Top

Inlocuire măsură plasament în regim de urgenţă

Dosar nr. 161/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 251

Şedinţa publică din data de l6 Februarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr.161/88/2009, reclamanta DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI – TULCEA, cu sediul în Tulcea, strada Gavrilov Corneliu nr. 120, judeţ Tulcea a solicitat înlocuirea măsurii de plasament în regim de urgenţă cu măsura de plasament la asistent maternal profesionist (…), domiciliată în Tulcea, str. …., judeţ Tulcea, cu atestat nr. 42/17 iulie 2007 al C.P.C. Tulcea, pentru minora (…), născută la data de … în Tulcea, judeţ Tulcea, fiica lui natural şi (…), domiciliată în comuna …, judeţ Tulcea, cu reşedinţa necunoscută.

A mai solicitat reclamanta ca, în conformitate cu dispoziţiile art. 62 alin. 2 din Legea nr. 272/2004, să fie exercitate şi respectiv îndeplinite de Preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea.

In motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că minora provine dintr-o relaţie întâmplătoare a mamei şi nu a fost recunoscută de tată.

Minora, împreună cu fratele ei, în vârstă de 2 ani, au fost abandonaţi de mamă, la concubinul acesteia. S-a dezinteresat total de aceştia, ducând o viaţă dezorganizată, pleacă de la domiciliu cu diverşi cetăţeni din localitate, fără a se preocupa de faptul că minorii sunt lăsaţi în frig şi fără hrană. Concubinul a dus copii la o mătuşă maternă, care a sesizat primăria, declarând că nu are posibilitatea de a se ocupa de creşterea şi îngrijirea celor doi copii. Mama minorilor a revenit la domiciliul concubinului, este consumatoare de băuturi alcoolice şi cu un comportament indecent, iar la momentul unei vizite de către reprezentanţii direcţiei pentru protecţia copilului, au constatat că minorii prezentau o stare febrilă, fapt ce a impus internarea în Secţia Pediatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă – Tulcea, pentru investigaţii.

Prin dispoziţia Directorului D.G.A.S.P.C. TULCEA s-a dispus plasamentul în regim de urgenţă pentru cei doi copii la acelaşi asistent maternal profesionist pentru a fi împreună.

In drept, reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art. 56 pct. c, art. 58, alin. 1) pct. b, art. 61 alin. 2, pct. a, art. 62 alin. 2 din Legea nr. 272/2004.

In dovedirea cererii, s-au depus următoarele înscrisuri: dispoziţia directorului D.G.A.S.P.C. TULCEA, certificat de naştere al minorului, atestatul asistentului maternal profesionist, Referatul nr. 1988/21 ianuarie 2008.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Minora (…), în vârstă de 1 an, împreună cu fratele ei, au fost părăsiţi de mamă şi lăsaţi în grija concubinului acesteia, flămânzi şi nesupravegheaţi. Intrucât concubinul nu s-a putut preocupa de situaţia lor i-a lăsat în grija unei mătuşi din partea mamei copiilor care, la rândul său, a sesizat reprezentanţii direcţiei.

S-au făcut toate demersurile pentru a li se asigura plasamentul în regim de urgenţă la un asistent maternal profesionist, avându-se în vedere vârsta deosebit de fragedă a acestora, deoarece în familiile celor două rude materne ale copiilor nu există condiţii şi disponibilităţi pentru creşterea şi dezvoltarea lor iar mama nu doreşte să ştie nimic despre ei, interesată fiind doar de propria sa persoană.

Potrivit dispoziţiilor art. 56 pct., c din Legea nr. 272/2004, de măsurile de protecţie specială instituite de prezenta lege beneficiază copilul abuzat sau neglijat, iar art. 58 alin. 1 pct. b, stipulează că „plasamentul copilului constituie o măsură de protecţie specială, având caracter temporar, care poate fi dispusă, în condiţiile prezentei legi, după caz, la un asistent maternal; de asemenea, art. 61 alin. 2 pct. a, „măsura plasamentului se stabileşte de către instanţa judecătorească, la cererea direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, în situaţia copilului prevăzut la art. 56 lit. a, precum şi în situaţia copilului prev. la art. 56 lit. c) şi d), dacă se impune înlocuirea plasamentului în regim de urgenţă dispus de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului.

Având în vedere situaţia prezentată, instanţa urmează a admite acţiunea şi a dispune înlocuirea măsurii de plasament în regim de urgenţă cu măsura de plasament la asistent maternal profesionist (…), pentru minora (…), născută la data de 9 ianuarie 2008 în municipiul Tulcea, judeţ Tulcea.

Făcând şi aplicarea dispoziţiilor art. 62 alin. 2 din Legea nr. 2727/2004, se va dispune ca drepturile şi obligaţiile părinteşti să fie exercitate şi respectiv îndeplinite de către Preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea.

Etichete: