Top

Pensie – bază de calcul. Includerea sporurilor cu caracter permanent.

Tip: Decizie
Nr./Dată: 833 (05.04.2006)
Autor: Curtea de Apel Timisoara

Sporurile cu caracter permanent, prevăzute în contractul colectiv de muncă, cum ar fi sporul pentru ore de noapte, pentru activitatea prestată în zilele de sărbători legale etc. se includ în baza de calcul a pensiei, conform art. 164 alin. 2 din Legea nr. 19/2000.

Curtea de Apel Timişoara, Secţia civilă – complet specializat de litigii de muncă şi asigurări sociale, decizia nr. 833 din 5 aprilie 2006

Prin sentinţa civilă nr. 1362 din 7 noiembrie 2005, Tribunalul Arad a admis contestaţia intentată de contestatorul C.M. şi a anulat decizia nr. 1241480 din 6.05.2005 emisă de intimata Casa Judeţeană de Pensii A.

Totodată pârâta a fost obligată la emiterea unei noi decizii de pensionare care să ţină cont de sporul cu caracter permanent de care a beneficiat contestatorul.

Recursul declarat de pârâtă a fost motivat în drept cu prevederile art. 304 pct. 9 C. pr. civ., iar în fapt s-a susţinut că prima instanţă, cu nesocotirea art. 164 din Legea nr. 19/2000 a luat în considerare pentru perioada 1992 – 2001 sporurile pentru ore festive cap secţie, ore de noapte şi pentru conducere simplificată care nu au avut un caracter permanent.

Potrivit textului de lege menţionat, la determinarea punctajelor anuale, până la intrarea în vigoare a Legii (1.04.2001) se utilizează salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înregistrare a acestora în carnetul de muncă, astfel:

a) salariile brute, până la 1.07.1977;

b) salariile nete de la 1.07.1977 şi până la 1.01.1991;

c) salariile brute cu începere de la 1.01.1991.

În urma examinării cauzei, atât prin prisma motivelor invocate în scris cât şi în limitele conferite de art. 3041 C. pr. civ., se constată că recursul nu este fondat urmând a fi respins întrucât susţinerile formulate nu se încadrează în cerinţele art. 304 pct. 9 C. pr. civ.

Prin contestaţia introductivă C.M. a solicitat anularea deciziei de pensionare emise de pârâta Casa Judeţeană de Pensii A., întrucât la calculul drepturilor cuvenite nu au fost avute în vedere sporurile cu caracter permanent pe care le-a realizat, dar care nu au fost înscrie în carnetul de muncă.

Potrivit expertizei contabile aflate la dosarul primei instanţe, contestatorul a beneficiat, cu caracter permanent de sporuri cu activitatea prestată în zilele de sărbătoare, pentru cap de secţie, ore de noapte şi pentru conducere simplificată, care i-au fost acordate în conformitate cu contractul colectiv de muncă.

În această situaţie, conform prevederilor art. 10 din Legea nr. 49/1992 care a modificat vechea Lege a pensiilor nr. 3/1977, sporurile cu caracter permanent prevăzute în contractul colectiv de muncă reprezintă sporuri ce trebuie incluse în baza de calcul a pensiei, cum în mod just a apreciat şi instanţa de fond când a interpretat acest text legal, coroborat cu prevederile art. 164 din Legea nr. 19/2000.

Pentru considerentele expuse s-a apreciat ca nefondat recursul declarat în cauză.

Tags: ,