Top

ACT ADMINISTRATIV EMIS DE AUTORITATE PUBLICA CENTRALA. COMPETENTA.

5. ACT ADMINISTRATIV EMIS DE AUTORITATE PUBLICA CENTRALA. COMPETENTA.

Prin sentinta nr. 2099 din 23 noiembrie 2004 Tribunalul Suceava – sectia comerciala si de contencios administrativ a admis actiunea reclamantei R.D. in contradictoriu cu Directia Generala de Pasapoarte Bucuresti si a inlaturat masura suspendarii dreptului de folosire a pasaportului.

Pentru a hotari astfel, instanta a retinut in esenta ca masura de suspendare a dreptului de folosire a pasaportului este abuziva, intrucat din inscrisurile depuse nu se face dovada ca pe durata sederii in strainatate, reclamanta ar fi savarsit fapte de natura sa aduca atingere ordinii publice.

Impotriva sentintei a declarat recurs parata, care a criticat-o pentru nelegalitate.

Recursul a fost apreciat ca intemeiat de instanta de control judiciar pentru motivul de ordine publica invocat din oficiu – necompetenta materiala a tribunalului in solutionarea actiunii.

Intr-adevar, Serviciul de Evidenta Informatizata a Persoanei Suceava a dispus masura, insa, impotriva acesteia reclamanta a formulat contestatie la Directia Generala de Pasapoarte, care a hotarat reducerea pana la 18 martie 2005.

Cum actul administrativ atacat emana de la un organ central, competenta de solutionare a cauzei revine in fond Curtii de Apel,potrivit art.3 al.1 Cod proc. civila.

Asa fiind, s-a admis recursul, s-a casat sentinta pentru motivul prev. de art. 304 pct.3 Cod proc. civila si in temeiul art..312 al.7 Cod proc. civila s-a trimis cauza spre competenta solutionare Curtii de Apel Suceava – sectia comerciala, contencios administrativ si fiscal, ca instanta de fond.

(Decizia nr. 84 din 17 februarie 2005)

Etichete: