Top

Furt calificat

Prin sentinta penala nr. 2 din data de 11 ianuarie 2009, pronuntata de Judecatoria Vatra Dornei în dosarul nr. 154/334/2009, în baza art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. g, i cod penal cu aplicarea art.37 lit. a cod penal , 74 lit. c si 76 alin. 1 lit. c cod penal, a fost condamnat inculpatul O.C. D., fiul lui …, nascut la data de …, în …., domiciliat în … , are 8 clase, stagiul militar nesatisfacut, fara ocupatie, cu antecedente penale, posesorul …, CNP…, la pedeapsa de 1 (unu) an închisoare pentru savârsirea infractiunii de furt calificat.

În temeiul dispozitiilor art. 71 alineatul 2 cod penal, s-au interzis inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alineatul 1 literele a teza II si b Cod penal, pe durata executarii pedepsei, cu titlu de pedeapsa accesorie.

În baza art. 61 alin. 1 cod penal, s-a revocat beneficiul liberarii conditionate a pedepsei de 4 ani închisoare aplicata inculpatului prin sentinta penala nr. 243 /2005 a judecatoriei Vatra Dornei (dosar nr. 1046/2005) ramasa definitiva la data de 26.09.2005 prin neapelare, liberare conditionata dispusa la data de 16.10.2007, si s-a dispus contopirea pedepsei de 1 an închisoare aplicata inculpatului, pentru infractiunea ce face obiectul prezentei cauze, cu restul de 589 zile ramas neexecutat din pedeapsa de 4 ani, aplicata inculpatului prin sentinta penala nr. 243 /2005 a judecatoriei Vatra Dornei (dosar nr. 1046/2005).

S-a dispus ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea si anume aceea de 589 zile.

În temeiul dispozitiilor art. 71 alin. 2 cod penal, s-au interzis inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alineatul 1 literele a teza II si b Cod penal, pe durata executarii pedepsei, cu titlu de pedeapsa accesorie.

S-a luat act ca partea vatamata SC”… „SRL nu s-a constituit parte civila în cauza.

A fost obligat inculpatul sa plateasca statului suma de 600 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

Pentru a hotarî astfel, prima instanta a retinut în esenta ca, inculpatul în noaptea de 12.04.2009, în jurul orelor 03,30 a patruns prin fortarea usii de acces în magazia de marfa a H. C., din comuna Dorna Candrenilor, ce apartine de SC”…” SRL de unde a sustras bunuri în valoare de 2.637,20 lei. Se mai arata ca bunurile sustrase de inculpat au fost recuperate si restituite pe baza de dovada partii civile.

Situatia de fapt astfel cum a fost retinuta prin rechizitoriu a fost stabilita în cursul urmaririi penale pe baza urmatoarelor mijloace de proba: procesul verbal de sesizare din oficiu (fila 6 dos. UP), declaratia reprezentantului partii vatamate (fila 9 dos. UP), declaratiile învinuitului (fila 10-14 dos. UP), declaratiile martorilor (fila 15-21 dos. UP), procesul verbal de cercetare la fata locului (fila 7-8 dos. UP), procesul verbal de predare a bunurilor sustrase catre reprezentantul partii civile (fila 25 dos. UP).

În cursul cercetarii judecatoresti s-a procedat la audierea martorilor din lucrari P. A., V. V. si O. I., declaratiile acestora fiind consemnate separat si atasate la dosarul cauzei (filele 16, 17, 34).

Retinând vinovatia inculpatului, prima instanta a procedat la condamnarea acestuia la o pedeapsa cu închisoare, individualizata în raport de criteriile generale prev. de art.72 cod penal, a revocat beneficiul suspendarii conditionate a pedepsei de 4 ani închisoare aplicata acestuia prin sentinta penala nr.243/ 2005 a Judecatoriei Vatra Dornei pe care o va contopi cu pedeapsa aplicata prin prezenta sentinta, urmând a executa pedeapsa cea mai grea.

Împotriva acestei sentinte a declarat apel în termen legal inculpatul O. C. D., criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie, solicitând achitarea sa, considerând ca faptei îi lipseste unul din elementele constitutive, respectiv intentia, fata de împrejurarea ca fapta a fost savârsita la solicitarea partii vatamate si cu scopul de a verifica vigilenta angajatilor localului.

Analizând apelul prin prisma motivelor invocate, precum si cauza sub toate aspectele de fapt si de drept, conform dispozitiilor art. 371, 378 Cod procedura penala, Tribunalul constata ca acesta este nefondat, pentru urmatoarele considerente:

Verificând sentinta apelata în raport de criticile formulate si prevederile art. 371 si art. 378 Cod procedura penala, Tribunalul constata ca aceasta este legala si temeinica, instanta de fond retinând în mod corect situatia de fapt, încadrarile în drept, iar pedeapsa aplicata inculpatului sub aspectul savârsirii infractiunii pentru care a fost trimis în judecata, a fost individualizata cu respectarea criteriilor prev. de art. 72 Cod penal, dupa cum si modalitatile de executare au fost just alese.

Instanta de control judiciar retine asadar ca Judecatoria Vatra Dornei a determinat în mod corect situatia de fapt si obiectul dedus judecatii, stabilind obiectiv, pe baza analizei coroborate a probelor administrate în cauza, împrejurarile de fapt si modalitatea concreta în care a actionat inculpatul, retinând just din întreg probatoriu ca actele materiale savârsite de inculpat se circumscriu infractiunii pentru care a fost trimis în judecata, reiesind cu prisosinta atât existenta faptei precum si vinovatia acestora în forma ceruta de textul de lege incriminatoriu.

Relevante în acest sens sunt procesul verbal de cercetare la fata locului, procesul verbal de predare a bunurilor sustrase catre reprezentantul partii vatamate si depozitiile martorilor P.A., V. V., F. C. si O. I., coroborate cu depozitiile de recunoastere a inculpatului.

În consecinta, în mod corect s-a retinut, sub aspectul situatiei de fapt, ca în noaptea de 12.04.2009, în jurul orelor 03,30 inculpatul a patruns prin fortarea usii de acces în magazia de marfa a H. C., din comuna Dorna Candrenilor, ce apartine de SC”…” SRL de unde a sustras bunuri în valoare de 2.637,20 lei.

Sub aspectul sustinerilor formulate în apel de catre inculpat si reprezentantul partii vatamate, în sensul ca fapta a fost savârsita la solicitarea partii vatamate si cu scopul de a verifica vigilenta angajatilor localului nu pot fi retinute. Atât în cursul urmaririi penale cât si al cercetarii judecatoresti inculpatul si reprezentantul partii vatamate au sustinut constant ca fapta a fost savârsita în circumstantele retinute si prin rechizitoriu, fara a fi existat o întelegere prealabila. De altfel, prin însasi continutul ei, varianta prezentata de catre cei doi nu numai ca este în contradictie cu probatoriul administrat în dosar, dar este si neverosimila, reprezentând o încercare de eludare a raspunderii penale.

Relativ la cuantumul pedepsei aplicate inculpatilor, Tribunalul apreciaza ca aceasta a fost just si proportional individualizata si nu se impune a fi redozata, fiind deja coborâta sub minimul special.

Constatarea uneia sau mai multor împrejurari drept circumstante atenuante este atributul instantei de judecata si, deci, lasata la aprecierea acesteia. Într-o atare apreciere se va tine seama de gradul concret de pericol social al faptei comise, de modalitatea în care aceasta a fost savârsita, de urmarea produsa sau care s-ar fi putut produce, precum si de elementele care caracterizeaza persoana faptuitorului. Ori în speta, având în atentie cerintele art. 74 Cod penal si tinând cont de natura faptei, de împrejurarile în care a fost savârsita, inculpatul patrunzând pe timp de noapte, prin efractie, în incinta imobilului apartinând partii vatamate si însusindu-si pe nedrept bunuri, astfel cum s-a consemnat anterior, Tribunalul considera ca nu se impune retinerea în favoarea sa a unor circumstantelor atenuante suplimentare fata de cele evidentiate de prima instanta.

Pentru aceste motive, în baza art. 379 pct. 1 lit. b C.p.p. Tribunalul va respinge apelul declarat de inculpatul apelant O. C. D. împotriva S.p.2 din 11.01.2010, ds.1524/334/2009 al Judecatoriei Vatra Dornei, ca nefondat, iar în baza art. 192 alin. 2 C.p.p. obliga inculpatul apelant O. C. D. la plata sumei de 300 lei catre stat, cu titlu de cheltuieli judiciare (din care suma de 200 lei reprezentând onorariu avocat din oficiu se va avansa din fondul Ministerului Justitiei în fondul Baroului Suceava).

Etichete: