Top

Conflict de competenţă

Prin sentinta nr.3/2005 Tribunalul Suceava – sectia comerciala,contencios administrativ si fiscala declinat competenta de solutionare a cererii formulata de SC „M” SRL Falticeni impotriva paratei SC „ BE” SRL Falticeni, motivat de faptul ca potrivit art.7 al.1 Cod pr.civila cererea impotriva unei persoane juridice de drept privat se face la instanta sediului ei principal.

Investita cu solutionarea acestei cereri, Judecatoria Falticeni prin sentinta civila nr. 586 din 27 aprilie 2005, constatand ca nu este competenta din punct de vedere material sa rezolve aceasta pricina intrucat potrivit art.2 pct.1 lit. d teza a II-a Cod pr.civila procesele si cererile in materie comerciala al caror obiect este neevaluabil in bani sunt de competenta tribunalului, a declinat competenta de solutionare in favoarea Tribunalului Suceava.

Constatand totodata existenta unui conflict negativ de competenta, conform art.22 pct. 2 Cod pr.civila, a dispus inaintarea cauzei catre Curtea de Apel Suceava pentru a se pronunta asupra conflictului de competenta.

Curtea prin sentinta nr. 334 din 21 septembrie 2005, pronuntata in camera de consiliu, a stabilit competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Suceava.

Pentru a hotari astfel a retinut ca prin cererea introductiva reclamanta a solicitat rezilierea unui contract, cerere care este neevaluabila in bani.

Potrivit disp.art.2 pct.1 lit.a Cod pr.civila tribunalele judeca in prima instanta procesele si cererile in materie comerciala al caror obiect are o valoare de peste 1 miliard lei, precum si procesele si cererile in aceasta materie, al caror obiect este neevaluabil in bani.

In consecinta cererea reclamantei de reziliere a contractului de inchiriere cade in competenta de solutionare a Tribunalului Suceava.

Referitor la disp.art.7 al.1 Cod pr.civila, avute in vedere de Tribunalul Suceava in sentinta de declinare a competentei catre judecatorie, s-a precizat ca acestea reglementeaza competenta teritoriala a instantelor, competenta ce se analizeaza in urma determinarii competentei materiale a instantelor judecatoresti.

Etichete: