Top

Anulare act administrativ

Prin cererea adresata acestei instante si înregistrata sub nr. 3247/86 din 18.03.2010, reclamantul Amelin I. Marusac contesta Avizul de plata emis de D.G.F.P. Suceava-AFP Suceava nr.3330169085123 din 26.02.2010, prin care i se cere sa achite suma de 350 lei.

În motivarea contestatiei s-a aratat ca decizia de impunere anuala pe 2002 nu i-a fost comunicata la 7.04.2005, motiv pentru care solicita comunicarea acesteia si este nelegal sa se pretinda suma de 131 lei dupa 3 ani de zile, termenul de prescriptie de 3 ani nefiind întrerupt sau suspendat.

S-a mai aratat ca solicita sa-i fie prezentat modul de calcul al majorarilor de întârziere în valoare de 219 lei, având în vedere ca majorarile nu pot depasi valoarea debitului.

S-a mai mentionat ca debitul de 131 lei a fost contestat la Tribunalul Suceava în dosarul nr.2385/86/2008 si în dosarul nr. 164/86/2010 aflat pe rolul Curtii de Apel Suceava.

În dovedirea celor de mai sus a depus adresa nr.2943/26.02.2010 a D.G.F.P. Suceava si Avizul de plata nr.3330169085123 din 26.02.2010.

În temeiul disp.art.137 Cod proc. civ., examinând cu prioritate exceptia de necompetenta materiala, instanta constata urmatoarele.

Contestatorul Amelin Marusac contesta Avizul de plata nr.3330169085123 din 26.02.2010, care este un act premergator executarii silite, care cuprinde un debit în suma de 131 lei si majorari de întârziere de 214 lei.

Potrivit disp.art.172 Cod proc. fiscala, persoanele interesate pot face contestatie împotriva oricarui act de executare, iar contestatia se introduce la instanta judecatoreasca competenta si se judeca în procedura de urgenta.

În conformitate cu disp.art.373 al.2 Cod proc. civ., instanta de executare este judecatoria în circumscriptia careia se va face executarea, în afara cazurilor în care legea dispune altfel.

Având în vedere ca în cauza s-a formulat contestatie împotriva unei forme de executare, instanta, în baza dispozitiilor de mai sus, va admite exceptia de necompetenta materiala si va declina competenta de solutionare a cauzei în favoarea Judecatoriei Suceava.

Etichete: