Top

Actiunea avand ca obiect anularea unor inscrisuri intentata de Ministerul Public.Admisibilitate.

Parchetul de pe langa Tribunalul Botosani, prevalandu-se de art. 45 Cod procedura civila, a chemat in judecata pe paratii I.Ch.M., I.M.M. si I.M., pentru ca, prin sentinta ce se va pronunta, sa fie anulate trei inscrisuri, anume: a) mentiunea din registrul agricol al comunei Copalau privind pe paratul I.Gh.M., facuta in luna martie 1990, in sensul ca acesta detine suprafata de 16,5 ari teren in locul pe care si-a edificat casa; b) certificatul nr. 722 din 25 iunie 1990, eliberat de Primaria comunei Copalau prin care se atesta ca acesta detine 1650 mp teren curte si gradina; c) actul de donatie incheiat pe 27 iunie 1990, unde se mentioneaza ca I.Gh.M. doneaza fiului sau I.M.M. teren dobandit prin mostenire de la parintii sai.

In esenta, parchetul a motivat ca cercetarile efectuate in dosarul penal nr. 139/P/1991 releva ca mentiunea privind provenienta acestui teren nu este reala.

Judecatoria Botosani, prin sentinta civila nr. 3145 din 26 aprilie 1993, a admis in parte actiunea Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani.

Impotriva acestei hotarari au declarat apel paratii.

Tribunalul Botosani, prin decizia civila nr. 1 A din 10 ianuarie 2005, a respins ca nefondat apelul paratilor, retinand ca reclamanti ,, Parchetul de pe langa Judecatoria Botosani, Comuna Copalau – prin primar si B. I.”

In esenta, instanta de apel a retinut textual : „In ce priveste primul motiv de apel invocat de parati referitor la neintrunirea in cauza a cerintelor prevazute de art. 45 din Codul de procedura civila, pentru admisibilitatea unei astfel de actiuni la initiativa reprezentatului Ministerului Public, instanta apreciaza ca acesta este nefondat, in speta, conditiile impuse de textul citat fiind indeplinite tocmai in considerarea aspectelor privind restabilirea ordinii de drept, pretins incalcata printr-o interventie nelegitima in continutul inscrisurilor cu destinatie publica, toate aceste aspecte justificand deplin calitatea procesuala activa a Ministerului Public in promovarea prezentei actiuni in anulare”.

Impotriva acestei decizii au declarat recurs paratii, care au sustinut intre altele, ca actiunea in anulare a Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani este lovita de nulitate pentru ca art. 45 Cod procedura civila invocat se refera la alte categorii de persoane decat cea in favoarea careia a actionat Parchetul.

Recursul, care in drept a fost incadrat in art. 304 pct. 9 Cod procedura civila, este fondat.

Pe de o parte, este de subliniat ca Parchetul de pe langa Tribunalul Botosani, lucrand in numele Ministerului Public, n-a solicitat introducerea in proces a titularului pretinsului drept la care se refera actiunea. Din proprie initiativa, registratura primei instante a trecut pe concept, in calitate de reclamant, pe numitul B.I., cu aceasta calitate procesuala a fost citat la primul termen ( din 29 noiembrie 1992), iar in continuare nici o instanta nu s-a preocupat de acest aspect, fie chiar si din oficiu.

Pe de alta parte, art. 45 alin. 1 Cod procedura civila prevede ca „Ministerul Public poate porni actiunea civila de cate ori este necesar pentru apararea drepturilor legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdictie si ale disparutilor, precum si in alte cazuri expres prevazute de lege”.

In cauza dedusa judecatii, nici una din ipotezele mentionate n-are incidenta.

Cum recursul paratilor a fost considerat intemeiat, in temeiul art. 304 pct.9 Cod procedura civila raportat la art. 45 alin. 1 Cod procedura civila, a fost admis si, in considerarea art. 312 alin. 3 Cod procedura civila, decizia civila nr. 1 A din 10 ianuarie 2005 a Tribunalului Botosani, pronuntata in dosarul nr. 2321/2000, a fost in totalitate modificata, in sensul ca a fost admis apelul paratilor, iar sentinta civila nr. 427 din 18 ianuarie 2000 a Judecatoriei Botosani schimbata si, pe cale de consecinta, din considerentele aratate, actiunea civila a Ministerului Public a fost respinsa ca inadmisibila.

( C.A.Suceava dec.civ.nr.1971/ 22.11.2005)

Etichete: