Top

Legea 19/2000

Prin cererea adresata acestei instante la data de 23 iulie 2009 si înregistrata aleatoriu sub nr. 4997/86/2009, reclamantul P. I., magistrat pensionar, a chemat în judecata pe pârâtii Tribunalul Suceava, Casa Judeteana de Pensii Suceava, solicitând obligarea Tribunalului la eliberarea si trimiterea catre Casa Judeteana de Pensii Suceava, a unei adeverinte tip rectificata, în sensul ca, la media veniturilor brute avute în vedere la reactualizarile pensiei de serviciu, facute prin deciziile 256064 din 30 mai 2007, 256064 din 19 august 2008 si 256064 din 21 noiembrie 2008, sa fie adaugate sporurile de 40% si 25 % la fiecare reactualizare, sporuri la care s-a stabilit ca reclamantul ar avea dreptul prin decizia civila 611 din 12 mai 2009 a Curtii de Apel Suceava, ramasa irevocabila.

A mai solicitat reclamantul, ca pârâta Casa Judeteana de Pensii Suceava sa rectifice deciziile de reactualizare a pensiei de serviciu 256064 din 30 mai 2007, 256 064 din 19 august 2008 si 256064 din 21 noiembrie 2008, în sensul de a se lua în calcul la stabilirea pensiei de serviciu reactualizata prin deciziile mentionate, pe lânga media veniturilor brute realizate pe ultimele 12 luni, si sporurile de 40 si 25% stabilite prin decizia 611 din 12 mai 2006 a Curtii de Apel Suceava; de asemenea, a solicitat obligarea aceleiasi pârâte, la plata diferentei de bani rezultata din rectificarea celor trei decizii mentionate anterior, începând cu data de 1 iunie 2007 la zi, actualizata în raport cu indicele de inflatie.

În motivarea cererii sale, reclamantul a aratat ca este pensionar începând cu data de 1 august 2005, având decizia de pensionare 256064 din 30 noiembrie 2005, emisa de Casa de Pensii, prin care i s-a stabilit o pensie de serviciu initiala de 3814 lei, în baza adeverintei tip eliberata de Tribunalul Suceava, în care se specifica media veniturilor brute pe ultimele 12 luni de activitate, de 4487 lei; ca aceasta pensie de serviciu a fost reactualizata ulterior, în baza adeverintelor tip eliberate de Tribunalul Suceava; ca prin decizia 611 din 12 mai 2009 a Curtii de Apel Suceava, pronuntata în dosar 496/39/2009, irevocabila, s-a admis actiunea acestuia, tribunalul fiind obligat sa trimita Casei de pensii Suceava, o adeverinta tip rectificata, în sensul ca, la media veniturilor brute pe ultimele 12 luni de activitate avute în vedere la stabilirea pensiei de serviciu si la actualizarile ulterioare, sa se adauge sporul de vechime de 25% si sporul de 40%, prevazut de OG 42/2002, câstigate în conformitate cu s.c. 1859/2006 si 176/2007.

A mai învederat reclamantul, ca potrivit deciziei 611 din 2 mai 2009 a Curtii de Apel Suceava, tribunalul a trimis Casei de Pensii trei adeverinte tip pentru rectificarea pensiei de serviciu, în sensul ca la media veniturilor brute s-au adaugat sporurile de 25% si de 40% prevazute în decizia 611/2009; ca, astfel, s-a emis decizia 256064 din 30 iunie 2009, prin care s-a stabilit ca reclamantul are dreptul la o pensie de serviciu de 6343 lei începând cu data de 1 august 2005, 6179 lei cu 1 iunie 2006 si 6478 lei cu 1 ianuarie 2007; ca cele doua sporuri nu au fost avute în vedere la actualizarea pensiei de serviciu, desi prin decizia 911 din 2009 a Curtii de Apel Suceava s-a stabilit ca plata drepturilor banesti trebuie facuta la zi.

În asemenea împrejurari, reclamantul arata ca se impune admiterea actiunii, obligarea tribunalului la eliberarea unei adeverinte tip de actualizare în sensul ca, la media veniturilor brute avute în vedere la reactualizarile pensiei de serviciu, sa se includa sporurile de 40 % si de 25%, iar Casa Judeteana de Pensii Suceava sa-i plateasca drepturile banesti rezultate din rectificare, începând cu 1 iunie 2007 la zi, actualizate în raport cu data inflatiei.

Cererea a fost întemeiata pe prevederile art. 81 din Legea 30/2004, art.13, 14, 19 si 20 din HG 1275/2005 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 303/2004.

În sustinerea actiunii, reclamantul a depus la dosar copie dupa înscrisurile de care a facut vorbire în motivarea cererii.

Partile au fost legal citate, iar pârâta Casa Judeteana de Pensii Suceava, prin întâmpinarea depusa la dosar, a invocat exceptia puterii de lucru judecat, în conformitate cu prevederile art. 1201 Cod civil, raportat la art. 166 Cod procedura civila, aratând ca prezenta actiune are acelasi obiect ca si cea formând obiectul dosarului nr. 1269/86/2008 – 496/39/2009, solutionat prin sentinta civila 794 din 17 aprilie 2008 a Tribunalului Suceava, si decizia 611 din 12 mai 2009 a Curtii de apel Suceava.

Pe fondul cauzei, pârâta a aratat ca, în baza decizie 611 emisa de Curtea de Apel Suceava, s-a emis decizia 256064 din 30 iunie 2009, pe baza adeverintelor înaintate de Tribunalul Suceava; ca plata pensiei s-a facut începând cu data de 1 mai 2007, astfel ca nu se poate retine vreo culpa în sarcina Casei Judetene de Pensii Suceava, astfel ca se impune respingerea contestatiei, în principal pe exceptia autoritatii de lucru judecat, iar în subsidiar, ca nefondata.

Cu privire la exceptia autoritatii de lucru judecat, instanta o va respinge ca nefondata, pentru urmatoarele considerente:

Pentru a exista autoritate de lucru judecat, trebuie sa fie data tripla identitate, de parti, cauza si obiect.

Din analiza dosarului 1269/86/2008 – 496/39/2009, solutionat prin sentinta civila 794 din 17 aprilie 2008 a Tribunalului Suceava, si decizia 611 din 12 mai 2009 a Curtii de apel Suceava, rezulta ca acesta a avut ca obiect obligarea Tribunalului Suceava la eliberarea unei adeverinte tip rectificata, în sensul ca la media veniturilor brute realizate pe ultimele 12 luni de activitate, sa se adauge sporurile de 40% si de 25%; obligarea Casei Judetene de Pensii Suceava la plata diferentei de bani rezultate din rectificare începând cu data de 15 noiembrie 2005 la zi, actualizata în raport cu rata inflatiei, iar Ministerul Economiei sa fie obligat la alocarea fondurilor necesare, iar Ministerul Justitiei sa solicite fondurile necesare în acest sens.

Prin prezenta actiune, pe lânga sporurile mentionate anterior, reclamantul a mai solicitat si includerea la calculul pensiei de serviciu, a sporului de 50% pentru risc si suprasolicitare neuropsihica, asa cum rezulta din actiunea formând obiectul dosarului 5538/86/2009, conexat la prezenta cauza, conform încheierii de sedinta din 1 octombrie 2009.

În atare situatie, tribunalul constata ca în cauza nu este data identitatea de obiect, si cum nu sunt întrunite cumulativ conditiile impuse imperativ prin art. 1201 Cod civil raportat la art. 166 Cod procedura civila, va respinge, ca nefondata, exceptia autoritatii de lucru judecat.

Pe fondul cauzei, instanta retine urmatoarea situatie:

Prin decizia civila 611 din 12 mai 2009, pronuntata de Curtea de Apel Suceava în dosar 496/39/2009, s-a admis recursul reclamantului, s-a modificat în tot sentinta civila 794 din 17 aprilie 2008 a Tribunalului Suceava, si în rejudecare, s-a admis actiunea reclamantului P. I., în sensul ca Tribunalul Suceava a fost obligat sa înainteze Casei Judetene de Pensii Suceava, o adeverinta tip rectificata, în sensul de a fi adaugat sporul de vechime de 25% din salariul de baza brut lunar, precum si sporul de 30 % din indemnizatia de încadrare bruta lunara, pentru perioada septembrie 2003 – aprilie 2004 si 40% pentru perioada mai 2004 – aprilie 2006; a fost obligata Casa Judeteana de Pensii Suceava, la rectificarea deciziei de pensionare 256064/18 aprilie 2007, în sensul de a lua în calcul la veniturile brute realizate pe ultimele 12 luni, si sporurile mentionate mai sus; de asemenea, aceeasi pârâta a fost obligata la plata diferentei de pensie rezultata din rectificare, pe perioada 1 mai 2007 la zi, actualizata în raport cu rata inflatiei.

Ori, din adresa nr. 1268/S din 16 decembrie 2009 emisa de Tribunalul Suceava, depusa la fila 67 dosar, rezulta ca reclamantului i s-a emis adeverinta solicitata, sub nr. 3384/DEA din 17 iunie 2009, pentru actualizarea pensiei de serviciu, în care s-au inclus drepturile, sporurile dobândite prin hotarârile mentionate mai sus, fiind valorificate, astfel, toate datele cuprinse în acel act, ba mai mult, în conformitate cu prevederile O.UG 4/2005 – Anexa I – pct. V – sporurile cu caracter permanent sunt cele evidentiate în acest articol; ori, asa cum am aratat, acestea au fost acordate cu titlu de despagubiri, si nicidecum cu titlu de sporuri cu caracter permanent, care sa fie avute în vedere la recalcularea drepturilor de pensie.

Pentru aceste motive, tribunalul va respinge exceptia autoritatii de lucru judecat, invocata de pârâta Casa Judeteana de Pensii Suceava si va respinge, ca nefondata, actiunea având ca obiect „drepturi salariale ale personalului din justitie” .

Etichete: