Top

Actiune în constatare. Competenta materiala.

Domeniu asociat. Actiune în constatare.

Competenta materiala.

În conformitate cu dispozitiile art.2 pct.1 lit.a Cod procedura civila, tribunalele judeca în prima instanta procesele si cererile în materie comerciala al caror obiect are o valoare de peste 100.000 lei, precum si procesele si cererile în aceasta materie al caror obiect este neevaluabil în bani.

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal. Decizia civila nr.17/RCOM din 18.02.2008.

Prin Sentinta civila nr.3172 din 19.09.2007 pronuntata în dosarul nr.889/279/2007 Judecatoria Piatra Neamt a respins ca nefondata actiunea în constatare formulata de reclamanta SC LISSACOM SRL în contradictoriu cu pârâtul MUNTEANU ALEXANDRU.

Pentru a pronuntat aceasta sentinta prima instanta a retinut ca promitentul vânzator-pârât în cauza dedusa judecatii nu a dovedit calitatea de proprietar asupra bunului litigios – spatiu cu destinatie de magazie, pretins a fi înstrainat, iar conventia partilor a fost dovedita potrivit dreptului comun, nefiind respectate dispozitiile art.1191 Cod civil privind dovada actelor juridice a caror valoare este mai mare de 250 lei.

A înlaturat sustinerile reclamantei privind folosirea imobilului în litigiu sub nume de proprietar, în mod public si netulburat, întrucât nu sunt întrunite dispozitiile art.1847, 186 si 1890 Cod civil.

Împotriva sentintei a declarat recurs reclamanta, invocând dupa reiterarea motivelor invocate în cererea introductiva, urmatoarele motive:

Instanta de fond a ignorat probatoriul administrat în cauza si nu a avut în vedere invocarea jonctiunii posesiilor utile, a posesiei pe care a exercitat-o cu posesiile autorilor anteriori, respectiv a prescriptiei achizitive.

Aceasta, împreuna cu posesia utila, netulburata si sub nume de proprietar, dovedeau temeinicia cererii promovate.

Recursul a fost înregistrat la Tribunalul Neamt – Sectia civila sub nr.880/279/2007.

Aceasta instanta prin Încheierea pronuntata la 11.12.2007, apreciind ca litigiul este de natura comerciala, a scos cauza de pe rol si a trimis-o spre solutionare la Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ a tribunalului, unde a fost înregistrata sub nr.5224/103/2007.

Recursul este fondat dat nu pentru motivele de recurs ce se invoca, cu pentru urmatoarele considerente:

Actiunea dedusa judecatii este neevaluabila în bani si în raport de dispozitiile art.2 pct.1 lit.a Cod procedura civila, care dispun ca – tribunalele judeca în prima instanta „procesele si cererile în materie comerciala al caror obiect are o valoare de peste 100.000 lei, precum si procesele si cererile în aceasta materie al caror obiect este neevaluabil în bani”, competenta de solutionare a cauzei în prima instanta revine Tribunalului Neamt si nu Judecatoriei Piatra Neamt.

Judecatoria, solutionând cererea dedusa judecatii cu încalcarea competentei alte instante a pronuntat o hotarâre care potrivit art.105 alin.1 Cod procedura civila este nula.

În consecinta, va admite exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Piatra Neamt de a solutiona cauza în fond.

Etichete: