Top

Plangere la Legea 18/1991, adresata direct instantei. Inadmisibilitate.

1. Plangere la Legea 18/1991, adresata direct instantei. Inadmisibilitate.

Petenta C.T. a solicitat, in contradictoriu cu Comisia locala Dorohoi pentru Legea 18/1991 ?i Comisia judeteana Boto?ani pentru Legea 18/1991, reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 2600 m.p. teren, situata pe raza municipiului Dorohoi, motivand ca este legatara cu titlu particular al fostei proprietare H.A., decedata in 1959, detine terenul care nu este solicitat de alta persoana.

Actiunea a fost admisa de Judecatoria Dorohoi, prin sentinta civila nr.939 din 14.06.2004, retinandu-se ca intemeiate sustinerile petentei.

Prin decizia civila nr.226 A din 21.09.2004 a Tribunalului Boto?ani, apelul formulat de Comisia Judeteana Boto?ani pentru Legea 18/1991, a fost respins ca nefondat, cu aceea?i motivare.

Recursul declarat de Comisia judeteana Boto?ani pentru Legea 18/1991, este fondat.

Legea 18/1991 cu modificarile ulterioare, prevede o procedura speciala pentru constituirea ?i reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, a carei nerespectare este sanctionata cu nulitate.

Conform art.9 din acest act normativ, cererea se depune la primaria localitatii pe raza careia este situat terenul cerut, in termen de 150 zile de la data intrarii in vigoare a legii, sub sanctiunea decaderii.

In speta, petenta nu a formulat o asemenea cerere la primarie, ci s-a adresat direct instantei la data de 14.06.2004, situatie in care actiunea sa este inadmisibila, fiind lipsita de relevanta imprejurarea ca detine terenul pretins ?i ca acesta nu a fost cerut de alte persoane.

Ca atare, recursul va fi admis, ambele hotarari vor fi modificate si actiunea respinsa ca inadmisibila.

(Curtea de Apel Suceava – decizia civila nr.40/14.01.2005)

Etichete: