Top

Acţiune oblică. Acţiunea oblică având ca scop aducerea unor valori în patrimoniul debitorului, exercitarea ei este condiţionată nu numai de existenţa unei creanţe certe, lichide şi exigibile, dar şi de neexercitarea dreptului de către debitor.

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Fetesti sub nr. 142/229/2008, recl. B.M. a chemat în judecata, pe calea actiunii oblice, în numele Comisiei Judetene Ialomita pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, pe pârâta Agentia Domeniilor Statului, solicitând obligarea acesteia la întocmirea si semnarea protocolului de predare catre Comisia Judeteana Ialomita a suprafetei de 25 ha teren extravilan pe raza com. Stelnica, jud. Ialomita, ce i s-a reconstituit prin hotarârea nr. 7/I/8.02.2006 a Comisiei Judetene, dar cu care nu a fost pusa în posesie din lipsa terenului disponibil.

Judecatoria Fetesti, prin sentinta civila nr. 425/13.03.2008 a admis cererea si a obligat pârâta Agentia Domeniilor Statului sa întocmeasca protocolul de predare a suprafetei de 25 ha situata pe raza com. Stelnica, jud. Ialomita, în vederea punerii în posesie a recl.

Împotriva acestei sentinta a formulat recurs pârâta Agentia Domeniilor Statului, criticând sentinta instantei de fond, printre altele si pentru motivul ca actiunea oblica nu respecta toate conditiile cerute de art. 974 Cod civil, nefacându-se dovada pasivitatii debitoarei Comisia Judeteana Ialomita.

Recursul este fondat. Prin sentinta civila nr. 2406/9.X.2007 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ, s-a respins actiunea Comisiei Judetene Ialomita pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor prin care se cerea obligarea Agentiei Domeniilor Statului de a-i pune la dispozitie o suprafata de teren pe raza com. Stelnica în vederea punerii în posesie a persoanelor carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate.

Cum debitoarea obligatiei de punere în posesie, Comisia Judeteana Ialomita, nu a stat în pasivitate, nu este îndeplinita una din conditiile actiunii oblice.

Etichete: