Top

Actiune in revendicare.Inadmisibilitate.Coproprietari aflati in stare de indiviziune.

Prin sentinta civila nr.421 din 21 noiembrie 2006 a Judecatoriei Murgeni a fost respinsaca inadmisibila cererea pentru revendicare formulate dereclamanta T.E, in contradictor cu paratii L.M si M.I.

Instanta a retinut ca actiunea petitorie in revendicare poate fi introdusa numai de catre titluarul dreptului real de proprietate si numai impotriva persoanei care poseda bunul revendicat.

Cu privire la titularul dreptului de proprietate, actiunea in revendicare este inadmisibila in raporturile dintre coproprietarii aflati in indiviziune, deoarece toate partile fiind proprietari, reclamanta nu poate dovedi ca este proprietar exclusive asupra bunului aflat in indiviziune.

Un coproprietar nu poate sarevendice singur un bun de la o terta persoana, ci impreuna cu ceilalti coproprietari.

In speta, conform titlului de proprietate nr.588/48935 din 9 iunie 2002 eliberat de Comisia judeteana Vaslui pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, s-a reconstituit dreptul de proprietate in favoarea reclamantei T.E si fratilor acesteia T.I si T.D pentru suprafata totala de 2 ha si 5000 m.p teren, din care suprafata de3566 m.p situate in intravilanul comunei, partile aflandu-se in indiviziune asupra acestui teren, pe care se afla si constructia.

(Sentinta civila nr.421 din 21 noiembrie 2006).

Etichete: