Top

Contestaţie în anulare. Condiţii de admisibilitate. Caracterul strict şi limitativ al situaţiilor de admisibilitate a unei contestaţii în anulare

Prin decizia nr. 1670 din 11.12.2008 pronun?ata de Curtea de Apel Suceava a fost respins, ca nefondat, recursul formulat de contestatorul D.S. împotriva sentintei civile nr. 567 din 3.04.2008 pronun?ata de Tribunalul Suceava, sentin?a prin care s-a respins, ca nefondata, contestata?ia formulata împotriva deciziei de desfacere a contractului individual de munca emisa de intimata Asocia?ia de Proprietari nr.13 ”Speran?a”
Prin considerentele deciziei, instan?a de recurs a re?inut ca prin decizia nr. 86 din 4.03.2008, s-a desfacut disciplinar contractul de munca al contestatorului începând cu 1 martie 2008, în temeiul art. 264 lit. f din Codul muncii, cu motivarea ca a lipsit nejustificat de la serviciu în mod repetat, fiind respectate cerin?ele art. 267 ?i 268 din Codul muncii.
Împotriva acestei decizii a formulat contesta?ie în anulare contestatorul Dascalescu Sandu, invocând dispozi?iile art. 317 ?i 318 C. pr.civ., aratând ca unitatea intimata a depus la I.T.M. Suceava doar decizia nr.702 din 30.10.2007 a Cur?ii de Apel Suceava, sus?inând ?i faptul ca solu?ionarea cauzei s-a facut cu încalcarea dispozi?iilor Codului de procedura civila.
Analizând contesta?ia în anulare, în raport de prevederile art. 317 ?i 318 C. pr.civ., Curtea constata ca aceasta este nefondata.
Contesta?ia în anulare este o cale extraordinara de atac, admisibila numai în cazurile limitativ aratate de art. 317 C. pr.civ., respectiv lipsa procedurii de citare ?i necompeten?a instan?ei ?i art. 318 C. pr.civ., respectiv existen?a unei gre?eli procedurale ?i omisiunea analizarii unui motiv de recurs.
Contestatorul nu a specificat motivele contesta?iei în anulare, astfel cum sunt reglementate prin dispoz. art. 317 ?i 318 C. pr. civ. ?i, din verificarea actelor ?i lucrarilor dosarului, se constata ca nu sunt îndeplinite cerin?ele art. 317 C. pr. civ., în sensul ca, la judecarea recursului, contestatorul a fost prezent, fiind legal citat, instan?a fiind competenta sa solu?ioneze cauza conform dispozi?iilor Legii nr.168/1999 privind solu?ionarea conflictelor de munca ?i a art. 3 pct. 3 C. pr. civ.
Totodata, se constata ca nu sunt îndeplinite cerin?ele art. 318 C. pr. civ., nefiind înregistrate gre?eli materiale în cuprinsul deciziei contestate care sa prevada existen?a unor probleme de procedura ?i, totodata, nu se poate re?ine nici omisiunea analizarii unui motiv de recurs, nespecificat, de altfel, nici de contestator, cauza fiind analizata sub toate aspectele, conform art.3041 C. pr. civ.
Fa?a de cele re?inute, nefiind îndeplinite cerin?ele art. 318 ?i 319 C. pr.civ.,contesta?ia în anulare a fost respinsa ca nefondata.

Etichete: