Top

Obligare punere in posesie si intocmire documentatie pentru teren. Anulare titlu de proprietate. Coparticipare procesuala activa.

Un numar de 14 reclamanti au solicitat in contradictoriu cu Comisia locala Mihai Eminescu pentru Legea 18/1991, Comisia judeteana Botosani pentru Legea 18/1991 si parata L.E., obligarea comisiei locale la punerea lor in posesie cu terenurile pentru care au eliberate adeverinte de reconstituire a dreptului de proprietate, la intocmirea documentatiei si eliberarea titlului.

Au mai solicitat si anularea titlului emis paratei L.E., intrucat terenurile lor au fost trecute in acest act.

Judecatoria Botosani prin sentinta civila 764/17.02.2004 a respins actiunea ca inadmisibila, retinand ca nu sunt indeplinite conditiile art.47 Cod procedura civila, fiecare reclamant trebuind ca formuleze actiune separata.

Prin decizia civila nr.218 A/14.09.2004, Tribunalul Botosani a respins apelul reclamantilor, analizand pe fond litigiul.

Recursul reclamantilor este fondat.

Reclamantii au investit instanta cu o actiune avand mai multe capete de cerere.

Art.47 Cod procedura civila, prevede ca „ mai multe persoane pot fi impreuna reclamante sau parate daca obiectul pricinii este un drept sau o obligatie comuna si daca drepturile sau obligatiile lor au aceeasi cauza”.

In speta, reclamantii au acelasi interes in anularea titlului de proprietate al paratei L.E., fiind intrunite conditiile coparticiparii procesuale active, actiunea lor derivand din aceeasi cauza.

Cum instanta de apel a solutionat pe fond cauza, desi judecatoria retinuse o exceptie, recursul va fi admis, decizia casata si cauza trimisa aceluiasi tribunal pentru rejudecare.

(Curtea de Apel Suceava – decizia nr. 143/27.01.2005)

Etichete: