Top

Revizuire.Prioritatea normei speciale de competenţă prevăzută de art. 323 cod pr.civilă faţă de regulile generale cuprinse în art.725 alin.1,2 cod pr.civilă.

Revizuirea unei decizii date în apel de către Curtea de Apel este de competenţa acestei din urmă instanţe,chiar daca prin Legea nr.195/2004 apelurile au fost date în competenţa tribunalelor. S-a stabilit că norma de competenţă cuprinsă în dipsoziţia art.323 cod pr.civilă reprezintă o normă specială,care are prioriate în raport de textele de lege privitoare la competenţa materială generală.

Prin cererea adresată Curţii de Apel Suceava la 9 mai 2006, revizuienta Ghe.R. a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa, în contradictoriu cu intimaţii I.Ghe. şi R. I. să se dispună revizuirea deciziei civile nr. 872/01.04.2004 a Curţii de Apel Suceava – Secţia civilă – pentru motivul prevăzut de art. 322 pct. 5 Cod procedură civilă.

Prin decizia civilă nr. 135/28.06.2006, Curtea de Apel Suceava a declinat competenţa soluţionării cauzei în favoarea Tribunalului Suceava, reţinând aplicabilitatea art. 725 alin. 1 şi 2 Cod procedură civilă şi a dispoziţiilor art. 326 alin. 1 şi art. 328 alin. 1 Cod procedură civilă, potrivit cărora cererea de revizuire se judecă potrivit dispoziţiilor prevăzute pentru cererea de chemare în judecată. S-a apreciat că decizia ce se cere a fi revizuită a fost pronunţată de Curtea de Apel Suceava ca instanţă de apel şi, ca atare, având în vedere modificările aduse Codului de procedură civilă în materia competenţei, prin Legea nr. 195/20004, în prezent apelurile sunt de competenţa tribunalelor, conform dispoziţiilor art. 2 pct. 2 Cod procedură civilă.

Tribunalul Suceava – Secţia civilă – ca instanţă investită prin declinare, prin decizia nr. 819 din 19 octombrie 2006, şi-a declinat competenţa în favoarea Curţii de Apel Suceava apreciind că sunt aplicabile dispoziţiile art. 323 Cod procedură civilă şi a dispus înaintarea dosarului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării regulatorului de competenţă.

Prin decizia nr. 10262 din 12 decembrie 2006, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia civilă şi de proprietate intelectuală – a stabilit competenţa soluţionării cauzei în favoarea Curţii de Apel Suceava, dosarul fiind înregistrat la această instanţă sub nr. 2946.1/39/2006.

A reţinut Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie că în speţă s-a solicitat revizurea unei decizii pronunţate de Curtea de Apel Suceava, ca instanţă de apel, respectiv a deciziei civile nr.872 din 1 aprilie 2004, rămasă irevocabilă prin respingerea recursului de către Curtea de Apel Suceava, prin decizia nr.836 din 25 ianuarie 2006.

Norma de competenţă cuprinsă în dispoziţia art.323 cod pr.civilă reprezintă o normă specială, care are prioritate în raport cu textele de lege privitoare la competenţa materială generală pe care Curtea de Apel Suceava şi-a întemeiat hotărârea de declinare.

Tribunalul, ca instanţă inferioară, nu poate soluţiona o cerere de revizuire a unai hotărâri a unei instanţe superioare, Curtea de Apel Suceava, revizuirea fiind o cale de atac de retractare. Astfel, numai instanţa care a soluţionat în fond litigiul este competentă să-şi retracteze propria hotărâre.

Tags: