Top

Exercitarea fără drept a unei profesii. Elemente constitutive.

Infracţiunea prevăzută de art. 281 Cod penal se realizează, sub aspectul elementului material, fie prin exercitarea fără drept a unei profesii sau a oricărei alte activităţi pentru care legea cere autorizaţie, fie prin exercitarea acestora în alte condiţii decât cele legale.

Prin sentinţa penală nr. 402 din 08 noiembrie 2007 a Judecătoriei Dorohoi, s-a reţinut vinovăţia inculpatului V. S. A. şi s-a dispus condamnarea lui pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 290 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, la pedeapsa de 1 an închisoare; 281 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, la 8 luni închisoare; 215 alin. 2 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, la 3 ani închisoare; 208 alin. 1 Cod penal la 1 an închisoare, 215 alin. 2 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, la pedeapsa de 3 ani şi 2 luni închisoare.

Conform art. 33 lit. a şi 34 Cod penal, inculpatul a fost obligat să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani şi 2 luni închisoare, cu executare în regim de detenţie şi deducerea perioadei cât a fost arestat preventiv.

S-au aplicat în cauză dispoziţiile art. 64 lit. a teza II şi b Cod penal.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut că potrivit actelor şi probelor administrate în cauză, inclusiv recunoaşterile inculpatului, este real şi exact faptul că inculpatul în perioada noiembrie – decembrie 2006, după ce şi-a procurat veşminte preoteşti, a falsificat o ştampilă a unei mănăstiri din judeţul Neamţ şi întocmind acte false , dându-se drept preot, a înşelat-o pe numita S. L. cât şi pe numiţii S. R. şi I. C. L. din com. Havârna, jud. Botoşani, întocmind cu aceştia contracte de sponsorizare false şi primind diferite sume de bani, pe care şi le-a însuşit.

De asemenea, la începutul aceleiaşi luni, decembrie 2006, fiind prezent pentru a presta servicii religioase la locuinţa părţii vătămate S. L. din Dorohoi, i-a sustras acesteia un aparat foto digital marca Samsung în valoare de 3.500 lei, prejudiciu nerecuperat.

În acelaşi mod, în perioada aprilie – mai 2007 i-a înşelat pe numiţii C. A. D., I. C. şi C. E., taximetrişti, care l-au transportat cu maşinile , cauzându-le un prejudiciu de 770 lei.

Faţă de situaţia personală a inculpatului şi gravitatea faptelor, prima instanţă a apreciat că se impune aplicarea unei pedepse cu executare în regim de detenţie. Împotriva sentinţei a declarat apel inculpatul, criticând-o pentru nelegalitate, solicitând a se dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

Prin decizia penală nr. 55 A din data de 13.03.2008 pronunţată de Tribunalul Botoşani s-a respins, ca nefondat, apelul declarat de inculpat.

Pentru a decide astfel, tribunalul a reţinut că apelul declarat, sub aspectul motivelor invocate, este neîntemeiat, motiv pentru care a procedat în consecinţă.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs inculpatul, solicitând redozarea pedepselor aplicate şi suspendarea condiţionată a executării pedepsei rezultante.

Reprezentantul Parchetului a pus concluzii în sensul achitării inculpatului conform art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. d Cod procedură penală pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 281 Cod penal şi schimbarea încadrării juridice din infracţiunea prev. de art. 215 al. 2 Cod penal în infracţiunea prev. de art. 215 al. 1 Cod penal, în cazul părţilor vătămate I.C., C.A.D. şi C.E..

Examinând recursul prin prisma motivelor invocate şi care se circumscriu cazurilor de casare prev. de art. 3859 al. 1 pct. 14, 17, 18 Cod procedură penală, precum şi în conformitate cu dispoziţiile art. 3859 alin. 3 Cod procedură penală, curtea constată că acesta este întemeiat pentru următoarele considerente:

Cât priveşte faptele inculpatului constând în aceea că în perioada noiembrie – decembrie 2006, dându-se drept preot, reprezentant al Mănăstirii Adormirea Maicii Domnului, a reuşit să-i înşele pe S.L., S.R. şi I.C.L. cu care a încheiat contracte de sponsorizare false, primind diferite sume de bani cu titlu de ajutoare, acestea întrunesc elementele constitutive doar ale infracţiunilor prev. de art. 290 Cod penal şi art. 215 al. 2 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, în mod greşit reţinându-se de prima instanţă şi cea de apel ca fiind întrunite şi elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 281 Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal.

Infracţiunea prevăzută de art. 281 Cod penal se realizează, sub aspectul elementului material, fie prin exercitarea fără drept a unei profesii sau a oricărei alte activităţi pentru care legea cere autorizaţie, fie prin exercitarea acestora în alte condiţii decât cele legale.

În ambele cazuri este însă necesar ca legea specială să prevadă că săvârşirea unei astfel de fapte se sancţionează potrivit legii penale, condiţie neîndeplinită în speţă, motiv pentru care curtea va proceda la achitarea inculpatului în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. d Cod procedură penală pentru această infracţiune.

În ceea ce priveşte infracţiunea de înşelăciune prev. de art. 215 al. 2 Cod penal şi pentru care inculpatul a fost condamnat de prima instanţă la pedeapsa de 3 ani şi 2 luni închisoare, părţi vătămate fiind I.C., C.A.D. şi C.E., curtea constată că, încadrarea juridică corectă a faptei este cea prev. de art. 215 al. 1 Cod procedură penală.

Înşelăciunea prevăzută în alin. 2 Cod penal este mai gravă dacă a fost săvârşită prin folosirea de nume sau calităţi mincinoase ori de alte mijloace frauduloase. Faptul că inculpatul şi-a declinat în mod nereal calitatea de preot nu are relevanţă şi nu poate conduce la concluzia că acesta nu avea obligaţia de a plăti acele curse, faptele întrunind elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 215 al. 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, sens în care curtea va face aplicarea art. 334 Cod procedură penală.

Referitor la pedepsele aplicate inculpatului, curtea apreciază că în favoarea acestuia se justifică reţinerea circumstanţelor atenuante judiciare prev. de art. 74 lit. a, c Cod penal, având în vedere conduita inculpatului înaintea săvârşirii infracţiunilor, precum şi poziţia procesuală sinceră a acestuia, dându-le efectele prevăzute de art. 76 Cod penal.

Aşa fiind, curtea, în temeiul art. 38515 pct. 2 lit. d Cod procedură penală raportat la art. 3859 al. 1 pct. 14, 17, 18 Cod procedură penală va admite recursul declarat de inculpat, va casa în tot decizia penală şi în parte sentinţa penală, iar în rejudecare se va proceda în sensul celor mai sus arătate.

Constatând îndeplinite condiţiile prev. de art. 81 Cod penal, curtea va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 Cod penal.

În temeiul art. 359 Cod procedură penală, va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal referitoare la revocarea suspendării condiţionate în cazul săvârşirii unei infracţiuni în cursul termenului de încercare şi executarea în întregime a pedepsei care nu se contopeşte cu pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune.

În temeiul art. 71 al. 5 Cod penal va suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii.

Va menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei care nu sunt contrare prezentei decizii.

Etichete: