Top

SUSPENDARE EXECUTARE ACT ADMINISTRATIV ART. 9 DIN Lg.29/1990. CONDITII.

7. SUSPENDARE EXECUTARE ACT ADMINISTRATIV ART. 9 DIN Lg.29/1990. CONDITII.

Prin incheierea din 29 nov. 2004 Tribunalul Suceava – sectia comerciala si de contencios administrativ a admis cererea reclamantului I.D. si a suspendat executarea actului administrativ pana la solutionarea definitiva a actiunii in contencios administrativ ce formeaza obiectul dosarului nr.2678/2004 a Tribunalului Suceava.

Impotriva incheierii a declarat recurs parata DGFP Suceava, care a invocat drept motiv de modificare dispozitiile art. 304 pct.9 Cod proc. civ., aratand ca in cauza nu sunt indeplinite cele doua conditii cerute de art.9 din Lg.29/1990 si anume nu este un caz bine justificat si masura sa fie dispusa pentru prevenirea unei pagube iminente.

Recursul a fost apreciat intemeiat de instanta de control judiciar pentru motivul prev. de art. 304 pct.9 Cod proc. civ.

Cererea de suspendare n-a fost motivata de reclamant dupa cum nici in incheierea din 25 noiembrie 2004 nu s-a motivat admiterea cererii.

De fapt, in speta, curtea a constatat ca nu sunt intrunite cele doua conditii cerute cumulativ de art.9 din Lg.29/1990.

(Decizia nr. 147 din 10 martie 2005)

Etichete: