Top

Inlocuire măsură plasament în regim de urgenţă

Dosar nr. 160/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 247

Şedinţa publică de la 16 Februarie 2009

Prin cererea adresată cestei instanţe şi înregistrată sub nr. 160/88/2009, reclamanta DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI – TULCEA a solicitat înlocuirea măsurii de plasament în regim de urgenţă cu măsura de plasament la asistent maternal profesionist, pentru minorul (…), născut la 1 mai 2006, în Tulcea, judeţ Tulcea, fiul lui (…), cu domiciliul necunoscut şi (…), domiciliată în comuna (…), judeţ Tulcea, cu reşedinţa necunoscută, şi, totodată, plasamentul minorei la asistent maternal profesionist (…), atestată cu atestat nr. … al Comisiei pentru Protecţia Copilului – Tulcea.

A mai solicitat, de asemenea, ca în conformitate cu dispoziţiile art. 621 alin. 2 din Legea nr. 272/2004, drepturile şi obligaţiile părinteşti să fie exercitate şi respectiv îndeplinite de către Preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea.

In motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că minorul provine dintr-o relaţie de concubinaj, nefiind recunoscut de tată.

Urmare unei sesizări către Primăria (…) prin care era anunţat abandonul minorului, împreună cu sora sa, la concubinul mamei lor, s-au făcut demersuri în colaborare cu direcţia pentru protecţia copilului pentru a fi găsită mama. Ulterior, aceasta a afirmat că doreşte să-şi trăiască viaţa şi nu interesează pe nimeni ce face ea, dezinteresându-se totalmente de soarta minorilor care au fost internaţi la Secţia Pediatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea pentru investigaţii.

Prin Dispoziţia Directorului D.G.A.S.P.C. TULCEA s-a dispus plasamentul în regim de urgenţă pentru cei doi minori la asistent maternal profesionist pentru a fi evitată separarea lor.

In drept, reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art. 56 pct. c, art. 58 alin. 1 pct. b, art. 61 alin. 2, pct. a, art. 62 alin. 2 din Legea nr. 272/2004.

In dovedirea acţiunii s-au depus următoarele înscrisuri: dispoziţia Directorului D.G.A.S.P.C. TULCEA, certificatul de naştere al minorului, Atestatul asistentului maternal profesionist, Referatul nr. 1988 din 21 ianuarie 2008.

Examinând cererea în raport de probatoriul administrat, instanţa reţine că minorul provine dintr-o relaţie întâmplătoare a mamei cu paternitate necunoscută, mama abandonându-i pe minorii (…) şi sora sa la concubinul ei, recidivist, fiind găsiţi de autoritatea tutelară nesupravegheaţi şi neîngrijiţi, în frig şi înfometaţi.

Intrucât nu a fost preocupată de situaţia minorului, ci doar de viaţa sa şi întreţinând relaţii ocazionale cu diverşi cetăţeni, iar în familia lărgită nu există posibilităţi financiare şi condiţii pentru a fi crescuţi, s-a stabilit prin dispoziţia Directorului D.G.A.S.P.C. măsura plasamentului în regim de urgenţă la asistent maternal profesionist unde, în prezent, se află în siguranţă şi este bine îngrijit, împreună cu sora sa, respectiv la (…), atestată prin Hotărârea C.P.C. nr. 95/PS/2007 cu Atestat nr. 42 din 17 iulie 2007.

Potrivit dispoziţiilor art. 66 alin. 2 din Legea nr. 272/2004, instanţa judecătorească va analiza motivele care au stat la baza măsurii adoptate de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului şi se va pronunţa, după caz, cu privire la menţinerea plasamentului în regim de urgenţă sau la înlocuirea acestuia cu măsura plasamentului, instituirea tutelei ori cu privire la reintegrarea copilului în familia sa. Instanţa este obligată să se pronunţe şi cu privire la exercitarea drepturilor părinteşti.

In conformitate cu dispoziţiile art. 56 pct. c şi art. 58 alin. 1 lit. b, de măsurile de protecţie specială instituite de prezenta lege beneficiază copilul abuzat sau neglijat, iar plasamentul copilului constituie o măsură de protecţie specială, având caracter temporar, care poate fi dispusă în condiţiile legii, după caz, la un asistent maternal.

Având în vedere situaţia prezentată, instanţa constată că cererea formulată de către reclamantă este întemeiată urmând a admite cererea şi a dispune înlocuirea măsurii de plasament în regim de urgenţă, instituită prin Dispoziţia nr. 208 din 26 ianuarie 2008 a D.G.A.S.P.C. TULCEA, cu privire la minorul (…), născut la ….., în Măcin, judeţ Tulcea, fiul lui (…) şi (…), cu măsura de plasament la asistent maternal profesionist (…), domiciliată în municipiul Tulcea, (…) – judeţ Tulcea.

Urmare acestei dispoziţii, instanţa va dispune, în conformitate cu prevederile art. 62 alin. 2 din Legea nr. 272/2004, ca drepturile şi obligaţiile părinteşti să fie îndeplinite şi exercitate de Preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea.

Etichete: