanţelor Publice solicitând ca în situaţia în care va fi admisă cererea reclamantului, chematul în garanţie să fie obligat să aloce Ministerului Administraţiei şi Internelor fondurile necesare achitării drepturilor acordate reclamantului.

Admiţându-se cererea principală, cererea de chemare în garanţie a fost respinsă ca nelegală.

Potrivit art. 60, alin. 1 Cod procedură civilă partea poate să cheme în garanţie o altă persoană împotriva căreia ar putea să se îndrepte, în cazul când ar cădea în pretenţii cu o cerere în garanţie sau în despăgubiri.

Rezultă din economia textului arătat mai sus că cel chemat în garanţie trebuie să aibă faţă de partea care formulează cererea de chemare în garanţie o obligaţie legală sau convenţională de garanţie sau o obligaţie în despăgubiri.

Ori, în cazul în speţă pârâtul Inspectoratul Judeţean de Poliţie Ialomiţa, în susţinerea cererii sale de chemare în garanţie invocă o obligaţie în sarcina Ministerul Economiei şi Finanţelor Publice faţă de Ministerul Administraţie şi Internelor, care nici măcar nu este parte în proces, ceea ce face cererea sa nelegală.

Etichete: