Top

Actiune in contencios administrativ. Anulare hotarare Comisie pentru aplic. Lg.189/2000. Persoana persecutata pe motive etnice. Admisibilitate. Conditii.

Potrivit disp. art. 1 lit. a din O.G. nr.105/1999 pentru modificarea si completarea Decretului Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri beneficiaza de dispozitiile legii orice persoana, cetatean roman care in perioada regimurilor restaurate cu incepere de la 06.09.1940 pana la 06.03.1945 a avut de suferit persecutii din motive etnice ca urmare a deportarii, iar dovada incadrarii in situatiile sus mentionate se poate face in lipsa actelor oficiale prin declaratii de martori conform art. 1 din H.G. nr.127/2002.

Prin actiunea in contencios administrativ inregistrata la 7.10.2005, reclamanta G. M. in contradictoriu cu parata C.J.P. Botosani a solicitat ca prin hotararea ce se va pronunta sa se anuleze hotararea nr. 1654 din 25.02.2000 si sa se constate ca este beneficiara drepturilor recunoscute de Legea nr. 189/2000 pentru perioada cat a fost deportata impreuna cu familia in Transnistria incepand cu primavara anului 1942 si pana in toamna anului 1944.

Prin aceeasi cerere a formulat cerere de interventie in interesul reclamantei P.R.S.D.R.

In motivarea actiunii in contencios administrativ s-a aratat ca reclamanta a fost deportata impreuna cu familia in Transnistria in primavara anului 1942 si pana in toamna anului 1944 cand a revenit in Romania si ca desi a depus toate demersurile, D.A.N. i-a comunicat ca nu se regaseste in lista persoanelor refugiate sau deportate in raionul Transnistria ceea ce a determinat ca dovedirea situatiei de persoana deportata sa se faca cu declaratii autentificate din partea unor martori care s-au aflat in aceeasi situatie, astfel cum cer dispozitiile art. 1 pct. 1 din legea 319/2002 si HG nr. 127/2002.

Parata prin intampinare a solicitat respingerea actiunii.

Din lucrarile dosarului, rezulta urmatoarele:

Prin hotararea nr. 1654 din 25.02.2005, Comisia pentru aplicarea Legii nr. 189/2000 din cadrul C.J.P. a respins cererea formulata de reclamanta G.M., prin care aceasta a cerut constatarea calitatii de persoana deportata din motive etnice si acordarea drepturilor prevazute de Legea nr. 189/2000.

Potrivit dispozitiilor art. 1 lit. „a” din O.G. nr. 105/1999 pentru modificarea si completarea Decretului – Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, beneficiaza de dispozitiile legii, orice persoana, cetatean roman care in perioada regimurilor instaurate cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 a avut de suferit persecutii din motive etnice ca urmare a deportarii; iar potrivit art. 1 din HG nr. 127 din 14.02.2002 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor OG nr. 105/1999, dovada incadrarii in situatiile de la art. 1 din OG nr. 105/1999 se poate face in lipsa actelor oficiale prin declaratii de martori.

In acest context, declaratiile autentificate depuse la dosar (fila 5) data de B.A. si B.A. fac dovada ca reclamanta a fost obligata sa isi schimbe domiciliul din Romania in Transnistria, satul Varvaroka, comuna Kornika, din motive etnice, fiind cazati intr-un ghetou ( Bug) administrat de URSS, fapt istoric notoriu, motiv pentru care instanta a admis actiunea in contencios administrativ, a anulat Hotararea nr.1654 din 25.02.2005 si a constatat ca reclamanta are calitatea de persoana persecutata din motive etnice de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945.

In ceea ce priveste perioada pe care instanta a retinut ca este de la 01.10.1942, astfel cum au declarat cei doi martori prin declaratia autentificata depusa la dosar si pana la 1 septembrie 1944 cand reclamanta s-a intors in Romania, data confirmata de insasi reclamanta, dar si de intervenienta ca singura organizatie a cetatenilor romani de etnie rroma din Romania.

Cu privire la data de inceput a acordarii drepturilor, avand in vedere caracterul reparator al dispozitiilor legale dar si dispozitiile art.5 din Legea nr.105/1999, ea nu poate fi decat 1 a lunii urmatoare formularii cererii, adica incepand cu data de 06.10.2004.

Sursa primara

Hotararea nr. 1654/25.02.2000 a Comisiei pentru aplic. Lg.189/2000;

Sentinta nr.405/7.12.2005 a curtii de Apel Suceava – sectia comerciala si de contencios administrativ;

Dosar nr.2869/com/2005.

In drept

– art.1 din O.G.105/99 modificata si aprobata prin Lg.189/2000;

– HG 127/2002;

Etichete: