Top

ANULARE CONTRACT IN PARTICIPATIUNE. COMPETENTA TERITORIALA

1. ANULARE CONTRACT IN PARTICIPATIUNE. COMPETENTA TERITORIALA.

Prin sentinta nr.2089 din 19 mai 2004, Tribunalul Suceava a declinat competenta de solutionare a cauzei , avand ca obiect anularea contractului in participatiune incheiat intre reclamanta SC „I.C.I. IMPEX „ SRL Milisauti si parata SC „ P.Q.N.” SRL Bucuresti in favoarea Tribunalului Bucuresti – sectia comerciala, retinand ca in conformitate cu art.7 al.1 Cod proc. civila modificat, cererea impotriva unei persoane juridice de drept privat, se face la sediul sau principal si, cum sediul paratei este in municipiul Bucuresti, competent teritorial este Tribunalul Bucuresti.

Recursul declarat de reclamanta a fost admis de Curtea de Apel Suceava – sectia comerciala, contencios administrativ si fiscal pentru motivul prev. de art. 304 pct. 9 Cod proc. civila. S-a retinut ca obiectul litigiului il constituie anularea contractului in participatiune incheiat intre parti la 30 mai 2004, privind exploatarea in comun de agregate de la balastiera Slobozia, comuna Granicesti.

Conform art.10 pct.1 Cod proc. civila, in afara domiciliului paratului mai sunt competente, in cererile privitoare la anularea unui contract, instanta locului prevazuta in contract pentru executarea chiar, in parte, a unei obligatiuni, ori executarea obligatiunii se realizeaza in judetul Suceava.

Mai mult, conform art.12 Cod proc. civ., reclamanta are alegerea intre mai multe instante deopotriva competente.

(Decizia nr. 96 din 17 februarie 2005)

Etichete: