Top

Exercitarea drepturilor şi obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului Judeţean din judeţul în care urmează a locui copilul .

Potrivit art.62 al. 2 din Legea nr.272/2004, în situaţia copilului pentru care nu s-a putut institui tutela şi s-a stabilit măsura plasamentului de către instanţa judecătorească, drepturile şi obligaţiile părinteşti sunt exercitate de către Preşedintele Consiliului Judeţean. În situaţia în care plasamentul se dispune la o persoană care are domiciliul respectiv sediul pe altă rază administrativ – teritorială decât cea în care funcţionează instanţa care stabileşte măsura, drepturile şi obligaţiile părinteşti trebuie exercitate de Preşedintele Consiliului Judeţean din judeţul în care se află efectiv copilul.

Prin sentinţa civilă nr.390 din 22.02.2007 a Tribunalului Suceava s-a admis cererea formulată de Direcţie Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava în contradictoriu cu pârâţii C.N., C.M. şi Direcţia generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi .

S-a înlocuit măsura plasamentului la asistentul maternal profesionist dispusă cu privire la minora C.A. cu măsura plasamentului la familia C.G. şi C.C. din municipiul Iaşi .

Exercitarea drepturilor şi obligaţiilor părinteşti cu privire la minoră a fost delegat în sarcina Preşedintelui Consiliului Judeţean Suceava .

Prin decizia civilă nr.67 din 30.05.2007 a Curţii de Apel Suceava – Secţia minori şi familie s-a admis recursul declarat de pârâta Direcţia generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi şi s-a modificat în parte sentinţa recurată în sensul că exerciţiul drepturilor şi obligaţiilor părinteşti cu privire la bunurile minorei a fost delegat în sarcina Preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi .

S-a reţinut că minora C.A. urmează să locuiască în judeţul Iaşi aşa încât în interesul ei se impune ca drepturile şi obligaţiile părinteşti să fie exercitate de Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi .

Etichete: