Top

Construcţie edificată pe terenul altuia. Buna sau reaua credinţă a constructorului. Criterii de evaluare

Stabilirea faptului dacă un constructor şi-a edificat imobilul pe terenul proprietatea

altuia a fost de bună sau de rea credinţă, cu consecinţe pe planul aplicării dispoziţiilor

art. 494 cod civil, impune verificarea tuturor împrejurărilor, de fapt şi de drept, care au

dus la naşterea conflictului.

Astfel, nu se poate reţine reaua credinţă a constructorului care a edificat imobilul pe un

teren ce se află în indiviziune cu o altă persoană care a dobândit întreaga proprietate

abia după partajul judiciar şi în condiţiile în care a existat practic un accept tacit, fără

vreo opoziţie manifestă a reclamantului, nici la debutul lucrărilor şi nici pe parcurs,

pretenţiile sale de ridicare a construcţiilor manifestându-se abia după trecerea a 8 ani de

la edificare şi a peste 3 ani de la finalizarea partajului judiciar.

Etichete: