Top

LEGEA NR.64/1995 REPUBLICATA. DESCHIDERE PROCEDURA. SOCIETATE DIZOLVATA CONF. Lg.359/2004. INADMISIBILITATE.

Prin sentinta nr. 250 din 20 sept.2005 Tribunalul Suceava – judecator sindic a respins ca inadmisibila cererea creditoarei DGFP Suceava pentru deschiderea procedurii prev. de Lg.64/1995 republicata privind pe debitoarea „U.C.” SRL Suceava.

Pentru a hotari astfel, judecatorul sindic a retinut ca debitoarea a fost dizolvata de drept conform disp. Lg.359/2004, astfel ca procedura lichidarii trebuie urmata conform dispozitiilor Legii nr.31/1990 si nu a dispozitiilor Lg.64/1995 care nu sunt aplicabile in cauza.

Impotriva sentintei a declarat recurs creditoarea, care a invocat drept motiv de modificare disp. art. 304 pct. 9 Cod proc. civ. aratand ca potrivit disp. art. 260 al.4 din Lg.31/1990 lichidarea unei societati nu elibereaza pe asociati si nu impiedica deschiderea procedurii falimentului societatii. A mai aratat ca in contextul dispozitiilor legale citate nu poate fi respinsa cererea introductiva ce a formulat-o si ca judecatorul sindic avea obligatia sa analizeze limitativ daca debitorul este in stare de insolventa si nu sa analizeze procedura careia i se circumscrie modalitatea de realizare a creantei creditorilor.

Curtea a apreciat recursul nefondat retinand in esenta ca Lg.359 din 8 sept. 2004 este o lege speciala care reglementeaza modul de dizolvare si lichidare a unor persoane juridice care nu a efectuat preschimbarea certificatului de inmatriculare si a celui de inregistrare fiscala, dispozitiile acesteia fiind imperative, deci procedura de urmat pentru lichidarea societatii este cea prevazuta de Lg.31/1990 republicata si nu cea prevazuta de Lg.64/1995.

In cauza s-a retinut ca nu sunt aplicabile disp. art. 260 al.4 din Lg.31/1990 potrivit carora lichidarea unei societati nu libereaza pe asociati si nu impiedica deschiderea procedurii de faliment, motivat de faptul ca legiuitorul, prin dispozitiile art. 31 din Lg.359/2004 a dispus in mod imperativ ca in cazul dizolvarii de drept a unei societati comerciale pentru neefectuarea preschimbarii certificatului de inmatriculare si a celui de inregistrare fiscala, lichidarea societatii se face in temeiul disp. Lg.31/1990.

(Decizia nr. 2415 din 08 decembrie 2005)

Precizam ca in aceasta problema initial practica curtii nu a fost unitara insa, ulterior, toti judecatorii si-au reconsiderat opinia si au apreciat ca cererea pentru deschiderea procedurii prev. de Lg.64/1995 republicata, a unei societati dizolvate, conform Lg.359/2004 este inadmisibila.

(Decizia nr.2030 din 29 septembrie 2005)

Etichete: