Top

Admisibilitatea recursului împotriva unei decizii pronunţată de către o instanţă de recurs, urmare a recalificării de către instanţă a căii de atac.

Calea de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti este prevăzută de lege, iar calificarea greşită de către instanţă a căii de atac exercitată de parte nu o poate priva de o cale de atac prevăzută de lege.

Contrar, dacă recursul ar fi declarat inadmisibil, partea privată de o cale de atac, poate invoca cu succes încălcarea dreptului la un proces echitabil, inclusiv sub forma liberului acces la justiţie care include şi garantarea tuturor căilor de atac prevăzute de lege, atâta timp cît hotărârea dată, deşi greşită, rămâne irevocabilă, fiind epuizate căile de recurs interne în sensul art.35 alin.1 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului.

Prin cererea formulată la 8 noiembrie 2006 revizuientul L.V. a solicitat, în contradictoriu cu intimatele C.S. şi P. O., revizuirea sentinţei civile nr. 264 din 31 ianuarie 2002 a Judecătoriei Rădăuţi, în temeiul dispoziţiilor art. 322, pct. 1 şi 2 Cod procedură civilă, cu motivarea că acţiunea finalizată prin sentinţa civilă sus-menţionată a avut ca obiect partaj succesoral însă masa succesorală a fost greşit stabilită.

Judecătoria Rădăuţi, prin sentinţa civilă nr. 3484 din 8 decembrie 2006 a respins cererea de revizuire ca tardiv formulată.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că sentinţa a cărei revizuire se solicită s-a comunicat revizuientului încă din anul 2002, el având cunoştinţă de hotărâre întrucât a mai formulat o cerere de revizuire şi în anul 2003, astfel că prezenta cerere este adresată instanţei după aproape trei ani de la data comunicării sentinţei.

Prin decizia 571 din 19 martie 2007 a Tribunalului Suceava s-a respins ca nefondat recursul promovat de către L.V. împotriva sentinţei 264 din 31 ianuarie 2002 cu motivarea că într-adevăr este dată tardivitatea formulării cererii de revizuire.

Împotriva acestei decizii a formulat recurs revizuientul L.V. fiind înregistrat la Tribunalul Suceava sub nr. 1641/86/2007. Prin decizia 1089 din 21 mai 2007 pronunţată în acest dosar s-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Curţii de Apel Suceava unde s-a format dosarul 1641/86/2007.

Din ansamblul probatoriului administrat în cauză Curtea reţine următoarele:

Obiectul dedus judecăţii îl constituie revizuirea sentinţei civile nr. 264 din 31 ianuarie 2002 a Judecătoriei Rădăuţi. Instanţa de fond – Judecătoria Rădăuţi – s-a pronunţat asupra cererii de revizuire prin sentinţa civilă 3488 din 8 decembrie 2006.

Art. 328 Cod procedură civilă prevede că: „ hotărârea dată asupra revizuirii este supusă căilor de atac prevăzute de lege pentru hotărârea revizuită ”.

În cazul de faţă sentinţa civilă 264/2002 a fost supusă apelului. Ca atare calea de atac împotriva sentinţei pronunţată în revizuire trebuia să fie „ apelul ” nu „ recursul ” chiar dacă în sentinţa 3484/2006 s-a menţionat „ cu drept de recurs ”.

În aceste condiţii în baza art. 304 pct. 3 raportat la art. 312 al. 3 Cod procedură civilă s-a admis recursul şi s-a casat decizia 571 din 19 martie 2007 cu trimitere cauza la Tribunalul Suceava pentru a se pronunţa ca instanţă de apel asupra căii de atac formulată de revizuient împotriva sentinţei 3484 din 8 decembrie 2006 a Judecătoriei Rădăuţi.

Etichete: