Top

REVOCAREA SUSPENDĂRII EXECUTĂRII PEDEPSEI SUB SUPRAVEGHERE – CONDIŢII

MATERIA PENAL

DOMENIUL ASOCIAT : SUSPENDARI ALE EXECUTARII PEDEPSEI

REVOCAREA SUSPENDARII EXECUTARII PEDEPSEI SUB SUPRAVEGHERE – CONDITII

Dosar nr.1218/324/2010

Sentinta penala nr.210/ 23 aprilie 2010

Prin cererea înregistrata la Judecatoria Tecuci, sub numar de înregistrare 1218/324/2010 din 10.03.2010, Biroul Executari Penale al instantei a solicitat revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere pentru condamnatul G F.

În motivare, s-a aratat ca, prin sentinta penala nr.1288/09.12.2005, pronuntata în dosarul penal nr.1547/2005, definitiva prin neapelare la data de 17.01.2006, inculpatul GF a fost condamnat la o pedeapsa rezultanta de 3 ani închisoare pentru savârsirea a doua infractiuni de furt calificat. În conformitate cu disp.art.86 ind.1 si art.86 ind.2 Cod penal, s-a dispus suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 5 ani.

Biroul Executari Penale, cu adresa nr.1547/2005 din 17.01.2006, a comunicat Serviciului de probatiune de pe lânga Tribunalul Galati, hotarârea nr.1288/09.12.2005, în vederea realizarii supravegherii. Condamnatul ar fi trebuit sa se prezinte la datele fixate la Serviciului de probatiune din cadrul Tribunalului Galati, însa acesta nu a respectat obligatiile stabilite de instanta si a masurilor de supraveghere prevazute de lege.

În drept, si-a întemeiat cererea pe disp.art.86 ind.4 al.2 Cod penal.

A atasat dosarul nr.1466/324/2009 si adresa nr.642/04.03.2010 primita de la Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Galati, cu toata documentatia înaintata.

Condamnatul, legal citat, nu s-a înfatisat în instanta.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta a retinut urmatoarele:

Prin sentinta penala nr.1288/09.12.2005, pronuntata în dosarul nr.1547/2005, definitiva prin neapelare la data de 17.01.2006, inculpatul G F a fost condamnat la pedeapsa rezultanta de 3 ani închisoare pentru savârsirea a doua infractiuni de furt calificat.

În baza art.86 ind.1 si art.86 ind.2 Cod penal, s-a dispus suspendarea executarii sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 5 ani, acesta fiind obligat a se supune unor masuri de supraveghere impuse de instanta.

Din continutul adresei nr.642/04.03.2010 si a documentatiei atasate de catre Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Galati a rezultat ca, condamnatul nu a respectat masurile impuse prin hotarârea de mai sus.

Potrivit art.86 ind.4 alin.2 Cod proc.pen., daca cel condamnat nu îndeplineste , cu rea-credinta, masurile de supraveghere prevazute de lege ori obligatiile stabilite de instanta, aceasta revoca suspendarea executarii sub supraveghere, dispunând executarea în întregime a pedepsei.

Din economia dos.pen.nr.1547/2005 a rezultat ca, condamnatul G F nu a fost prezent la dezbaterile în fond ale cauzei, sentinta penala nr.1288/09.12.2005 fiindu-i comunicata prin afisare le Consiliul Local C si la domiciliul acestuia din com.N.

Din continutul adresei nr.417971/18.10.2006 al Inspectoratului Judetean al Politiei de Frontiera a reiesit ca, condamnatul a iesit din tara la data de 07.10.2005, înainte de pronuntarea sentintei penale nr.1288/09.12.2005 si de comunicarea acesteia ( pag.23 din dosar 4064/2007).

Instanta a dispus citarea condamnatului cu mandat de aducere atât la postul de Politie C, cât si la Postul de Politie N, pentru a fi comunicate relatii despre acesta.

Din continutul procesului-verbal încheiat de Postul de Politie C a rezultat ca fratele condamnatului cunoaste faptul ca acesta este plecat în Grecia de circa 6 ani de zile, iar, din continutul procesului-verbal încheiat de Postul de Politie N a rezultat ca acesta este plecat în Italia si ca nu mai are rude pe raza comunei.

Fata de dispozitiile textului legal de mai sus, care prevede neîndeplinirea cu rea-credinta a masurilor de supraveghere si fata aspectele învederate, instanta a apreciat ca, condamnatului G F nu i se poate imputa reaua-credinta în îndeplinirea masurilor impuse, întrucât nu are cunostinta despre aceste obligatii.

Pentru aceste motive, instanta urmeaza sa respinga cererea ca nefondata.

În baza art.192 al.3 Cod procedura penala, cheltuielile judiciare, inclusiv onorariul aparatorului din oficiu, urmeaza a ramâne în sarcina statului.

Etichete: