Top

Liberare provizorie sub control judiciar

Dosar nr.1232/183/2009

JUDECĂTORIA BĂILEŞTI
Î N C H E I E R E
Şedinţa din Camera de Consiliu din 13 mai 2010
Preşedinte- V.P.
Grefier- GC

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror L.P.

Pe rol soluţionarea cererii de liberare provizorie sub control judiciar ,formulată de inculpatul R.T..
La apelul nominal făcut în şedinţă publică , a  răspuns inculpatul  în stare de arest  asistat de avocat  ales M.I.
Procedura legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă, după care , faţă de dispoziţiilor art. 160 ind.7 alin.2 C.p.p. a fost întrebat inculpatul dacă înţelege să-şi însuşească cererea formulată de apărătorul ales .
Avînd cuvîntul, inculpatul a declarat că îşi însuşeşte cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulată de apărător.
In temeiul art.160 ind.8 alin.1 c.p.p. instanţa pune în discuţie admisibilitatea în principiu a cererii de liberare provizorie sub control judiciar formulată de inculpat.
Reprezentanta Parchetului a solicitat admiterea în principiu a cererii , fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru admisibilitatea în principiu a acesteia.
Avocat M.I. pentru inculpat a solicitat admiterea în principiu a cererii , fiind întrunite condiţiile prev. de art.160 ind.2 c.p.p.
Avînd în vedere că sunt îndeplinite condiţiile prev. de art. 160 ind.2 c.p.p. instanţa  admite în principiu cererea  .
In baza art. 160 ind.8 ind.a c.p.p.  a fost ascultat inculpatul R.T în prezenţa apărătorului ales, după care , nemai fiind alte cererii de formulat s-a acordat cuvântul cu privire la cererea de liberare provizorie sub control judiciar.
Avocat M.I.  pentru inculpat a solicitat admiterea cererii ,arătînd că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege  şi anume este vorba de infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii ce nu depăşeşte 18 ani şi nu există date certe că dacă ar fi lăsat în libertate inculpatul ar săvîrşi alte infracţiuni .
Reprezentanta Parchetului a solicitat respingerea cererii , arătând că lăsarea în libertate a inculpatului prezintă pericol public , avînd în vedere perseverenţa în săvîrşirea de infracţiuni, starea de recidivă şi faptul că  faptele pentru care a  fost trimis în judecată au fost săvîrşite în perioada liberării condiţionate.
Inculpatul  a arătat că este  de acord cu concluziile apărătorului ales.

I N S T A N Ţ A
Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele :
Prin cererea înregistrată  la 20.04.2010, inculpatul R.T. prin apărătorul ales M.I a solicitat liberarea provizorie sub control judiciar , arătând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru luarea acestei măsuri.
In motivarea cererii a arătat că măsura arestării preventive este excesivă raportat
la natura infracţiunii de furt pe care a recunoscut-o ,precum şi la pericolul social pe care îl reprezintă şi că punerea sa în libertate nu este de natură să stînjenească în vreun fel desfăşurarea procesului penal sau să determine o schimbare a comportamentului său , întrucît şi atunci cînd a fost în libertate nu s-a sustras de la urmărirea penală, prezentîndu-se în faţa organelor de urmărire penală de cîte ori a fost solicitat .
Analizând actele şi lucrările dosarului , instanţa reţine următoarele :
Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Băileşti din 15.04.2010 s-a dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inculpatului R.T. pentru săvîrşirea infr. de  furt calificat în formă continuată prev.şi ped.de art.208 alin.1, 209 alin.1 lit.a,g şi i C.p. şi alin.3 lit.b c.p., cu aplic.art.41 alin.2 C.p.,art.75 lit.c C.p. şi cu aplic. art.37 lit.a şi b C.p.
Inculpatul a fost arestat preventiv prin încheierea nr. 4 pronunţată la 27.03.2010  de Judecătoria Băileşti, pe o perioadă de 29 zile, începînd cu data de 27.03.2010 şi pînă la 24.04.2010 .
Temeiul de drept avut în vedere la luarea măsurii arestării preventive a inculpatului a fost cel prevăzut de art.148 lit. f c.p.p.
Prin încheierea din Camera de Consiliu din 22.04.2010 pronunţată de Judecătoria Băileşti în baza art.300 ind.1 alin.1 c.p.p. s-a constatat legalitatea şi temeinicia arestării preventive a inculpatului , iar în art.300 ind.1 alin.3 c.p.p. s-a menţinut arestarea preventivă a inculpatului dispusă prin încheierea nr.4/27.03.2010 .
Potrivit art.160 ind.2 alin.1 şi 2 c.p.p. „liberarea provizorie sub control judiciar se poarte acorda în cazul infracţiunilor săvîrşite din culpă precum şi în cazul infracţiunilor intenţionate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii ce nu depăşeşte 18 ani ” , iar
” liberarea provizorie sub control judiciar nu se acordă în cazul în care există date din care rezultă necesitatea de a-l împiedica pe învinuit sau inculpat să săvîrşească alte infracţiuni sau ca acesta va încerca să zădărnicească aflarea adevărului prin influenţarea  unor martori sau experţi, alterarea sau distrugerea mijloacelor de probe sau prin alte asemenea fapte „.
In speţă, inculpatul a fost trimis în judecată pentru săvîrşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată prev. de art.208 alin.1 , 209 alin.1 lit.a,g şi i şi alin.3 lit.b c.p., cu aplic.art.41 alin.2 şi art.75 lit.c c.p. şi cu aplic.art.37 lit. a şi b c.p., infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii ce nu depăşeşte 18 ani ,dar există temerea că dacă inculpatul ar fi lăsat în libertate ar putea săvîrşi şi alte infracţiuni, avînd în vedere perseverenţa în săvîrşirea de fapte penale , în raport de cazierul judiciar al acestuia.
Infracţiunile din cauza de faţă au fost săvîrşite de inculpat în stare de recidivă post condamnatorie şi post executorie şi în perioada liberării condiţionate . Ultima dată, prin sentinţa civilă nr.55 din 26.01.2006 a Judecătoriei Băileşti inculpatul a fost condamnat la 1 an şi 6 luni închisoare pentru violare de domiciliu şi furt calificat , a fost arestat la 23.10.2008 şi liberat condiţionat la 6.10.2009 , iar în lunile februarie – martie 2010 a săvîrşit infracţiunile din cauza de faţă.
Potrivit art.160 ind.2 alin.2 c.p.p. liberarea provizorie sub control judiciar nu se acordă în cazul în care există date din care rezultă necesitatea de a-l împiedica pe învinuit sau inculpat să săvîrşească alte infracţiuni sau că acesta va încerca să zădărnicească aflarea adevărului prin influenţarea unor părţi , martori sau experţi, alterarea ori distrugerea mijloacelor de probă sau prin alte asemenea fapte.
Chiar dacă a recunoscut parţial faptele pentru care a fost trimis în judecată , în speţă există temerea că dacă ar fi lăsat în libertate inculpatul ar săvîrşi şi alte infracţiuni ,  avînd în vedere cazierul judiciar al acestuia, perseverenţa în săvîrşirea de infracţiuni de aceeaşi natură şi faptul că infracţiunile din cauza de faţă au fost săvîrşite în perioada liberării condiţionate .
In consecinţă, instanţa  în baza art. 160 indice 8 ind.a alin.6 teza a II-a c.p.p. va respinge cererea de liberare provizorie sub control  judiciar, ca fiind neîntemeiată .
In baza art. 192 alin.2 c.p.p. inculpatul va fi obligat la  20 lei cheltuieli judiciare statului .
PENTRU ACESTE MOTIVE
D I S P U N E

În baza art.160 indice 8 a, alin.6 teza a II-a C.p.p.,
Respinge cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulată de inculpatul R.T. în prezent deţinut în PMS Craiova .
În baza art.192 alin.2 C.p.p.,obligă inculpatul la 20 lei cheltuieli judiciare statului.
Incheiere cu recurs în termen de 24 de ore de la pronunţare pentru procuror şi de la comunicare pentru inculpatul arestat preventiv.
Pronunţată în şedinţă publică, azi 13 mai 2010 , ora 15,20 .

Preşedinte ,
V.P.                                              Grefier,
G.G.

Etichete: , ,

Furt calificat. Loc public. Inexistenta agravantei daca inculpatul s-a aflat cu acordul partii vatamate in autoturism indiferent unde se afla parcat.

Art.152 Cod penal stabileste conditiile în care fapta este savârsita în loc public. Daca intreaga activitate infractionala s-a consumat în interiorul unui autoturism considerat spatiu privat si care îsi pastreaza acest regim indiferent de locul în care este amplasat, inculpatul aflându-se în autoturism cu acordul partii vatamate, nu este aplicabila agravanta prev. de art.209 alin.1 lit.” e „ Cod penal.

Cod penal, art.152,

art.208 alin.1-art.209 alin.1 lit.”e”

Prin sentinta penala nr.1904/P din 16.11.2007 pronuntata în dosarul penal nr.4152/256/2007, Judecatoria Medgidia l-a condamnat pe inculpatul N.G. la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru infractiunea de « furt calificat » prev. de art.208 alin.1 – 209 alin.1 lit. « e » Cod penal.

Pentru a pronunta aceasta solutie, prima instanta a retinut urmatoarea situatie de fapt:

La data de 15.09.2007, inculpatul N.G. era elev al Scolii de soferi S.C. « A. B. » S.R.L. Medgidia si efectua orele de conducere cu partea vatamata instructor M.A., cu autoturismul marca « Dacia Logan ».

În jurul orelor de 14,00, având programate ore de conducere, inculpatul a fost luat de instructor din fata Casei Armatei din Medgidia.

Inculpatul a condus autoturismul pâna în localitatea Valea Dacilor unde partea vatamata M.A. i-a cerut sa opreasca în fata unui garaj unde se aflau mai multe persoane, printre care si martorii O.S. si G.C.

Partea vatamata i-a cerut inculpatului sa-l astepte în autoturism pâna se întoarce.

Profitând de lipsa proprietarului, dar si a altor persoane din apropiere, inculpatul, a început sa scotoceasca autoturismul, ocazie cu care a gasit în torpedoul acestuia suma de 10.000 Euro, a hotarât sa si-o însuseasca si, în acest scop a coborât din autoturism, a ascuns suma de bani în apropierea gardului bisericii care se afla peste drum, dupa care a revenit în autoturism si a asteptat-o pe parte vatamata.

Dupa putin timp, partea vatamata a revenit si a constatat lipsa banilor.

Partea vatamata M.A. l-a întrebat pe inculpat daca stie ceva despre bani, dar acesta a negat, aratand de asemenea, ca nu s-a apropiat nicio alta persoana de autoturism în lipsa partii vatamate.

În aceste împrejurari, partea vatamata si martorii care-l însoteau au cautat suma de bani atât în autoturism, cât si în apropierea acestuia si, dupa cca. 30 de minute, martorul O.S. a gasit suma de bani în locul în care o ascunsese inculpatul.

Partea vatamata a sesizat organele de politie. Cu ocazia cercetarilor, inculpatul N.G. a recunoscut comiterea faptei.

Prin decizia penala nr.38 din 30 ianuarie 2008 pronuntata în dosarul penal nr.11710/118/2007, Tribunalul Constanta a admis, in baza art.379 pct.2 lit.a) Cod procedura penala, apelul declarat de catre inculpatul N.G., a desfiintat, în parte, sentinta penala apelata si rejudecând a înlaturat dispozitiile privind interzicerea exercitiului drepturilor prevazute de art.64 lit. « a teza a I a » si lit. « c » Cod penal.

In cauza, inculpatul a declarat recurs pentru redozarea pedepsei aplicate, tinându-se cont de cuantumul prejudiciului ce a fost integral recuperat cât si de conduita buna de recunoastere a faptei comise.

Din oficiu, Curtea a pus în discutia partilor ca motiv de recurs gresita încadrare juridica a faptei dedusa judecatii raportat la împrejurarea locului unde s-a comis.

Astfel, din probele administrate atât în cursul urmaririi penale, al cercetarii judecatoresti cât si de catre instanta de apel s-a constatat:

Inculpatul se afla în masina partii vatamate în calitate de cursant al scolii de sofer.

De la instructorul sau, partea vatamata a aflat ca în interiorul masinii se afla suma de 10.000 Euro, suma cu care intentiona sa-si cumpere un autoturism.

Inculpatul a condus autoturismul pâna în localitatea Valea Dacilor unde partea vatamata M.A. i-a cerut sa opreasca în fata unui garaj, solicitându-i inculpatului sa ramâna în masina. Profitând de lipsa partii vatamate, inculpatul a sustras suma de 10.000 Euro.

Suma sustrasa i-a fost restituita partii vatamate astfel ca prejudiciul cauzat a fost recuperat integral.

Art.152 cod penal, stabileste conditiile în care o fapta este considera savârsita în loc public.

Cum întreaga activitate infractionala s-a consumat în interiorul unui autoturism spatiu privat care îsi pastreaza acest regim indiferent de locul în care acesta este amplasat (parcat), inculpatul aflându-se în autoturism cu acordul partii vatamate înca înainte de comiterea faptei, nu este aplicabila agravanta prev. de art.209 alin.1 lit. »e » cod penal.

Pe cale de consecinta, recursul a fost admis, s-a casat atât sentinta de fond cât si decizia instantei de apel si, în temeiul art.334 cod procedura penala, s-a schimbat încadrarea juridica din infractiunea de « furt calificat » prev. 208-209 lit. « e » cod penal în infractiunea de « furt simplu » prev. de art.208 cod penal, text de lege în baza caruia inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani închisoare.

Etichete:

Furt calificat. Fals şi uz de fals. Fals privind identitatea. Trecere ilegală a frontierei de stat. Trafic de persoane.

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpatul Ş.M.Ş.- trimis în judecată prin Rechizitoriul D.I.C.O.T – Biroul Teritorial Călărasi, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.208 al.1 – 209 al.2 lit.b c.p., art.292 c.p. cu aplic.art.41 al.2 c.p., art.293 al.1 c.p. cu aplic.art.41 al.2 c.p., art.70 al.1 din OUG 105/2001 cu aplic.art.41 al.2 c.p., art.1 al.1 din OUG 112/2001 cu aplic.art.41 al.2 c.p., art.12 al.1 din Lg.678/2001 cu aplic.art.33 lit.a c.p. pentru toate infractiunile.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică s-a prezentat din oficiu avocat C.Iosif pentru inculpatul Ş.M.Ş. si avocat M.Dinu – din oficiu pentru partea vătămată C.M. lipsă fiind părtile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care,

Avocat C.Iosif si avocat M.Dinu având pe rând cuvântul, solicită judecarea cauzei la acest termen.

Reprezentantul parchetului avînd cuvântul, arată că nu se opune solutionarii cauzei la termenul de astăzi.

Tribunalul, apreciază cauza în stare de solutionare si acordă cuvântul pentru sustinerile pe fond.

Reprezentantul parchetului având cuvântul, arată că inculpatul a fost trimis în judecată pentru săvârşirea mai multor infractiuni, respectiv pentru furt calificat, fals în declaraţii, infractiunea de fals privind identitatea, trecerea ilegală a frontierei de stat a României si trecerea ilegală a frontierei altor state cum si infractiunea de trafic de persoane.

Arată că faptele sunt dovedite, recunoscute si de autor, de martori si de partea vătămată, astfel că solicită condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii în regim de detentie.

Solicită a se lua act că partea vătămată S.V. nu se constituie parte civilă.

Întrucât C.M. a fost exploatată, solicită admiterea cererii de constituire de parte civilă formulată de aceasta, respectiv 50 milioane lei. Solicită obligarea la plata cheltuielilor judiciare către stat si anularea actului obţinut în fals.

Avocat M.Dinu având cuvântul pentru partea civilă C.M., arată că, probatoriul administrat confirmă că inculpatul se face vinovat de săvârşirea mai multor infractiuni. Solicită aplicarea disp.art.72 c.p. iar rezultanta să fie pe măsura faptelor săvîrşite de inculpat în raport de circumstantele reale si personale.

Arată că, C.M. s-a constituit parte civilă cu suma de 5000 lei reprezentând daune morale si apreciază că această cerere este întemeiată atît timp cît inculpatul se face vinovat de săvârşirea infractiunii de trafic de persoane. Inculpatul s-a folosit de aceasta, a obligat-o să meargă printre maşini să cerşească pentru a-i aduce venituri nejustificate. Consideră că partea civilă a avut de suferit fizic dar si psihic datorită conditiilor în care aceasta a lucrat, a fost folosită, i s-a promis că merge în străinătate pentru a fi tratată de acea infirmitate însă inculpatul a obligat-o să cerşească în folosul său.

Solicită a se avea în vedere aceste aspecte iar pedeapsa ce urmează a i se aplica inculpatului să o simtă ca pe o sanctiune. Solicită admiterea cererii de pretentii civile si obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare către stat inclusiv a onorariului apărătorului din oficiu.

Avocat C.Iosif având cuvântul pentru inculpat, pentru faptele prev. de art.292 si art.293 c.p. în raport de probele administrate si de recunoasterea inculpatului, solicită condamnarea acestuia urmând a se ţine cont de disp.art.74 – 76 c.p.iar pedeapsa să fie orientata spre minimul prevăzut de lege iar ca modalitae de executare, urmează a se stabili de instanţă, lasă la apreciere.

Pentru restul infractiunilor retinute în sarcina inculpatului, în baza art.11 pct.2 lit.a c.p.p. rap la art.10 lit.a c.p.p. solicită achitarea. Astfel, arată că pentru infractiunea de furt a unui certificat de nastere privind pe S.V.t nu există nici o probă care să conducă la faptul că inculpatul a furat acest act.

In ceea ce priveşte Lg.678/2001 – faţă de situaţia nedovedită si de conditiile art.12 din această lege, există mari diferente. Solicită a se analiza aceste două aspecte în sensul de a se stabili dacă sunt sau nu elemente care să ducă la condamnarea inculpatului, respectiv elemente care să conducă la vinovăţia inculpatului. Nu s-a dovedit intentia inculpatului, nu s-a dovedit că partea vătămată a fost constrînsă să facă acest lucru, partea vătămată a precizat că a plecat din ţară de bună voie iar obţinerea de foloase necuvenite nu sunt dovedite, partea vătămată a recunoscut că i se dădea o sumă de bani din ceea ce obţinea pentru nevoile sale personale.

Faţă de aceste considerente, solicită achitarea inculpatului.

Reprezentantul parchetului având cuvântul, cu privire la cererea de achitare, solicită respingerea acesteia. Solicită a se observa declaratiile martorilor si ale părtilor vătămate, inculpatul a insistat să i se dea certificatul de nastere si profitând de lipsa partii vătămate şi l-a însuşit pe nedrept, a luat actul minorului. Mai arată că toate infractiunile săvârşite de inculpat sunt dovedite. Victima a concluzionat că în momentul în care si.a dat seama că nu se duce la doctor, s-a simiţit traficată si folosită întrucît inculpatul nu a făcut nici-un demers pentru a o duce la medic, infractiunea a fost premeditată si săvârşită de inculpat, aceasta există si a fost săvârşită sub forma vinovăţiei directe, astfel că mentine concluziile formulate anterior.

Avocat C.Iosif având cuvântul, în replică, arată că există o declaratie de martor din care rezultă că inculpatul nu a furat actul. De asemenea solicită a se observa că victima a precizat la un moment dat că a fost liberă si că se afla în preajma carabinierilor cărora le putea preciza ceea ce i se întâmplă, însă nu a făcut acest lucru.

Avocat M.Dinu având cuvântul, în replică, arată că actiunea este dovedită, inculpatul a profitat de starea în care se afla victima. Dacă nu i se promitea că merge la doctor pentru a se trata de acea infirmitate la picior, aceasta nu ar fi părăsit ţara. Mai arată că victima nu putea să ascundă veniturile întrucît era păzită de membrii familiei inculpatului.

Referitor la infractiunea de furt, lasă la aprecierea instanei.

INSTANŢA

Asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin Rechizitoriul D.I.C.O.T – Biroul Teritorial Călăraşi nr.79/D/2006 înregistrat la această instanţă la data de 26.XI.2007 sub nr.3070/116/2007 (739/P/2007) a fost trimis în judecată inculpatul Ş.M.Ş. – fiul lui … si …, născut la data de … în B., judetul B., fără studii, cetăţean român, necăsătorit, fără ocupatie, fără loc de muncă, stagiul militar nesatisfăcut, cunoscut cu antecedente penale, domiciliat în …, f.f.l. în comuna P., str… nr.. jud.I., CNP…, pentru săvârşirea infractiunilor prev. de art.208 al.1 – 209 al.2 lit.b c.p., art.292 c.p. cu aplic.art.41 al.2 c.p., art.293 al.1 c.p. cu aplic.art.41 al.2 c.p., art.70 al.1 din OUG 105/2001 cu aplic.art.41 al.2 c.p., art.1 al.1 din OUG 112/2001 cu aplic.art.41 al.2 c.p., art.12 al.1 din Lg.678/2001 cu aplic.art.33 lit.a c.p. pentru toate infractiunile.

Din actele si lucrările dosarului, respectiv declaraţii parte vătămată, declaratii martori, procese verbale de căutare si comunicări Directia Penitenciarelor, Centrul Militar judetean Prahova, Evidenţa Populatiei si IGPR, acte de stare civilă, instanţa reţine în fapt următoarea situaţie:

Începând cu anul 1997 inculpatul Ş.M.Ş. împreună cu alţi membrii ai familiei sale, mama R.M., sora S.N. si concubina C.G., au mers în Italia la cerşit.

Din banii câştigaţi aceştia si-au construit o casă în comuna P. şi au cumpărat succesiv de la second hand mai multe autoturisme.

La data de 31.01.2003 inculpatul a fost returnat din Italia, fără paşaport, cu interdictia de a mai intra în această ţară până la data de 30.01.2007.

În aceste condiţii, pentru a se întoarce în Italia unde familia sa se afla la cersit, inculpatul s-a hotărât să găsească o persoana pe numele căreia să-şi facă un nou paşaport.

Ocazia a apărut repede când l-a cunoscut pe minorul S.V. care, împreună cu mama sa, îşi construiseră o baracă pe un teren din vecinătatea locuinţei sale.

Aflând din discuţiile cu aceştia că minorul S.V. nu are carte de identitate, inculpatul s-a hotărât să-şi facă paşaport folosind certificatul de naştere al acestuia.

Intrucât minorul a refuzat să-i dea inculpatului certificatul său de nastere, acesta s-a hotărât să-l fure.

În baza acestei rezoluţii infracţionale, într-una din zile când nu era nimeni acasă, inculpatul a pătruns în baraca care nu era asigurată si din geanta în care ştia că îşi păstrează actele, a sustras certificatul de nastere al minorului S.V.

După ce şi-a bărbierit mustaţa pentru a arăta mai tânăr, cu certificatul de nastere furat, inculpatul Ş.M.Ş. s-a deplasat la Poliţia Municipiului Olteniţa si la IJP Călărasi, unde a înregistrat cereri prin care solicita eliberarea cărtii de identitate si a paşaportului pe numele de S.V.

În baza acestor declaraţii false, inculpatul Ş.M.Ş. a obţinut la data de 10.02.2003 cartea de identitate seria .. nr… iar la data de 26.02.2003 paşaportul nr… ambele pe numele S.V.

Sub această identitate falsă, inculpatul Ş.M.Ş. a trecut ilegal frontiera de stat a României si a altor state, de mai multe ori (6.03.2003, 24.03.2003, 04.04.2003, 31.07.2003) mergând în Italia unde familia sa se afla la cerşit.

Cunoscând-o si pe partea vătămată C.M. care locuia cu minorul S.V. si constatând că aceasta avea un handicap accentuat la un picior (luxaţie congenitală şold drept, monopareză membrul pelvin drept cu scurtarea acestuia cu 4 cm) inculpatul Ş.M.Ş. s-a hotărât să o ducă în Italia si să o exploateze la cerşit.

Pentru a o convinge, inculpatul i-a garantat părtii vătămate transport, cazare şi un loc de muncă ca menajeră la o bătrână sau la un restaurant.

Mai mult, acesta i-a promis că din banii căştigaţi o va ajuta să-şi opereze piciorul în Italia, unde el cunoştea un medic specialist.

Nevoile materiale si şansa efectuării intervenţiei chirurgicale în Italia au făcut pe partea vătămată C.M. să accepte propunerea inculpatului.

Timp de o săptămână cît inculpatul s-a ocupat cu eliberarea paşaportului părţii vătămate, aceasta a locuit la domiciliul acestuia.

Cei doi au plecat spre Italia în ziua de 21.08.2003 si pentru a înlătura orice suspiciune generată de handicapul părtii vătămate, la iniţiativa inculpatului, au trecut prin Punctul de Trecere a Frontierei Turnu Arad în autoturisme diferite.

Ajunşi în oraşul Bologna, partea vătămată a fost cazată într-o baracă confecţionată din deşeuri lemnoase si carton, fără apă, curent sau căldură.

Incepând cu a treia zi, inculpatul i-a spus părţii vătămate că a fost adusă în Italia să cerşească, zilnic fiind dusă cu autoturismul de către acesta si obligată să cerşească la intersecţii, de la conducătorii auto care opreau la semafoare.

În fiecare seară, inculpatul îi lua părţii vătămate toţi banii căştigaţi din cerşit.

Partea vătămată a fost exploatată în acest mod timp de nouă luni, iar cei aproximativ 20.000 euro câştigaţi de ea din cerşit au fost însuşiţi de inculpatul Ş.M.Ş.

La data de 02.06.2004 partea vătămată a fost returnată în România după ce poliţia italiană a depistat-o fără forme legale de şedere.

Inculpatul Ş.M.Ş. a rămas în Italia până la data de 26.11.2005 când a fost returnat în urma unei detenţii pentru şedere ilegală, prezentându-se în faţa organelor italiene si române sub adevărata sa identitate.

Cu această ocazie, constatând că în evidenţele Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră Călăraşi, inculpatul nu apărea ca ieşit din ţară, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara i-a întocmit dosarul penal nr.9989/P/2005 pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.70 al.1 din OUG nr.105/2001 si art.1 din OUG nr.112/2001 dosar aflat în prezent pe rolul Judecătoriei Timişoara.

Inculpatul deşi a fost legal citat la toate domiciliile indicate de acesta în faza de urmărire penală, nu s-a prezentat în instanţă, nefiind posibilă audierea acestuia.

Din declaraţiile aflate la dosarul de urmărire penală, instanţa constată că inculpatul Ş.M.Ş. a recunoscut în parte infracţiunile săvîrşite în modalităţile expuse mai sus.

A recunoscut că, având interdicţie de a intra în Italia, a sustras certificatul de naştere al minorului S.V. si că prin declaratii false în faţa autorităţilor si-a făcut carte de identitate si paşaport pe numele acestuia.

In ceea ce priveşte traficul de persoane, inculpatul nu a recunoscut această infracţiune, susţinând că doar a cazat-o la domiciliul său, timp de o săptămână, pe partea vătămată C.M. (timp în care i-a obţinut paşaportul acesteia), că a transportat-o şi a cazat-o în Italia unde aceasta a cerşit, nereuşind să-şi achite datoria pe care o avea la el, motiv pentru care nici nu a mai făcut intervenţia chirurgicală la picior, aşa cum îi promisese.

A recunoscut că i-a dat o palmă, fiind nemulţumit de suma de bani pe care o câştiga din cerşit în comparaţie cu familia lui. A mai recunoscut de asemenea în faţa organelor de anchetă penală că i-a luat toţi banii părţii vătămate pe care aceasta îi câştiga din cerşit în contul datoriei pe care aceasta o avea la el.

In faţa instanţei de judecată, apărătorul din oficiu desemnat pentru inculpat a solicitat achitarea acestuia în temeiul art.11 pct.2 lit.a c.p.p.rap la art.10 lit.a c.p.p. pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.208 al.1 – 209 al.2 lit.b c.p. si art.12 al.1 din Lg.678/2001, susţinând că nu există nici o probă care să conducă la faptul că inculpatul a sustras certificatul de naştere al părtii vătămate S.V. şi că nu s-a dovedit intenţia inculpatului în săvârşirea infracţiunii de trafic de persoane, partea vătămată nefiind constrânsă să cerşească, ea făcând acest lucru pentru nevoile sale personale si pentru achitarea datoriei pe care o avea faţă de inculpat.

Cererea de achitare formulată de apărătorul inculpatului urmează a fi respinsă întrucât din probele administrate în cauză rezultă cu certitudine vinovăţia inculpatului si săvârşirea infracţiunilor de către acesta.

Astfel, partea vătămată a declarat în faţa instantei că a plecat în Italia, fiind minţită de inculpat că acolo va putea efectua o operaţie la picior pentru rezolvarea infirmităţii şi că o v-a ajuta să-şi găsească de muncă pentru a putea obţine banii necesari operaţiei.

Ajunsă în Italia, partea vătămată a fost pusă să cerşească în intersecţii şi nu a avut posibilitatea să se întoarcă în ţară întrucât inculpatul îi reţinuse toate actele. A mai arătat partea vătămată că a cerşit în aceste condiţii o perioada de 9 luni de zile si că toţi banii câştigati îi erau luaţi de către inculpat sau de familia acestuia.

Din declaraţia părtii vătămate a mai reieşit că aceasta nu avea posibilitatea să fugă întrucât în timp ce cerşea era urmărită îndeaproape de familia inculpatului.

Martorii audiaţi în cauză, respectiv S.A. si R.I. au invederat că inculpatul i-a sustras părţii vătămate S.V. certificatul de naştere şi şi-a făcut acte pentru plecarea din ţară folosindu-se de acest certificat. Martorii au mai declarat că partea vătămată S.V. nu a fost de acord să-i dea inculpatului certificatul de nastere, dar acesta a reuşit să-l sustragă întrucât cunoştea locul unde este ţinut acesta.

Din analiza în ansamblu a probelor administrate în cauză rezultă că inculpatul Ş.M.Ş. a săvârşit infractiunea de trafic de persoane si de furt, astfel că urmează a se respinge cererea de achitare formulată în temeiul art.10 lit.a c.p.p.

Din materialul probator administrat rezultă de asemenea cu certitudine săvârşirea celorlalte infracţiuni reţinute în sarcina inculpatului.

Astfel, făcând declaraţii false în faţa autorităţilor, IPJ Călărasi si Poliţia Municipiului Olteniţa, inculpatul a obţinut carte de identitate si paşaport pe numele minorului S.V.

Cu ajutorul acestor acte a trecut frontiera de stat a României si a altor state sub această identitate falsă, în mai multe rânduri (ieşiri – 6.03.2003, 4.04.2003, 21.08.2003 si intrări – 24.02.2003, 31.07.2003).

In drept, fapta inculpatului Ş.M.Ş. care în luna februarie 2003, pe timp de zi a sustras certificatul de nastere a minorului S.V. constituie infractiunea de furt calificat prev. de art.208 al. 1 – 209 al.2 lit.b c.p.;

Fapta aceluiaşi inculpat care la data de 6.02.2003 si 20.02.2003 a făcut declaraţii necorespunzătoare adevărului în faţa organelor IPJ Călărasi si Politiei municipiului Olteniţa, obţinând astfel carte de identitate seria …nr… si paşaportul nr…, ambele pe numele de S.V., constituie infracţiunea de fals în declaraţii prev. de art.292 c.p. cu aplic.art.41 al.2 c.p.

Fapta aceluiaşi inculpat care sub o identitate falsă (S.V.) a indus în eroare organele Politiei de Frontieră si a trecut ilegal în mai multe rânduri (6.03.2003, 24.03.2003, 4.04.2003, 21.07.2003 si 21.08.2003) frontiera de stat a României si a altor state pentru a ajunge în Italia, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de fals privind identitatea, trecerea ilegală a frontierei de stat a României si trecerea ilegală a frontierei altor state, fapte prevăzute de art.293 al.1 c.p., art.70 al.1 din OUG 105/2001, aprobată prin Lg.243/2002 si art.1 al.1 din OUG nr.112/2001 aprobată prin Legea 252/2002, toate cu aplicarea art.41 al.2 c.p.

Fapta aceluiaşi inculpat care în luna august 2003 după ce au racolat si cazat pe partea vătămată C.M. a transportat-o în Italia unde a obligat-o să cerşească în folosul său, constituie infracţiunea de trafic de persoane, prev. de art.12 al.1 din Lg.678/2001.

Din fişa de cazier judiciar, rezultă că inculpatul Ş.M.Ş. nu are antecedente penale. Figurează în cazier că a fost pusă în mişcare acţiunea penală la 13.06.2006 în dosarul nr.9989/P/2005 a Parchetul de pe lângă Judecatoria Timişoara pentru art.70 al.1 din OUG nr.105/2001 si art.1 al.1 din OUG 112/2001, dar nu apare nici o condamnare.

La individualizarea pedepsei ce urmează a se aplica inculpatului, tribunalul urmează a avea în vedere persoana inculpatului, respectiv, tânăr în vârstă de 27 de ani, fără antecedente penale, natura infracţiunilor, modalitatea de săvârşire a acestora, gradul sporit de pericol social al acestora, urmările produse, poziţia inculpatului de sustragere de la judecată.

Faţă de aceste circumstanţe, tribunalul apreciază că scopul pedepsei si reeducarea inculpatului nu se pot realiza decât prin aplicarea unei pedepse cu executare în regim de detentie cu aplicarea art.71 c.p., începând cu data rămânerii definitive a prezentei sentinte si până la terminarea executării pedepsei.

În baza art.19 din Lg.678/2001 urmează a dispune confisarea specială în folosul statului de la inculpatul Ş.M.Ş. a sumei de 20.000 euro, dobândită în urma săvârşirii infracţiunii prev. de art.12 al.1 din Lg.678/2001.

În baza art.348 c.p.p. urmează a dispune desfiinţarea actelor false, respectiv cartea de identitate seria … nr… si paşaportul nr…, ambele pe numele de S.V. (acte aflate în posesia inculpatului).

In ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, tribunalul constată că partea vătămată C.M. s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 5.000 lei (RON) cu titlu de daune morale.

Faţă de probatoriul administrat în cauză, tribunalul urmează a admite cererea de despăgubiri civile formulată de C.M. si a obliga pe inculpat către această parte civilă la plata sumei de 5000 lei (RON) cu titlu de daune morale.

Urmează a lua act că partea vătămată S.V. nu s-a constituit parte civilă în cauză.

În baza art.191 c.pr.p. urmează a obliga pe inculpatul Ş.M.Ş. către stat la plata sumei de 1000 lei (RON) cu titlu de cheltuieli judiciare, din care 200 lei reprezintă onorariu apărător oficiu în faza de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea de achitare formulată de inculpatul Ş.M.Ş., prin apărător, în temeiul art.11 pct.2 lit.a c.p.p. raportat la art.10 lit.a c.p.p. pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.208 al.1 – 209 al.2 lit.b c.p. si art.12 alin.1 din Lg.678/2001.

În baza art.208 alin.1- 209 alin.2 lit.b c.p. condamnă pe inculpatul Ş.M.Ş., fiul lui … şi …, născut la data de … in B., judeţul B., CNP …, domiciliat în P.., str… nr.. judeţul P…. fără forme legale în comuna P…, str… nr…, judetul I…, la 3 ani închisoare.

În baza art.292 c.p.cu aplicarea art.41 alin.2 c.p. condamnă pe inculpatul Ş.M.Ş., la 2 ani închisoare.

În baza art.293 alin.1 c.p. cu aplicarea art.41 alin.2 c.p. condamnă pe inculpatul Ş.M.Ş., la 2 ani închisoare.

În baza art.70 alin.1 din OUG nr.105/2001 cu aplicarea art.41 al.2 c.p. condamnă pe inculpatul Ş.M.Ş., la 2 ani închisoare.

În baza art.1 alin.1 din OUG nr.112/2001 cu aplicarea art.41 alin.2 c.p. condamnă pe inculpatul Ş.M.Ş. la 2 ani închisoare.

În baza art.12 alin.1 din Lg.678/2001 condamnă pe inculpatul Ş.M.Ş. la 6 ani închisoare si interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a si b c.p. pe o perioadă de 3 ani.

În baza art.33-34 c.p. inculpatul Ş.M.Ş. va executa pedeapsa cea mai grea, respectiv 6 ani închisoare si interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a si b c.p. pe o perioada de 3 ani.

În baza art.71 c.p. interzice inculpatului Ş.M.Ş. exercitiul drepturilor prevăzute de art.64 lit.a si b c.p. începând cu data rămânerii definitive a prezentei sentinţe şi până la terminarea executării pedepsei.

În baza art.19 din Lg.678/2001 dispune confiscarea specială în folosul statului de la inculpatul Ş.M.Ş. a sumei de 20000 euro, dobândită în urma săvârşirii infracţiunii prevăzute de art.12 alin.1 din Lg.678/2001.

În baza art.348 c.p.p. dispune desfiinţarea actelor false, respectiv cartea de identitate seria … nr… şi paşaportul nr…, ambele pe numele de S.V. (acte aflate în posesia inculpatului).

Admite cererea de despăgubiri civile formulată de partea civilă C.M. si obligă pe inculpat către această parte civilă la plata sumei de 5000 lei (RON) cu titlu de daune morale.

Ia act că partea vătămată S.V. nu s-a constituit parte civilă în cauză.

Obligă pe inculpatul Ş.M.Ş. către stat la plata sumei de 1000 lei (RON), cu titlu de cheltuieli judiciare, din care 200 lei reprezintă onorariu apărător oficiu în faza de judecată.

Cu apel în 10 zile de la pronunţare pentru procuror şi de la comunicare pentru celelalte părţi.

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpatul Ş.M.Ş.- trimis în judecată prin Rechizitoriul D.I.C.O.T – Biroul Teritorial Călărasi, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.208 al.1 – 209 al.2 lit.b c.p., art.292 c.p. cu aplic.art.41 al.2 c.p., art.293 al.1 c.p. cu aplic.art.41 al.2 c.p., art.70 al.1 din OUG 105/2001 cu aplic.art.41 al.2 c.p., art.1 al.1 din OUG 112/2001 cu aplic.art.41 al.2 c.p., art.12 al.1 din Lg.678/2001 cu aplic.art.33 lit.a c.p. pentru toate infractiunile.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică s-a prezentat din oficiu avocat C.Iosif pentru inculpatul Ş.M.Ş. si avocat M.Dinu – din oficiu pentru partea vătămată C.M. lipsă fiind părtile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care,

Avocat C.Iosif si avocat M.Dinu având pe rând cuvântul, solicită judecarea cauzei la acest termen.

Reprezentantul parchetului avînd cuvântul, arată că nu se opune solutionarii cauzei la termenul de astăzi.

Tribunalul, apreciază cauza în stare de solutionare si acordă cuvântul pentru sustinerile pe fond.

Reprezentantul parchetului având cuvântul, arată că inculpatul a fost trimis în judecată pentru săvârşirea mai multor infractiuni, respectiv pentru furt calificat, fals în declaraţii, infractiunea de fals privind identitatea, trecerea ilegală a frontierei de stat a României si trecerea ilegală a frontierei altor state cum si infractiunea de trafic de persoane.

Arată că faptele sunt dovedite, recunoscute si de autor, de martori si de partea vătămată, astfel că solicită condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii în regim de detentie.

Solicită a se lua act că partea vătămată S.V. nu se constituie parte civilă.

Întrucât C.M. a fost exploatată, solicită admiterea cererii de constituire de parte civilă formulată de aceasta, respectiv 50 milioane lei. Solicită obligarea la plata cheltuielilor judiciare către stat si anularea actului obţinut în fals.

Avocat M.Dinu având cuvântul pentru partea civilă C.M., arată că, probatoriul administrat confirmă că inculpatul se face vinovat de săvârşirea mai multor infractiuni. Solicită aplicarea disp.art.72 c.p. iar rezultanta să fie pe măsura faptelor săvîrşite de inculpat în raport de circumstantele reale si personale.

Arată că, C.M. s-a constituit parte civilă cu suma de 5000 lei reprezentând daune morale si apreciază că această cerere este întemeiată atît timp cît inculpatul se face vinovat de săvârşirea infractiunii de trafic de persoane. Inculpatul s-a folosit de aceasta, a obligat-o să meargă printre maşini să cerşească pentru a-i aduce venituri nejustificate. Consideră că partea civilă a avut de suferit fizic dar si psihic datorită conditiilor în care aceasta a lucrat, a fost folosită, i s-a promis că merge în străinătate pentru a fi tratată de acea infirmitate însă inculpatul a obligat-o să cerşească în folosul său.

Solicită a se avea în vedere aceste aspecte iar pedeapsa ce urmează a i se aplica inculpatului să o simtă ca pe o sanctiune. Solicită admiterea cererii de pretentii civile si obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare către stat inclusiv a onorariului apărătorului din oficiu.

Avocat C.Iosif având cuvântul pentru inculpat, pentru faptele prev. de art.292 si art.293 c.p. în raport de probele administrate si de recunoasterea inculpatului, solicită condamnarea acestuia urmând a se ţine cont de disp.art.74 – 76 c.p.iar pedeapsa să fie orientata spre minimul prevăzut de lege iar ca modalitae de executare, urmează a se stabili de instanţă, lasă la apreciere.

Pentru restul infractiunilor retinute în sarcina inculpatului, în baza art.11 pct.2 lit.a c.p.p. rap la art.10 lit.a c.p.p. solicită achitarea. Astfel, arată că pentru infractiunea de furt a unui certificat de nastere privind pe S.V.t nu există nici o probă care să conducă la faptul că inculpatul a furat acest act.

In ceea ce priveşte Lg.678/2001 – faţă de situaţia nedovedită si de conditiile art.12 din această lege, există mari diferente. Solicită a se analiza aceste două aspecte în sensul de a se stabili dacă sunt sau nu elemente care să ducă la condamnarea inculpatului, respectiv elemente care să conducă la vinovăţia inculpatului. Nu s-a dovedit intentia inculpatului, nu s-a dovedit că partea vătămată a fost constrînsă să facă acest lucru, partea vătămată a precizat că a plecat din ţară de bună voie iar obţinerea de foloase necuvenite nu sunt dovedite, partea vătămată a recunoscut că i se dădea o sumă de bani din ceea ce obţinea pentru nevoile sale personale.

Faţă de aceste considerente, solicită achitarea inculpatului.

Reprezentantul parchetului având cuvântul, cu privire la cererea de achitare, solicită respingerea acesteia. Solicită a se observa declaratiile martorilor si ale părtilor vătămate, inculpatul a insistat să i se dea certificatul de nastere si profitând de lipsa partii vătămate şi l-a însuşit pe nedrept, a luat actul minorului. Mai arată că toate infractiunile săvârşite de inculpat sunt dovedite. Victima a concluzionat că în momentul în care si.a dat seama că nu se duce la doctor, s-a simiţit traficată si folosită întrucît inculpatul nu a făcut nici-un demers pentru a o duce la medic, infractiunea a fost premeditată si săvârşită de inculpat, aceasta există si a fost săvârşită sub forma vinovăţiei directe, astfel că mentine concluziile formulate anterior.

Avocat C.Iosif având cuvântul, în replică, arată că există o declaratie de martor din care rezultă că inculpatul nu a furat actul. De asemenea solicită a se observa că victima a precizat la un moment dat că a fost liberă si că se afla în preajma carabinierilor cărora le putea preciza ceea ce i se întâmplă, însă nu a făcut acest lucru.

Avocat M.Dinu având cuvântul, în replică, arată că actiunea este dovedită, inculpatul a profitat de starea în care se afla victima. Dacă nu i se promitea că merge la doctor pentru a se trata de acea infirmitate la picior, aceasta nu ar fi părăsit ţara. Mai arată că victima nu putea să ascundă veniturile întrucît era păzită de membrii familiei inculpatului.

Referitor la infractiunea de furt, lasă la aprecierea instanei.

INSTANŢA

Asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin Rechizitoriul D.I.C.O.T – Biroul Teritorial Călăraşi nr.79/D/2006 înregistrat la această instanţă la data de 26.XI.2007 sub nr.3070/116/2007 (739/P/2007) a fost trimis în judecată inculpatul Ş.M.Ş. – fiul lui … si …, născut la data de … în B., judetul B., fără studii, cetăţean român, necăsătorit, fără ocupatie, fără loc de muncă, stagiul militar nesatisfăcut, cunoscut cu antecedente penale, domiciliat în …, f.f.l. în comuna P., str… nr.. jud.I., CNP…, pentru săvârşirea infractiunilor prev. de art.208 al.1 – 209 al.2 lit.b c.p., art.292 c.p. cu aplic.art.41 al.2 c.p., art.293 al.1 c.p. cu aplic.art.41 al.2 c.p., art.70 al.1 din OUG 105/2001 cu aplic.art.41 al.2 c.p., art.1 al.1 din OUG 112/2001 cu aplic.art.41 al.2 c.p., art.12 al.1 din Lg.678/2001 cu aplic.art.33 lit.a c.p. pentru toate infractiunile.

Din actele si lucrările dosarului, respectiv declaraţii parte vătămată, declaratii martori, procese verbale de căutare si comunicări Directia Penitenciarelor, Centrul Militar judetean Prahova, Evidenţa Populatiei si IGPR, acte de stare civilă, instanţa reţine în fapt următoarea situaţie:

Începând cu anul 1997 inculpatul Ş.M.Ş. împreună cu alţi membrii ai familiei sale, mama R.M., sora S.N. si concubina C.G., au mers în Italia la cerşit.

Din banii câştigaţi aceştia si-au construit o casă în comuna P. şi au cumpărat succesiv de la second hand mai multe autoturisme.

La data de 31.01.2003 inculpatul a fost returnat din Italia, fără paşaport, cu interdictia de a mai intra în această ţară până la data de 30.01.2007.

În aceste condiţii, pentru a se întoarce în Italia unde familia sa se afla la cersit, inculpatul s-a hotărât să găsească o persoana pe numele căreia să-şi facă un nou paşaport.

Ocazia a apărut repede când l-a cunoscut pe minorul S.V. care, împreună cu mama sa, îşi construiseră o baracă pe un teren din vecinătatea locuinţei sale.

Aflând din discuţiile cu aceştia că minorul S.V. nu are carte de identitate, inculpatul s-a hotărât să-şi facă paşaport folosind certificatul de naştere al acestuia.

Intrucât minorul a refuzat să-i dea inculpatului certificatul său de nastere, acesta s-a hotărât să-l fure.

În baza acestei rezoluţii infracţionale, într-una din zile când nu era nimeni acasă, inculpatul a pătruns în baraca care nu era asigurată si din geanta în care ştia că îşi păstrează actele, a sustras certificatul de nastere al minorului S.V.

După ce şi-a bărbierit mustaţa pentru a arăta mai tânăr, cu certificatul de nastere furat, inculpatul Ş.M.Ş. s-a deplasat la Poliţia Municipiului Olteniţa si la IJP Călărasi, unde a înregistrat cereri prin care solicita eliberarea cărtii de identitate si a paşaportului pe numele de S.V.

În baza acestor declaraţii false, inculpatul Ş.M.Ş. a obţinut la data de 10.02.2003 cartea de identitate seria .. nr… iar la data de 26.02.2003 paşaportul nr… ambele pe numele S.V.

Sub această identitate falsă, inculpatul Ş.M.Ş. a trecut ilegal frontiera de stat a României si a altor state, de mai multe ori (6.03.2003, 24.03.2003, 04.04.2003, 31.07.2003) mergând în Italia unde familia sa se afla la cerşit.

Cunoscând-o si pe partea vătămată C.M. care locuia cu minorul S.V. si constatând că aceasta avea un handicap accentuat la un picior (luxaţie congenitală şold drept, monopareză membrul pelvin drept cu scurtarea acestuia cu 4 cm) inculpatul Ş.M.Ş. s-a hotărât să o ducă în Italia si să o exploateze la cerşit.

Pentru a o convinge, inculpatul i-a garantat părtii vătămate transport, cazare şi un loc de muncă ca menajeră la o bătrână sau la un restaurant.

Mai mult, acesta i-a promis că din banii căştigaţi o va ajuta să-şi opereze piciorul în Italia, unde el cunoştea un medic specialist.

Nevoile materiale si şansa efectuării intervenţiei chirurgicale în Italia au făcut pe partea vătămată C.M. să accepte propunerea inculpatului.

Timp de o săptămână cît inculpatul s-a ocupat cu eliberarea paşaportului părţii vătămate, aceasta a locuit la domiciliul acestuia.

Cei doi au plecat spre Italia în ziua de 21.08.2003 si pentru a înlătura orice suspiciune generată de handicapul părtii vătămate, la iniţiativa inculpatului, au trecut prin Punctul de Trecere a Frontierei Turnu Arad în autoturisme diferite.

Ajunşi în oraşul Bologna, partea vătămată a fost cazată într-o baracă confecţionată din deşeuri lemnoase si carton, fără apă, curent sau căldură.

Incepând cu a treia zi, inculpatul i-a spus părţii vătămate că a fost adusă în Italia să cerşească, zilnic fiind dusă cu autoturismul de către acesta si obligată să cerşească la intersecţii, de la conducătorii auto care opreau la semafoare.

În fiecare seară, inculpatul îi lua părţii vătămate toţi banii căştigaţi din cerşit.

Partea vătămată a fost exploatată în acest mod timp de nouă luni, iar cei aproximativ 20.000 euro câştigaţi de ea din cerşit au fost însuşiţi de inculpatul Ş.M.Ş.

La data de 02.06.2004 partea vătămată a fost returnată în România după ce poliţia italiană a depistat-o fără forme legale de şedere.

Inculpatul Ş.M.Ş. a rămas în Italia până la data de 26.11.2005 când a fost returnat în urma unei detenţii pentru şedere ilegală, prezentându-se în faţa organelor italiene si române sub adevărata sa identitate.

Cu această ocazie, constatând că în evidenţele Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră Călăraşi, inculpatul nu apărea ca ieşit din ţară, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara i-a întocmit dosarul penal nr.9989/P/2005 pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.70 al.1 din OUG nr.105/2001 si art.1 din OUG nr.112/2001 dosar aflat în prezent pe rolul Judecătoriei Timişoara.

Inculpatul deşi a fost legal citat la toate domiciliile indicate de acesta în faza de urmărire penală, nu s-a prezentat în instanţă, nefiind posibilă audierea acestuia.

Din declaraţiile aflate la dosarul de urmărire penală, instanţa constată că inculpatul Ş.M.Ş. a recunoscut în parte infracţiunile săvîrşite în modalităţile expuse mai sus.

A recunoscut că, având interdicţie de a intra în Italia, a sustras certificatul de naştere al minorului S.V. si că prin declaratii false în faţa autorităţilor si-a făcut carte de identitate si paşaport pe numele acestuia.

In ceea ce priveşte traficul de persoane, inculpatul nu a recunoscut această infracţiune, susţinând că doar a cazat-o la domiciliul său, timp de o săptămână, pe partea vătămată C.M. (timp în care i-a obţinut paşaportul acesteia), că a transportat-o şi a cazat-o în Italia unde aceasta a cerşit, nereuşind să-şi achite datoria pe care o avea la el, motiv pentru care nici nu a mai făcut intervenţia chirurgicală la picior, aşa cum îi promisese.

A recunoscut că i-a dat o palmă, fiind nemulţumit de suma de bani pe care o câştiga din cerşit în comparaţie cu familia lui. A mai recunoscut de asemenea în faţa organelor de anchetă penală că i-a luat toţi banii părţii vătămate pe care aceasta îi câştiga din cerşit în contul datoriei pe care aceasta o avea la el.

In faţa instanţei de judecată, apărătorul din oficiu desemnat pentru inculpat a solicitat achitarea acestuia în temeiul art.11 pct.2 lit.a c.p.p.rap la art.10 lit.a c.p.p. pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.208 al.1 – 209 al.2 lit.b c.p. si art.12 al.1 din Lg.678/2001, susţinând că nu există nici o probă care să conducă la faptul că inculpatul a sustras certificatul de naştere al părtii vătămate S.V. şi că nu s-a dovedit intenţia inculpatului în săvârşirea infracţiunii de trafic de persoane, partea vătămată nefiind constrânsă să cerşească, ea făcând acest lucru pentru nevoile sale personale si pentru achitarea datoriei pe care o avea faţă de inculpat.

Cererea de achitare formulată de apărătorul inculpatului urmează a fi respinsă întrucât din probele administrate în cauză rezultă cu certitudine vinovăţia inculpatului si săvârşirea infracţiunilor de către acesta.

Astfel, partea vătămată a declarat în faţa instantei că a plecat în Italia, fiind minţită de inculpat că acolo va putea efectua o operaţie la picior pentru rezolvarea infirmităţii şi că o v-a ajuta să-şi găsească de muncă pentru a putea obţine banii necesari operaţiei.

Ajunsă în Italia, partea vătămată a fost pusă să cerşească în intersecţii şi nu a avut posibilitatea să se întoarcă în ţară întrucât inculpatul îi reţinuse toate actele. A mai arătat partea vătămată că a cerşit în aceste condiţii o perioada de 9 luni de zile si că toţi banii câştigati îi erau luaţi de către inculpat sau de familia acestuia.

Din declaraţia părtii vătămate a mai reieşit că aceasta nu avea posibilitatea să fugă întrucât în timp ce cerşea era urmărită îndeaproape de familia inculpatului.

Martorii audiaţi în cauză, respectiv S.A. si R.I. au invederat că inculpatul i-a sustras părţii vătămate S.V. certificatul de naştere şi şi-a făcut acte pentru plecarea din ţară folosindu-se de acest certificat. Martorii au mai declarat că partea vătămată S.V. nu a fost de acord să-i dea inculpatului certificatul de nastere, dar acesta a reuşit să-l sustragă întrucât cunoştea locul unde este ţinut acesta.

Din analiza în ansamblu a probelor administrate în cauză rezultă că inculpatul Ş.M.Ş. a săvârşit infractiunea de trafic de persoane si de furt, astfel că urmează a se respinge cererea de achitare formulată în temeiul art.10 lit.a c.p.p.

Din materialul probator administrat rezultă de asemenea cu certitudine săvârşirea celorlalte infracţiuni reţinute în sarcina inculpatului.

Astfel, făcând declaraţii false în faţa autorităţilor, IPJ Călărasi si Poliţia Municipiului Olteniţa, inculpatul a obţinut carte de identitate si paşaport pe numele minorului S.V.

Cu ajutorul acestor acte a trecut frontiera de stat a României si a altor state sub această identitate falsă, în mai multe rânduri (ieşiri – 6.03.2003, 4.04.2003, 21.08.2003 si intrări – 24.02.2003, 31.07.2003).

In drept, fapta inculpatului Ş.M.Ş. care în luna februarie 2003, pe timp de zi a sustras certificatul de nastere a minorului S.V. constituie infractiunea de furt calificat prev. de art.208 al. 1 – 209 al.2 lit.b c.p.;

Fapta aceluiaşi inculpat care la data de 6.02.2003 si 20.02.2003 a făcut declaraţii necorespunzătoare adevărului în faţa organelor IPJ Călărasi si Politiei municipiului Olteniţa, obţinând astfel carte de identitate seria …nr… si paşaportul nr…, ambele pe numele de S.V., constituie infracţiunea de fals în declaraţii prev. de art.292 c.p. cu aplic.art.41 al.2 c.p.

Fapta aceluiaşi inculpat care sub o identitate falsă (S.V.) a indus în eroare organele Politiei de Frontieră si a trecut ilegal în mai multe rânduri (6.03.2003, 24.03.2003, 4.04.2003, 21.07.2003 si 21.08.2003) frontiera de stat a României si a altor state pentru a ajunge în Italia, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de fals privind identitatea, trecerea ilegală a frontierei de stat a României si trecerea ilegală a frontierei altor state, fapte prevăzute de art.293 al.1 c.p., art.70 al.1 din OUG 105/2001, aprobată prin Lg.243/2002 si art.1 al.1 din OUG nr.112/2001 aprobată prin Legea 252/2002, toate cu aplicarea art.41 al.2 c.p.

Fapta aceluiaşi inculpat care în luna august 2003 după ce au racolat si cazat pe partea vătămată C.M. a transportat-o în Italia unde a obligat-o să cerşească în folosul său, constituie infracţiunea de trafic de persoane, prev. de art.12 al.1 din Lg.678/2001.

Din fişa de cazier judiciar, rezultă că inculpatul Ş.M.Ş. nu are antecedente penale. Figurează în cazier că a fost pusă în mişcare acţiunea penală la 13.06.2006 în dosarul nr.9989/P/2005 a Parchetul de pe lângă Judecatoria Timişoara pentru art.70 al.1 din OUG nr.105/2001 si art.1 al.1 din OUG 112/2001, dar nu apare nici o condamnare.

La individualizarea pedepsei ce urmează a se aplica inculpatului, tribunalul urmează a avea în vedere persoana inculpatului, respectiv, tânăr în vârstă de 27 de ani, fără antecedente penale, natura infracţiunilor, modalitatea de săvârşire a acestora, gradul sporit de pericol social al acestora, urmările produse, poziţia inculpatului de sustragere de la judecată.

Faţă de aceste circumstanţe, tribunalul apreciază că scopul pedepsei si reeducarea inculpatului nu se pot realiza decât prin aplicarea unei pedepse cu executare în regim de detentie cu aplicarea art.71 c.p., începând cu data rămânerii definitive a prezentei sentinte si până la terminarea executării pedepsei.

În baza art.19 din Lg.678/2001 urmează a dispune confisarea specială în folosul statului de la inculpatul Ş.M.Ş. a sumei de 20.000 euro, dobândită în urma săvârşirii infracţiunii prev. de art.12 al.1 din Lg.678/2001.

În baza art.348 c.p.p. urmează a dispune desfiinţarea actelor false, respectiv cartea de identitate seria … nr… si paşaportul nr…, ambele pe numele de S.V. (acte aflate în posesia inculpatului).

In ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, tribunalul constată că partea vătămată C.M. s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 5.000 lei (RON) cu titlu de daune morale.

Faţă de probatoriul administrat în cauză, tribunalul urmează a admite cererea de despăgubiri civile formulată de C.M. si a obliga pe inculpat către această parte civilă la plata sumei de 5000 lei (RON) cu titlu de daune morale.

Urmează a lua act că partea vătămată S.V. nu s-a constituit parte civilă în cauză.

În baza art.191 c.pr.p. urmează a obliga pe inculpatul Ş.M.Ş. către stat la plata sumei de 1000 lei (RON) cu titlu de cheltuieli judiciare, din care 200 lei reprezintă onorariu apărător oficiu în faza de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea de achitare formulată de inculpatul Ş.M.Ş., prin apărător, în temeiul art.11 pct.2 lit.a c.p.p. raportat la art.10 lit.a c.p.p. pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.208 al.1 – 209 al.2 lit.b c.p. si art.12 alin.1 din Lg.678/2001.

În baza art.208 alin.1- 209 alin.2 lit.b c.p. condamnă pe inculpatul Ş.M.Ş., fiul lui … şi …, născut la data de … in B., judeţul B., CNP …, domiciliat în P.., str… nr.. judeţul P…. fără forme legale în comuna P…, str… nr…, judetul I…, la 3 ani închisoare.

În baza art.292 c.p.cu aplicarea art.41 alin.2 c.p. condamnă pe inculpatul Ş.M.Ş., la 2 ani închisoare.

În baza art.293 alin.1 c.p. cu aplicarea art.41 alin.2 c.p. condamnă pe inculpatul Ş.M.Ş., la 2 ani închisoare.

În baza art.70 alin.1 din OUG nr.105/2001 cu aplicarea art.41 al.2 c.p. condamnă pe inculpatul Ş.M.Ş., la 2 ani închisoare.

În baza art.1 alin.1 din OUG nr.112/2001 cu aplicarea art.41 alin.2 c.p. condamnă pe inculpatul Ş.M.Ş. la 2 ani închisoare.

În baza art.12 alin.1 din Lg.678/2001 condamnă pe inculpatul Ş.M.Ş. la 6 ani închisoare si interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a si b c.p. pe o perioadă de 3 ani.

În baza art.33-34 c.p. inculpatul Ş.M.Ş. va executa pedeapsa cea mai grea, respectiv 6 ani închisoare si interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a si b c.p. pe o perioada de 3 ani.

În baza art.71 c.p. interzice inculpatului Ş.M.Ş. exercitiul drepturilor prevăzute de art.64 lit.a si b c.p. începând cu data rămânerii definitive a prezentei sentinţe şi până la terminarea executării pedepsei.

În baza art.19 din Lg.678/2001 dispune confiscarea specială în folosul statului de la inculpatul Ş.M.Ş. a sumei de 20000 euro, dobândită în urma săvârşirii infracţiunii prevăzute de art.12 alin.1 din Lg.678/2001.

În baza art.348 c.p.p. dispune desfiinţarea actelor false, respectiv cartea de identitate seria … nr… şi paşaportul nr…, ambele pe numele de S.V. (acte aflate în posesia inculpatului).

Admite cererea de despăgubiri civile formulată de partea civilă C.M. si obligă pe inculpat către această parte civilă la plata sumei de 5000 lei (RON) cu titlu de daune morale.

Ia act că partea vătămată S.V. nu s-a constituit parte civilă în cauză.

Obligă pe inculpatul Ş.M.Ş. către stat la plata sumei de 1000 lei (RON), cu titlu de cheltuieli judiciare, din care 200 lei reprezintă onorariu apărător oficiu în faza de judecată.

Cu apel în 10 zile de la pronunţare pentru procuror şi de la comunicare pentru celelalte părţi.

Etichete:

FURT CALIFICAT – ART. 208 – 209 C.p., TÂLHĂRIE – ART. 211 C.p.

Pe rol, solutionarea amânarii pronuntarii cauzei penale privind pe inculpatii A. T. si C. M. A., trimisi în judecata prin Rechizitoriul nr. 7/P/2009 al Parchetului de pe lânga Judecatoria L. G., pentru savârsirea infractiunilor de „furt calificat”si „tâlharie” prev. si ped. de art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit. „a,g,i” C.p. si de art. 211 al. 1 si al. 2 lit.”a,b” si al. 21 lit. „a,b,c” C.p.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publica din 18.03.2009, fiind consemnate în încheierea de sedinta din acea zi ce face parte integranta din prezenta, iar instanta, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea la data de 25.03.2009 când în urma deliberarilor a pronuntat urmatoarea sentinta:

I N S T A N T A

Deliberând asupra actiunii penale de fata:

Prin Rechizitoriul nr. 7/P/2009 al Parchetului de pe lânga Judecatoria L. G., inculpatii A. T. si C. M. A., au fost trimisi în judecata pentru savârsirea infractiunilor de „furt calificat” prev. si ped. de art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit. „a,g,i” C.p. si de „tâlharie” prev. si ped. de art. 211 al. 1 si al. 2 lit.”a,b” si al. 21 lit. „a,b,c” C.p.

Din actul de sesizare a instantei rezulta urmatoarea situatie de fapt:

În noaptea de 03/04.01.2009, inculpatii A. T. si C. M. A. au patruns prin escaladare si efractie în curtea si locuinta partii vatamate R. T. de unde au sustras carne de porc în valoare de 1000 lei, iar apoi, mascati si înarmati au intrat în camera în care statea partea vatamata si prin amenintare au luat de la acesta suma de 12.700 lei.

Partea vatamata R. T. a precizat ca valoare prejudiciului cauzat de inculpai este de 12.800 lei, ramânând nerecuperata suma de 9000 lei cu care se constituie parte civila în procesul penal.

Audiati cu ocazia urmaririi penale, inculpatii au recunoscut faptul ca în noaptea respectiva au luat bani si bunuri din locuinta partii vatamate, fiecare încercând însa sa se disculpe în sensul ca fiecare dintre ei a stat afara în curte si ca celalalt a intrat în locuinta.

Situatia de fapt retinuta în rechizitoriu se probeaza prin: declaratiile inculpatilor; procesul-verbal de cercetare la fata locului; procesul – verbal de confruntare; procesele – verbale de perchezitie domiciliara; procesul – verbal de prezentare pentru recunoastere + planse fotografice; dovada de predare – primire a sumei de 4105 lei; declaratiile martorilor D. M., S. D. I., S. E., M. D., R. I., S. M., N. G., I. P., T. P..

În fata instantei partea vatamata R. T. a precizat ca se constituie parte civila în cauza cu suma de 9000 lei, pretentii cu care inculpatii au fost de acord.

În faza de cercetare judecatoreasca, inculpatul A. T. a recunoscut numai savârsirea infractiunii de tâlharie retinuta în sarcina sa în modalitatea descrisa în rechizitoriu, nu si infractiunea de furt, mentinându-si declaratiile date în faza de urmarire penala, cu exceptia situatiei acelei toporisti, pe care a avut-o de fapt inculpatul C. M..

Inculpatul C. M. A. nu a recunoscut savârsirea celor 2 infractiuni retinute în sarcina sa, mentinându-si declaratiile date în faza de urmarire penala, precizând ca initiativa le-a apartinut celuilalt inculpat si numitului „Maumau”.

Partea vatamata R. T. si-a mentinut declaratiile date în faza de urmarire penala.

Fiind audiati, martori din acte D. M., S. D. I., S. E., M. D., R. I., S. M., I.P., T. P. si N.G. si-au mentinut declaratiile date în faza de urmarire penala, declaratii care confirma situatia de fapt retinuta în rechizitoriu.

Instanta, analizând întregul material probator administrat în cauza, a retinut urmatoarea situatie de fapt:

Partea vatamata R. T. în vârsta de 81 de ani locuieste în com. S., fiind vaduv, sotia decedându-i la începutul lunii dec. 2008.

Inculpatul C. M. A. locuieste în com. S. si traieste într-o relatie de concubinaj cu sora inculpatului A. T., acesta din urma locuind în com. T..

În seara zilei de 03.01.2009, în jurul orei 22,10, inculpatul C. M. A. l-a contactat telefonic pe inculpatul A. T., rugându-l sa vina la domiciliul sau, propunere cu care acesta a fost de acord, ajungând la locuinta acestuia în jurul orei 23,30, unde au consumat bauturi alcoolice (vin si tuica).

La un moment dat, la propunerea inculpatului C. M. A., cei doi au plecat la un magazin din sat sa cumpere bere si suc, luând asupra lor o lanterna mica de culoare galbena, dar cum la magazin era închis, inculpatul C. M. A. i-a propus sa mearga la locuinta unei persoane întrucât avea ceva de luat.

Cei doi inculpati au ajuns la locuinta partii vatamate R. T. au patruns în curtea locuintei prin escaladarea gardului împrejmuitor, apoi prin fortarea usii au patruns într-o încapere de unde au luat carne de porc pe care au pus-o într-un sac, încarcându-l, ducând sacul lânga gard.

La propunerea inculpatului C. M. A. cei doi inculpati s-au hotarât sa intre si în partea de casa unde locuia efectiv partea vatamata R. T., situatie fata de care inculpatul C. M. A. a spart un bec de la o magazie ce lumina curtea, apoi a fortat usa de acces în interior, care a cedat, dupa care ambii inculpati au intrat în locuinta, tragându-si peste ochi fesurile si acoperindu-se cu glugile. În acest moment partea vatamata a aprins un bec, pe care inc A. T. l-a stins imediat, iar inculpatul C. M. A. a trântit-o pe partea vatamata pe pat, a acoperit-o cu plapuma, a imobilizat-o cu genunchiul pentru a nu se misca si cu toporisca pe care acesta o avea asupra sa si pe care i-a pus-o la gât a amenintat-o pe partea vatamata, cerându-i sa le dea banii.

În tot acest timp inculpatul A. T. cauta prin diferite locuri din casa unde batrânul putea tinea bani, în pungile cu medicamente, sub saltea, luminând zona cu ajutorul unei lanterne de dimensiuni mici, dar nu a gasit nimic, situatie fata de care inculpatul C. M. A. i-a cerut partii vatamate sa le dea macar 2 mil. lei, amenintându-l în permanenta cu moartea, rascolind cu toporisca bunurile si obiectele de îmbracaminte ale batrânului.

Batrânul le-a spus ca are 200 lei în buzunarul unor pantaloni aflati pe scaun, dar când i-a cautat, banii nu mai erau.

La un moment dat, inculpatul C. M. A. a ridicat salteaua de pe pat, iar acolo a gasit o punga din plastic în care se afla suma de 12.500 lei, punga pe care a luat-o, precum si o lanterna din cui, parasind locuinta partii vatamate, urmând acelasi traseu ca la venire, abandonând sacul cu carne în locul din spatele curtii unde îl ascunsesera si unda a fost gasit ulterior de organele de politie.

Cei doi au ajuns la locuinta inculpatului C. M. A., acesta din urma a intrat în casa având asupra sa punga cu bani, dupa care a iesit afara tinând în mâna suma de 5800 lei, spunându-i inculpatului A. T. ca acestia erau banii sustrasi de la partea vatamata, dându-i inculpatului A. T. suma de 500 lei în bancnote de câte 100 lei.

A doua zi, inculpatul C. M. A. s-a dus la barul apartinând martorului S. D. I., unde a cheltuit sume de bani, achitând cu bancnote de 100 lei si respectiv 200 lei.

Cu ocazia efectuarii perchezitiei domiciliare, la locuinta inculpatului C. M. A. s-a gasit suma de 4105 lei, restituita partii civile.

De asemenea, lanterna i-a fost restituita partii civile, iar sacul cu carne a fost gasit ulterior de organele de politie lânga gard, carnea nemaifiind buna de consum.

Inculpatii au încercat sa-si formuleze aparari, fiecare dintre ei spunând ca propunerea de a patrunde în locuinta partii vatamate a fost a celuilalt, ca el a stat afara si celalalt a patruns în interior.

De asemenea, inculpatul C. M. A. a invocat prezenta unei a treia persoane, respectiv a numitului „Maumau”, precizând ca acesta ar fi furat carnea si tot la propunerea acestuia s-au reîntors în locuinta partii civile dupa bani, ca nu a intrat nici un moment în locuinta partii civile, ci doar ceilalti doi.

Sustinerile inculpatilor sunt infirmate de probele administrate. Cert este ca în locuinta partii civile au intrat doua peroane, unul mai înalt si altul mai scund, respectiv inculpatii. În acest sens partea vatamata a declarat: „…în acel moment au trântit usa si au intrat în camera mea doua persoane, respectiv inculpatii din cauza, cel mai înalt mi-a pus mâna la gât si toporisca pe care o avusese asupra sa si tot acesta mi-a cerut sa-i dau banii. I-am spus acestuia ca am 2 milioane de lei vechi într-un portofel aflat în pantalonii de pe scaun. În acest moment inculpatul de statura mai mica a luat banii din pantaloni si cel mare, în momentul în care m-am ridicat de pe pat, a tras salteaua si a gasit acolo o punga cu bani, punga în care aveam 125 de milioane lei vechi. Inculpatul mai înalt m-a trântit pe pat si s-a proptit cu genunchii în mine si stiu ca m-a tinut asa o perioada destul de mare de timp, întrucât cel mic cauta prin camera, printre lucruri. Precizez ca inculpatii m-au acoperit cu o perna si o plapuma…”

Ca în locuinta partii civile au fost doar doi inculpati rezulta tot din declaratia acesteia, care a precizat: „Precizez ca nu am mai auzit în curtea mea sa mai fi fost alte persoane cât timp cei doi erau în casa, ca dupa plecarea inculpatilor am iesit dupa ei si nu am vazut alte persoane”

Martorul D. M., cunoscut cu porecla de „Maumau” si mentionat de inculpatul C. M. cum ca ar fi participat la fapta a declarat: « …nici în ziua de 03.01.209 nici în noaptea de 03/04.01.2009 nu am fost în Sarulesti. Precizez ca nu am avut niciun conflict cu inculpatul C. M. si nu-mi explic care este motivul pentru care acesta a declarat ca as fi participat la fapte în noaptea respectiva”.

Fata de modul cum a actionat inculpatul C. M. A., el fiind cel care era consatean cu partea vatamata, care cunostea locuinta acesteia, dând indicatii si exercitând violente, cert este ca ideea de a intra în locuinta partii civile i-a apartinut acestuia.

Asa cum s-a mentionat, cei doi nu au negat nici un moment patrunderea în curtea partii vatamate. Astfel, din modul cum a actionat inculpatul C. M. rezulta ca acesta cunostea configuratia locului, faptul ca existau doua corpuri de casa, precum si corpul de casa în care locuia efectiv partea civila, de unde rezulta ca anterior urmarise cu atentie aceste detalii. În privinta furtului de carne, negat de inculpatul A. T., e greu de presupus ca acesta nu l-a urmat pe inculpatul C. M., deoarece el avea asupra sa acea lanterna mica de care s-au folosit la venire si mai mult decât atât nu s-a opus nici un moment când inculpatul C. M. i-a cerut sa-l urmeze.

Instanta, analizând actele si lucrarile dosarului, constata ca faptele exista, sunt prevazute de legea penala, prezinta pericol social, au fost savârsite cu intentie de catre inculpat.

În drept, instanta constata ca fapta inculpatilor A. T. si C. M. A. care, în noaptea de 03/04.01.2009, prin escaladare si efractie au luat de la partea civila R. T. carne de porc în valoare de 1000 lei întruneste elementele constitutive ale infractiunii de „furt calificat” prev. si ped. de art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit. „a,g,i” C.p.

Se constata ca fapta acelorasi inculpati care, în aceeasi noapte, mascati si înarmati, au luat prin amenintare de la aceeasi parte civila suma de 12.700, întruneste elementele constitutive ale infractiunii de „tâlharie”, prev. si ped. de art. 211 al. 1 si al. 2 lit. „a, b” si al. 21 lit. „a, b” C.p.

Cum cele doua fapte au fost savârsite de inculpati înainte de a fi condamnati definitiv pentru vreuna dintre ele, urmeaza a se retine în sarcina acestora situatia concursului real de infractiuni prev. de art. 33 lit. „a” C.p.

Din fisele de cazier judiciar ale inculpatilor A. T. si C. M. A. rezulta ca acestia nu sunt cunoscuti cu antecedente penale.

Prin Ordonanta nr. 6004/P/2009, fata de inculpatul C. M. A. s-a luat masura retinerii pe timp de 24 de ore începând cu data de 08.01.2009, iar prin încheierea de sedinta din data de 08.01.2009 pronuntata în dosarul nr. 21/249/2009 al Judecatoriei L. G, definitiva prin încheierea nr. 2/09.01.2009 a T. C. prin respingerea recursului, s-a dispus arestarea preventiva a inculpatului pe o perioada de 29 de zile, începând de la 08.01.2009 pâna la data de 05.02.2009, emitându-se mandatul de arestare preventiva nr. 1/08.01.2009.

De asemenea, prin Ordonanta nr. 01/P/2009, si fata de inculpatul A. T. s-a luat masura retinerii pe timp de 24 de ore începând cu data de 13.01.2009, iar prin încheierea de sedinta din data de 14.01.2009 pronuntata în dosarul nr. 40/249/2009 al Judecatoriei L. G. definitiva prin încheierea nr. 3/16.01.2009 a T. C. prin respingerea recursului, s-a dispus arestarea preventiva a inculpatului pe o perioada de 29 de zile, începând de la 14.01.2009 pâna la data de 11.02.2009, emitându-se mandatul de arestare preventiva nr. 2/08.01.2009.

De asemenea, prin încheierea de sedinta din 03.02.2009 a Judecatoriei L., definitiva prin decizia nr. 11/R/05.02.2009 a T. C., în baza art. 3001 C.p.p. s-a constatat legalitatea si temeinicia arestarii preventive a inculpatilor C. M. A. si A. T., mentinându-se arestarea preventiva a acestora.

Inculpatul A. T. a depus la dosarul cauzei acte în circumstantiere, respectiv adeverinta nr. 206/26.01.2009 emisa de Primaria com. T M din care rezulta ca inculpatul figureaza înscris în registrul agricol la partida bunicilor sai – defunctul S. M., precum si recomandarea întocmita de Primarul com. T. M. din care rezulta ca inculpatul are un comportament corespunzator în comunitate, nu are vicii si nu este în conflict cu alte persoane, nu a comis fapte antisociale pe raza comunei, locuieste împreuna cu bunica sa S. E., fiind singurul întretinator al familiei.

La stabilirea si aplicarea pedepsei instanta a avut în vedere criteriile generale de individualizare a pedepselor prev. de art. 72 C.p., respectiv persoana inculpatilor, tineri, în vârsta de 26 si respectiv 23 de ani, lipsiti de antecedente penale, fiind la prima confruntare cu legea penala, natura infractiunilor – fapte savârsite cu intentie, modalitatea si împrejurarile comiterii faptelor – pe timp de noapte, pe fondul consumului de alcool, mascati si înarmati, prin exercitarea de violente asupra partii civile, pericolul social pe care-l reprezinta astfel de fapte – starea de insecuritate creata fata de bunurile persoanelor, atingerea adusa patrimoniului persoanelor, scopul urmarit – în special sustragerea de bani, partea civila vizata – batrân în vârsta de 81 de ani, vaduv, care locuia singur, sustragându-i carnea de porc si banii pe care batrânul îi tinea pentru pomenirile crestinesti ale sotiei, cuantumul prejudiciului, foarte ridicat (12.800 lei), staruinta depusa de inculpati în acoperirea partiala a prejudiciului în cursul urmaririi penale, dar si pozitia inculpatilor care au încercat sa-si formuleze o aparare, infirmata de probele administrate, precum si atitudinea cooperanta a acestora.

Fata de toate aceste considerente, instanta apreciaza ca li se pot acorda ambilor inculpati largi circumstante atenuante prevazute de art. 74 C.p., urmând ca pedeapsa sa fie coborâta în mod corespunzator sub minimul prevazut de lege, în conformitate cu prevederile art. 76 C.p., impunându-se aplicarea unei pedepse într-un cuantum mai mic fata de inculpatul A. T., având în vedere participarea acestuia si circumstantele personale.

Se apreciaza, totodata, ca scopul pedepsei si reeducarea ambilor inculpatului se pot realiza numai în regim de detentie, având în vedere gravitatea faptelor savârsite.

Urmeaza, în baza art. 211 al. 1 si 2 lit. „a, b” si al. 21 lit. „a, b, c” C.p. cu aplicarea art. 74 C.p. si art. 76 lit. „b” C.p., a-l condamna pe inculpatul A. T. la pedeapsa închisorii de 5 (cinci) ani.

Urmeaza, în baza art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit. „a, g, i” C.p. cu aplicarea art. 74 C.p. si art. 76 lit. „c” C.p., a-l condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa închisorii de 1 (un) an si 6 (sase) luni.

Urmeaza, în baza art. 33 lit. „a” C.p. rap. la art. 34 lit. „b” C.p., a dispune ca inculpatul A. T. sa execute pedeapsa cea mai grea, respectiv 5 (cinci) ani închisoare.

Urmeaza, în baza art. 71 C.p., a-i interzice inculpatului exercitiul drepturilor prevazute de art. 64 lit. „a si b” C.p. din momentul ramânerii definitive a sentintei si pâna la terminarea executarii pedepsei.

Urmeaza, în baza art. 88 C.p., a scadea din pedeapsa pronuntata perioada retinerii si arestarii preventive de la data de 13.01.2009 la zi.

Urmeaza, în baza art. 350 C.p.p., a mentine starea de arest a inculpatului A. T.

Urmeaza, în baza art. 211 al. 1 si 2 lit. „a, b” si al. 21 lit. „a, b, c” C.p. cu aplicarea art. 74 C.p. si art. 76 lit. „b” C.p., a-l condamna pe inculpatul C. M. A. la pedeapsa închisorii de 6 (sase) ani.

Urmeaza, în baza art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit. „a, g, i” C.p. cu aplicarea art. 74 C.p. si art. 76 lit. „c” C.p., a-l condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa închisorii de 2 (doi) ani.

Urmeaza, în baza art. 33 lit. „a” C.p. rap. la art. 34 lit. „b” C.p., a dispune ca inculpatul C. M. A. sa execute pedeapsa cea mai grea, respectiv 6 (sase) ani închisoare.

Urmeaza, în baza art. 71 C.p., a-i interzice inculpatului exercitiul drepturilor prevazute de art. 64 lit. „a si b” C.p. din momentul ramânerii definitive a sentintei si pâna la terminarea executarii pedepsei.

Urmeaza, în baza art. 88 C.p., a scadea din pedeapsa pronuntata perioada retinerii si arestarii preventive de la data de 08.01.2009 la zi.

Urmeaza, în baza art. 350 C.p.p., a mentine starea de arest a inculpatului C. M. A..

Cum prin fapta inculpatilor s-a cauzat un prejudiciu, se naste în sarcina acestora obligatia de a-l repara integral. În privinta prejudiciului, din totalul acestuia a mai ramas nerecuperata suma de 9000 lei, pretentii cu care ambii inculpati au fost de acord.

Având în vedere achiesarea inculpatilor la aceste pretentii, urmeaza a admite cererea de despagubiri civile formulata de partea civila R.T. si în conformitate cu prevederile art. 998 si 1003 Cod civil art. 14 si 346 C.p.p., a-i obliga pe cei doi inculpati, în solidar, la plata sumei de 9.000 lei cu acest titlu catre aceasta parte civila.

Urmeaza a dispune confiscarea speciala de la inculpatul C. M. A., în folosul statului, a unei toporisti cu diametrul de 30 cm, având capatul vopsit în rosu circa 10 cm – uzata si a unei lanterne de culoare galbena cu inscriptia „PNL” – uzata, aflate la camera de corpuri delicte a I.P.J. Calarasi, conform dovezii seria B nr. 13364/15.01.2009.

Cum inculpatul A. T. a fost condamnat, urmeaza, în baza art. 192 al. 2 C.p.p., a-l obliga la plata sumei de 500 lei – cheltuieli judiciare în favoarea statului, din care 400 lei – onorariu aparator oficiu – Baroul de Avocati C. (200 lei – av. M R L – faza de urmarire penala si 200 lei – av. D A – faza de judecata).

Cum si inculpatul C. M. A. a fost condamnat, urmeaza, în baza art. 192 al. 2 C.p.p., a-l obliga la plata sumei de 400 lei – cheltuieli judiciare în favoarea statului, din care 200 lei – onorariu aparator oficiu – Baroul de Avocati C. (200 lei – av. M C – faza de judecata).

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

1. În baza art. 211 al. 1 si 2 lit. „a, b” si al. 21 lit. „a, b, c” C.p. cu aplicarea art. 74 C.p. si art. 76 lit. „b” C.p. condamna pe inculpatul A.T., la pedeapsa închisorii de 5 (cinci) ani.

În baza art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit. „a, g, i” C.p. cu aplicarea art. 74 C.p. si art. 76 lit. „c” C.p. condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa închisorii de 1 (un) an si 6 (sase) luni.

În baza art. 33 lit. „a” C.p. rap. la art. 34 lit. „b” C.p. dispune ca inculpatul A.T sa execute pedeapsa cea mai grea, respectiv 5 (cinci) ani închisoare.

În baza art. 71 C.p. interzice inculpatului exercitiul drepturilor prevazute de art. 64 lit. „a si b” C.p. din momentul ramânerii definitive a sentintei si pâna la terminarea executarii pedepsei.

În baza art. 88 C.p. scade din pedeapsa pronuntata perioada retinerii si arestarii preventive de la data de 13.01.2009 la zi.

În baza art. 350 C.p.p. mentine starea de arest a inculpatului A.T.

2. În baza art. 211 al. 1 si 2 lit. „a, b” si al. 21 lit. „a, b, c” C.p. cu aplicarea art. 74 C.p. si art. 76 lit. „b” C.p. condamna pe inculpatul C. M.A, , la pedeapsa închisorii de 6 (sase) ani.

În baza art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit. „a, g, i” C.p. cu aplicarea art. 74 C.p. si art. 76 lit. „c” C.p. condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa închisorii de 2 (doi) ani.

În baza art. 33 lit. „a” C.p. rap. la art. 34 lit. „b” C.p. dispune ca inculpatul C. M. A. sa execute pedeapsa cea mai grea, respectiv 6 (sase) ani închisoare.

În baza art. 71 C.p. interzice inculpatului exercitiul drepturilor prevazute de art. 64 lit. „a si b” C.p. din momentul ramânerii definitive a sentintei si pâna la terminarea executarii pedepsei.

În baza art. 88 C.p. scade din pedeapsa pronuntata perioada retinerii si arestarii preventive de la data de 08.01.2009 la zi.

În baza art. 350 C.p.p. mentine starea de arest a inculpatului C. M. A..

Admite cererea de despagubiri civile formulata de partea civila R. T., si îi obliga pe cei doi inculpati, în solidar, la plata sumei de 9.000 lei cu acest titlu catre aceasta parte civila.

Dispune confiscarea speciala de la inculpatul C. M. A., în folosul statului, a unei toporisti cu diametrul de 30 cm, având capatul vopsit în rosu circa 10 cm – uzata si a unei lanterne de culoare galbena cu inscriptia „PNL” – uzata, aflate la camera de corpuri delicte a I.P.J. Calarasi, conform dovezii seria B nr. 13364/15.01.2009.

În baza art. 192 al. 2 C.p.p. obliga pe inculpatul A. T. la plata sumei de 500 lei – cheltuieli judiciare în favoarea statului, din care 400 lei – onorariu aparator oficiu – Baroul de Avocati C. (200 lei – av. M R L – faza de urmarire penala si 200 lei – av. D A – faza de judecata).

În baza art. 192 al. 2 C.p.p. obliga pe inculpatul C. M. A. la plata sumei de 400 lei – cheltuieli judiciare în favoarea statului, din care 200 lei – onorariu aparator oficiu – Baroul de Avocati C. (200 lei – av. M C – faza de judecata).

Cu apel în 10 zile de la pronuntare pentru procuror, iar pentru partea civila R. T. si pentru inculpatii arestati A T si C M A – de la comunicare.

Pe rol, solutionarea amânarii pronuntarii cauzei penale privind pe inculpatii A. T. si C. M. A., trimisi în judecata prin Rechizitoriul nr. 7/P/2009 al Parchetului de pe lânga Judecatoria L. G., pentru savârsirea infractiunilor de „furt calificat”si „tâlharie” prev. si ped. de art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit. „a,g,i” C.p. si de art. 211 al. 1 si al. 2 lit.”a,b” si al. 21 lit. „a,b,c” C.p.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publica din 18.03.2009, fiind consemnate în încheierea de sedinta din acea zi ce face parte integranta din prezenta, iar instanta, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea la data de 25.03.2009 când în urma deliberarilor a pronuntat urmatoarea sentinta:

I N S T A N T A

Deliberând asupra actiunii penale de fata:

Prin Rechizitoriul nr. 7/P/2009 al Parchetului de pe lânga Judecatoria L. G., inculpatii A. T. si C. M. A., au fost trimisi în judecata pentru savârsirea infractiunilor de „furt calificat” prev. si ped. de art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit. „a,g,i” C.p. si de „tâlharie” prev. si ped. de art. 211 al. 1 si al. 2 lit.”a,b” si al. 21 lit. „a,b,c” C.p.

Din actul de sesizare a instantei rezulta urmatoarea situatie de fapt:

În noaptea de 03/04.01.2009, inculpatii A. T. si C. M. A. au patruns prin escaladare si efractie în curtea si locuinta partii vatamate R. T. de unde au sustras carne de porc în valoare de 1000 lei, iar apoi, mascati si înarmati au intrat în camera în care statea partea vatamata si prin amenintare au luat de la acesta suma de 12.700 lei.

Partea vatamata R. T. a precizat ca valoare prejudiciului cauzat de inculpai este de 12.800 lei, ramânând nerecuperata suma de 9000 lei cu care se constituie parte civila în procesul penal.

Audiati cu ocazia urmaririi penale, inculpatii au recunoscut faptul ca în noaptea respectiva au luat bani si bunuri din locuinta partii vatamate, fiecare încercând însa sa se disculpe în sensul ca fiecare dintre ei a stat afara în curte si ca celalalt a intrat în locuinta.

Situatia de fapt retinuta în rechizitoriu se probeaza prin: declaratiile inculpatilor; procesul-verbal de cercetare la fata locului; procesul – verbal de confruntare; procesele – verbale de perchezitie domiciliara; procesul – verbal de prezentare pentru recunoastere + planse fotografice; dovada de predare – primire a sumei de 4105 lei; declaratiile martorilor D. M., S. D. I., S. E., M. D., R. I., S. M., N. G., I. P., T. P..

În fata instantei partea vatamata R. T. a precizat ca se constituie parte civila în cauza cu suma de 9000 lei, pretentii cu care inculpatii au fost de acord.

În faza de cercetare judecatoreasca, inculpatul A. T. a recunoscut numai savârsirea infractiunii de tâlharie retinuta în sarcina sa în modalitatea descrisa în rechizitoriu, nu si infractiunea de furt, mentinându-si declaratiile date în faza de urmarire penala, cu exceptia situatiei acelei toporisti, pe care a avut-o de fapt inculpatul C. M..

Inculpatul C. M. A. nu a recunoscut savârsirea celor 2 infractiuni retinute în sarcina sa, mentinându-si declaratiile date în faza de urmarire penala, precizând ca initiativa le-a apartinut celuilalt inculpat si numitului „Maumau”.

Partea vatamata R. T. si-a mentinut declaratiile date în faza de urmarire penala.

Fiind audiati, martori din acte D. M., S. D. I., S. E., M. D., R. I., S. M., I.P., T. P. si N.G. si-au mentinut declaratiile date în faza de urmarire penala, declaratii care confirma situatia de fapt retinuta în rechizitoriu.

Instanta, analizând întregul material probator administrat în cauza, a retinut urmatoarea situatie de fapt:

Partea vatamata R. T. în vârsta de 81 de ani locuieste în com. S., fiind vaduv, sotia decedându-i la începutul lunii dec. 2008.

Inculpatul C. M. A. locuieste în com. S. si traieste într-o relatie de concubinaj cu sora inculpatului A. T., acesta din urma locuind în com. T..

În seara zilei de 03.01.2009, în jurul orei 22,10, inculpatul C. M. A. l-a contactat telefonic pe inculpatul A. T., rugându-l sa vina la domiciliul sau, propunere cu care acesta a fost de acord, ajungând la locuinta acestuia în jurul orei 23,30, unde au consumat bauturi alcoolice (vin si tuica).

La un moment dat, la propunerea inculpatului C. M. A., cei doi au plecat la un magazin din sat sa cumpere bere si suc, luând asupra lor o lanterna mica de culoare galbena, dar cum la magazin era închis, inculpatul C. M. A. i-a propus sa mearga la locuinta unei persoane întrucât avea ceva de luat.

Cei doi inculpati au ajuns la locuinta partii vatamate R. T. au patruns în curtea locuintei prin escaladarea gardului împrejmuitor, apoi prin fortarea usii au patruns într-o încapere de unde au luat carne de porc pe care au pus-o într-un sac, încarcându-l, ducând sacul lânga gard.

La propunerea inculpatului C. M. A. cei doi inculpati s-au hotarât sa intre si în partea de casa unde locuia efectiv partea vatamata R. T., situatie fata de care inculpatul C. M. A. a spart un bec de la o magazie ce lumina curtea, apoi a fortat usa de acces în interior, care a cedat, dupa care ambii inculpati au intrat în locuinta, tragându-si peste ochi fesurile si acoperindu-se cu glugile. În acest moment partea vatamata a aprins un bec, pe care inc A. T. l-a stins imediat, iar inculpatul C. M. A. a trântit-o pe partea vatamata pe pat, a acoperit-o cu plapuma, a imobilizat-o cu genunchiul pentru a nu se misca si cu toporisca pe care acesta o avea asupra sa si pe care i-a pus-o la gât a amenintat-o pe partea vatamata, cerându-i sa le dea banii.

În tot acest timp inculpatul A. T. cauta prin diferite locuri din casa unde batrânul putea tinea bani, în pungile cu medicamente, sub saltea, luminând zona cu ajutorul unei lanterne de dimensiuni mici, dar nu a gasit nimic, situatie fata de care inculpatul C. M. A. i-a cerut partii vatamate sa le dea macar 2 mil. lei, amenintându-l în permanenta cu moartea, rascolind cu toporisca bunurile si obiectele de îmbracaminte ale batrânului.

Batrânul le-a spus ca are 200 lei în buzunarul unor pantaloni aflati pe scaun, dar când i-a cautat, banii nu mai erau.

La un moment dat, inculpatul C. M. A. a ridicat salteaua de pe pat, iar acolo a gasit o punga din plastic în care se afla suma de 12.500 lei, punga pe care a luat-o, precum si o lanterna din cui, parasind locuinta partii vatamate, urmând acelasi traseu ca la venire, abandonând sacul cu carne în locul din spatele curtii unde îl ascunsesera si unda a fost gasit ulterior de organele de politie.

Cei doi au ajuns la locuinta inculpatului C. M. A., acesta din urma a intrat în casa având asupra sa punga cu bani, dupa care a iesit afara tinând în mâna suma de 5800 lei, spunându-i inculpatului A. T. ca acestia erau banii sustrasi de la partea vatamata, dându-i inculpatului A. T. suma de 500 lei în bancnote de câte 100 lei.

A doua zi, inculpatul C. M. A. s-a dus la barul apartinând martorului S. D. I., unde a cheltuit sume de bani, achitând cu bancnote de 100 lei si respectiv 200 lei.

Cu ocazia efectuarii perchezitiei domiciliare, la locuinta inculpatului C. M. A. s-a gasit suma de 4105 lei, restituita partii civile.

De asemenea, lanterna i-a fost restituita partii civile, iar sacul cu carne a fost gasit ulterior de organele de politie lânga gard, carnea nemaifiind buna de consum.

Inculpatii au încercat sa-si formuleze aparari, fiecare dintre ei spunând ca propunerea de a patrunde în locuinta partii vatamate a fost a celuilalt, ca el a stat afara si celalalt a patruns în interior.

De asemenea, inculpatul C. M. A. a invocat prezenta unei a treia persoane, respectiv a numitului „Maumau”, precizând ca acesta ar fi furat carnea si tot la propunerea acestuia s-au reîntors în locuinta partii civile dupa bani, ca nu a intrat nici un moment în locuinta partii civile, ci doar ceilalti doi.

Sustinerile inculpatilor sunt infirmate de probele administrate. Cert este ca în locuinta partii civile au intrat doua peroane, unul mai înalt si altul mai scund, respectiv inculpatii. În acest sens partea vatamata a declarat: „…în acel moment au trântit usa si au intrat în camera mea doua persoane, respectiv inculpatii din cauza, cel mai înalt mi-a pus mâna la gât si toporisca pe care o avusese asupra sa si tot acesta mi-a cerut sa-i dau banii. I-am spus acestuia ca am 2 milioane de lei vechi într-un portofel aflat în pantalonii de pe scaun. În acest moment inculpatul de statura mai mica a luat banii din pantaloni si cel mare, în momentul în care m-am ridicat de pe pat, a tras salteaua si a gasit acolo o punga cu bani, punga în care aveam 125 de milioane lei vechi. Inculpatul mai înalt m-a trântit pe pat si s-a proptit cu genunchii în mine si stiu ca m-a tinut asa o perioada destul de mare de timp, întrucât cel mic cauta prin camera, printre lucruri. Precizez ca inculpatii m-au acoperit cu o perna si o plapuma…”

Ca în locuinta partii civile au fost doar doi inculpati rezulta tot din declaratia acesteia, care a precizat: „Precizez ca nu am mai auzit în curtea mea sa mai fi fost alte persoane cât timp cei doi erau în casa, ca dupa plecarea inculpatilor am iesit dupa ei si nu am vazut alte persoane”

Martorul D. M., cunoscut cu porecla de „Maumau” si mentionat de inculpatul C. M. cum ca ar fi participat la fapta a declarat: « …nici în ziua de 03.01.209 nici în noaptea de 03/04.01.2009 nu am fost în Sarulesti. Precizez ca nu am avut niciun conflict cu inculpatul C. M. si nu-mi explic care este motivul pentru care acesta a declarat ca as fi participat la fapte în noaptea respectiva”.

Fata de modul cum a actionat inculpatul C. M. A., el fiind cel care era consatean cu partea vatamata, care cunostea locuinta acesteia, dând indicatii si exercitând violente, cert este ca ideea de a intra în locuinta partii civile i-a apartinut acestuia.

Asa cum s-a mentionat, cei doi nu au negat nici un moment patrunderea în curtea partii vatamate. Astfel, din modul cum a actionat inculpatul C. M. rezulta ca acesta cunostea configuratia locului, faptul ca existau doua corpuri de casa, precum si corpul de casa în care locuia efectiv partea civila, de unde rezulta ca anterior urmarise cu atentie aceste detalii. În privinta furtului de carne, negat de inculpatul A. T., e greu de presupus ca acesta nu l-a urmat pe inculpatul C. M., deoarece el avea asupra sa acea lanterna mica de care s-au folosit la venire si mai mult decât atât nu s-a opus nici un moment când inculpatul C. M. i-a cerut sa-l urmeze.

Instanta, analizând actele si lucrarile dosarului, constata ca faptele exista, sunt prevazute de legea penala, prezinta pericol social, au fost savârsite cu intentie de catre inculpat.

În drept, instanta constata ca fapta inculpatilor A. T. si C. M. A. care, în noaptea de 03/04.01.2009, prin escaladare si efractie au luat de la partea civila R. T. carne de porc în valoare de 1000 lei întruneste elementele constitutive ale infractiunii de „furt calificat” prev. si ped. de art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit. „a,g,i” C.p.

Se constata ca fapta acelorasi inculpati care, în aceeasi noapte, mascati si înarmati, au luat prin amenintare de la aceeasi parte civila suma de 12.700, întruneste elementele constitutive ale infractiunii de „tâlharie”, prev. si ped. de art. 211 al. 1 si al. 2 lit. „a, b” si al. 21 lit. „a, b” C.p.

Cum cele doua fapte au fost savârsite de inculpati înainte de a fi condamnati definitiv pentru vreuna dintre ele, urmeaza a se retine în sarcina acestora situatia concursului real de infractiuni prev. de art. 33 lit. „a” C.p.

Din fisele de cazier judiciar ale inculpatilor A. T. si C. M. A. rezulta ca acestia nu sunt cunoscuti cu antecedente penale.

Prin Ordonanta nr. 6004/P/2009, fata de inculpatul C. M. A. s-a luat masura retinerii pe timp de 24 de ore începând cu data de 08.01.2009, iar prin încheierea de sedinta din data de 08.01.2009 pronuntata în dosarul nr. 21/249/2009 al Judecatoriei L. G, definitiva prin încheierea nr. 2/09.01.2009 a T. C. prin respingerea recursului, s-a dispus arestarea preventiva a inculpatului pe o perioada de 29 de zile, începând de la 08.01.2009 pâna la data de 05.02.2009, emitându-se mandatul de arestare preventiva nr. 1/08.01.2009.

De asemenea, prin Ordonanta nr. 01/P/2009, si fata de inculpatul A. T. s-a luat masura retinerii pe timp de 24 de ore începând cu data de 13.01.2009, iar prin încheierea de sedinta din data de 14.01.2009 pronuntata în dosarul nr. 40/249/2009 al Judecatoriei L. G. definitiva prin încheierea nr. 3/16.01.2009 a T. C. prin respingerea recursului, s-a dispus arestarea preventiva a inculpatului pe o perioada de 29 de zile, începând de la 14.01.2009 pâna la data de 11.02.2009, emitându-se mandatul de arestare preventiva nr. 2/08.01.2009.

De asemenea, prin încheierea de sedinta din 03.02.2009 a Judecatoriei L., definitiva prin decizia nr. 11/R/05.02.2009 a T. C., în baza art. 3001 C.p.p. s-a constatat legalitatea si temeinicia arestarii preventive a inculpatilor C. M. A. si A. T., mentinându-se arestarea preventiva a acestora.

Inculpatul A. T. a depus la dosarul cauzei acte în circumstantiere, respectiv adeverinta nr. 206/26.01.2009 emisa de Primaria com. T M din care rezulta ca inculpatul figureaza înscris în registrul agricol la partida bunicilor sai – defunctul S. M., precum si recomandarea întocmita de Primarul com. T. M. din care rezulta ca inculpatul are un comportament corespunzator în comunitate, nu are vicii si nu este în conflict cu alte persoane, nu a comis fapte antisociale pe raza comunei, locuieste împreuna cu bunica sa S. E., fiind singurul întretinator al familiei.

La stabilirea si aplicarea pedepsei instanta a avut în vedere criteriile generale de individualizare a pedepselor prev. de art. 72 C.p., respectiv persoana inculpatilor, tineri, în vârsta de 26 si respectiv 23 de ani, lipsiti de antecedente penale, fiind la prima confruntare cu legea penala, natura infractiunilor – fapte savârsite cu intentie, modalitatea si împrejurarile comiterii faptelor – pe timp de noapte, pe fondul consumului de alcool, mascati si înarmati, prin exercitarea de violente asupra partii civile, pericolul social pe care-l reprezinta astfel de fapte – starea de insecuritate creata fata de bunurile persoanelor, atingerea adusa patrimoniului persoanelor, scopul urmarit – în special sustragerea de bani, partea civila vizata – batrân în vârsta de 81 de ani, vaduv, care locuia singur, sustragându-i carnea de porc si banii pe care batrânul îi tinea pentru pomenirile crestinesti ale sotiei, cuantumul prejudiciului, foarte ridicat (12.800 lei), staruinta depusa de inculpati în acoperirea partiala a prejudiciului în cursul urmaririi penale, dar si pozitia inculpatilor care au încercat sa-si formuleze o aparare, infirmata de probele administrate, precum si atitudinea cooperanta a acestora.

Fata de toate aceste considerente, instanta apreciaza ca li se pot acorda ambilor inculpati largi circumstante atenuante prevazute de art. 74 C.p., urmând ca pedeapsa sa fie coborâta în mod corespunzator sub minimul prevazut de lege, în conformitate cu prevederile art. 76 C.p., impunându-se aplicarea unei pedepse într-un cuantum mai mic fata de inculpatul A. T., având în vedere participarea acestuia si circumstantele personale.

Se apreciaza, totodata, ca scopul pedepsei si reeducarea ambilor inculpatului se pot realiza numai în regim de detentie, având în vedere gravitatea faptelor savârsite.

Urmeaza, în baza art. 211 al. 1 si 2 lit. „a, b” si al. 21 lit. „a, b, c” C.p. cu aplicarea art. 74 C.p. si art. 76 lit. „b” C.p., a-l condamna pe inculpatul A. T. la pedeapsa închisorii de 5 (cinci) ani.

Urmeaza, în baza art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit. „a, g, i” C.p. cu aplicarea art. 74 C.p. si art. 76 lit. „c” C.p., a-l condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa închisorii de 1 (un) an si 6 (sase) luni.

Urmeaza, în baza art. 33 lit. „a” C.p. rap. la art. 34 lit. „b” C.p., a dispune ca inculpatul A. T. sa execute pedeapsa cea mai grea, respectiv 5 (cinci) ani închisoare.

Urmeaza, în baza art. 71 C.p., a-i interzice inculpatului exercitiul drepturilor prevazute de art. 64 lit. „a si b” C.p. din momentul ramânerii definitive a sentintei si pâna la terminarea executarii pedepsei.

Urmeaza, în baza art. 88 C.p., a scadea din pedeapsa pronuntata perioada retinerii si arestarii preventive de la data de 13.01.2009 la zi.

Urmeaza, în baza art. 350 C.p.p., a mentine starea de arest a inculpatului A. T.

Urmeaza, în baza art. 211 al. 1 si 2 lit. „a, b” si al. 21 lit. „a, b, c” C.p. cu aplicarea art. 74 C.p. si art. 76 lit. „b” C.p., a-l condamna pe inculpatul C. M. A. la pedeapsa închisorii de 6 (sase) ani.

Urmeaza, în baza art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit. „a, g, i” C.p. cu aplicarea art. 74 C.p. si art. 76 lit. „c” C.p., a-l condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa închisorii de 2 (doi) ani.

Urmeaza, în baza art. 33 lit. „a” C.p. rap. la art. 34 lit. „b” C.p., a dispune ca inculpatul C. M. A. sa execute pedeapsa cea mai grea, respectiv 6 (sase) ani închisoare.

Urmeaza, în baza art. 71 C.p., a-i interzice inculpatului exercitiul drepturilor prevazute de art. 64 lit. „a si b” C.p. din momentul ramânerii definitive a sentintei si pâna la terminarea executarii pedepsei.

Urmeaza, în baza art. 88 C.p., a scadea din pedeapsa pronuntata perioada retinerii si arestarii preventive de la data de 08.01.2009 la zi.

Urmeaza, în baza art. 350 C.p.p., a mentine starea de arest a inculpatului C. M. A..

Cum prin fapta inculpatilor s-a cauzat un prejudiciu, se naste în sarcina acestora obligatia de a-l repara integral. În privinta prejudiciului, din totalul acestuia a mai ramas nerecuperata suma de 9000 lei, pretentii cu care ambii inculpati au fost de acord.

Având în vedere achiesarea inculpatilor la aceste pretentii, urmeaza a admite cererea de despagubiri civile formulata de partea civila R.T. si în conformitate cu prevederile art. 998 si 1003 Cod civil art. 14 si 346 C.p.p., a-i obliga pe cei doi inculpati, în solidar, la plata sumei de 9.000 lei cu acest titlu catre aceasta parte civila.

Urmeaza a dispune confiscarea speciala de la inculpatul C. M. A., în folosul statului, a unei toporisti cu diametrul de 30 cm, având capatul vopsit în rosu circa 10 cm – uzata si a unei lanterne de culoare galbena cu inscriptia „PNL” – uzata, aflate la camera de corpuri delicte a I.P.J. Calarasi, conform dovezii seria B nr. 13364/15.01.2009.

Cum inculpatul A. T. a fost condamnat, urmeaza, în baza art. 192 al. 2 C.p.p., a-l obliga la plata sumei de 500 lei – cheltuieli judiciare în favoarea statului, din care 400 lei – onorariu aparator oficiu – Baroul de Avocati C. (200 lei – av. M R L – faza de urmarire penala si 200 lei – av. D A – faza de judecata).

Cum si inculpatul C. M. A. a fost condamnat, urmeaza, în baza art. 192 al. 2 C.p.p., a-l obliga la plata sumei de 400 lei – cheltuieli judiciare în favoarea statului, din care 200 lei – onorariu aparator oficiu – Baroul de Avocati C. (200 lei – av. M C – faza de judecata).

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

1. În baza art. 211 al. 1 si 2 lit. „a, b” si al. 21 lit. „a, b, c” C.p. cu aplicarea art. 74 C.p. si art. 76 lit. „b” C.p. condamna pe inculpatul A.T., la pedeapsa închisorii de 5 (cinci) ani.

În baza art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit. „a, g, i” C.p. cu aplicarea art. 74 C.p. si art. 76 lit. „c” C.p. condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa închisorii de 1 (un) an si 6 (sase) luni.

În baza art. 33 lit. „a” C.p. rap. la art. 34 lit. „b” C.p. dispune ca inculpatul A.T sa execute pedeapsa cea mai grea, respectiv 5 (cinci) ani închisoare.

În baza art. 71 C.p. interzice inculpatului exercitiul drepturilor prevazute de art. 64 lit. „a si b” C.p. din momentul ramânerii definitive a sentintei si pâna la terminarea executarii pedepsei.

În baza art. 88 C.p. scade din pedeapsa pronuntata perioada retinerii si arestarii preventive de la data de 13.01.2009 la zi.

În baza art. 350 C.p.p. mentine starea de arest a inculpatului A.T.

2. În baza art. 211 al. 1 si 2 lit. „a, b” si al. 21 lit. „a, b, c” C.p. cu aplicarea art. 74 C.p. si art. 76 lit. „b” C.p. condamna pe inculpatul C. M.A, , la pedeapsa închisorii de 6 (sase) ani.

În baza art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit. „a, g, i” C.p. cu aplicarea art. 74 C.p. si art. 76 lit. „c” C.p. condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa închisorii de 2 (doi) ani.

În baza art. 33 lit. „a” C.p. rap. la art. 34 lit. „b” C.p. dispune ca inculpatul C. M. A. sa execute pedeapsa cea mai grea, respectiv 6 (sase) ani închisoare.

În baza art. 71 C.p. interzice inculpatului exercitiul drepturilor prevazute de art. 64 lit. „a si b” C.p. din momentul ramânerii definitive a sentintei si pâna la terminarea executarii pedepsei.

În baza art. 88 C.p. scade din pedeapsa pronuntata perioada retinerii si arestarii preventive de la data de 08.01.2009 la zi.

În baza art. 350 C.p.p. mentine starea de arest a inculpatului C. M. A..

Admite cererea de despagubiri civile formulata de partea civila R. T., si îi obliga pe cei doi inculpati, în solidar, la plata sumei de 9.000 lei cu acest titlu catre aceasta parte civila.

Dispune confiscarea speciala de la inculpatul C. M. A., în folosul statului, a unei toporisti cu diametrul de 30 cm, având capatul vopsit în rosu circa 10 cm – uzata si a unei lanterne de culoare galbena cu inscriptia „PNL” – uzata, aflate la camera de corpuri delicte a I.P.J. Calarasi, conform dovezii seria B nr. 13364/15.01.2009.

În baza art. 192 al. 2 C.p.p. obliga pe inculpatul A. T. la plata sumei de 500 lei – cheltuieli judiciare în favoarea statului, din care 400 lei – onorariu aparator oficiu – Baroul de Avocati C. (200 lei – av. M R L – faza de urmarire penala si 200 lei – av. D A – faza de judecata).

În baza art. 192 al. 2 C.p.p. obliga pe inculpatul C. M. A. la plata sumei de 400 lei – cheltuieli judiciare în favoarea statului, din care 200 lei – onorariu aparator oficiu – Baroul de Avocati C. (200 lei – av. M C – faza de judecata).

Cu apel în 10 zile de la pronuntare pentru procuror, iar pentru partea civila R. T. si pentru inculpatii arestati A T si C M A – de la comunicare.

Etichete:

Furt calificat

Dosar nr.1386/179/2008

Domeniu alocat : infractiuni contra patrimoniului

Tip speta : sentinta penala

Data spetei : s.p. nr. 146/15.07.2009

Titlu: furt calificat

Prin rechizitoriul nr.664/P/2007 din 8 decembrie 2008 Parchetul de pe lânga Judecatoria Babadag a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata a inculpatilor B. I. , pentru savârsirea infractiunii de furt calificat prev. de art.208 alin.1 – 209 alin.1 lit.a,e,g,i cu aplic. art.41 alin.2 si art.75 lit.c,cod penal , C.G.-E.- minor , pentru savârsirea infractiunii de furt calificat prev. de art.208 alin.1 -209 alin.1 lit.a,e,g,i, cu aplic.art.41 alin.2 si art.99 din cod pen. ,M.T.-D. , pentru savârsirea infractiunii de furt calificat prev. de art.208 alin.1 – 209 alin.1 lit.a,g,i, cu aplic.art.41 alin.2 si art.75 lit.c din cod penal , A.C.-P. – minor ,pentru savârsirea infractiunii de furt calificat prev. de art.208 alin.1 – 209 alin.1 lit.a,g,i, cu aplic. art.41 alin.2 si art.99 din cod penal , P. M.-I., pentru savârsirea infractiunii de furt calificat prev. si ped. de art. 208 alin.1 – 209 alin.1 lit.a,g, cu aplic. art.41 alin.2 si art.75 lit.c din cod penal.

Cauza a fost înregistrata pe rolul acestei instante la data de 12 decembrie 2008 sub nr.1386/179/2008.

În motivarea rechizitoriului se învedereaza ca la data de 05 octombrie 2007 organele de politie din comuna S. au fost sesizate prin plângere de catre N.D. din localitatea V.A., judetul T. despre faptul ca în noaptea de 04 octombrie 2007 persoane necunoscute au sustras din locuinta sa o butelie de aragaz cu ceas , 4 paturi si suma de 180 lei cauzând un prejudiciu în suma de 400 lei .

În ziua de 10 octombrie 2007 organele de politie din comuna S. au fost sesizate prin plângere de catre C.V. din localitatea V.A., judetul T. despre faptul ca în noaptea de 05/06 octombrie 2007 numitii C.G.-E. si B.I. i-au sustras din autoturismul sau marca Dacia cu nr. CT-05- o baterie de acumulatori cauzând un prejudiciu în suma de 150 lei .

Organele de politie din comuna S.,la data de 27 decembrie 2007 au fost sesizate prin plângere de catre numitul N.T. despre faptul ca în luna decembrie 2007 numitii B.I. , M.T.-D.si P.M.-I. i-au sustras din locuinta sa 10 baloti de orzoaica , 4 saci de orz amestecat cu floarea soarelui si o capra cauzând un prejudiciu în suma de 2100 lei iar la data de 31 decembrie 2007 au fost sesizate prin plângere de numitul N.I. despre faptul ca în perioada octombrie -decembrie 2007 numitii B.I. , M.T.-D. si A.C.-P. i-au sustras din locuinta sa mai multe bunuri , respectiv 2 covoare, chei de masina , 2 flexuri , o roata de rezerva s.a. cauzând un prejudiciu în suma de 4000 lei .

Organele de cercetare ale politiei efectuând verificarile si investigatiile necesare au stabilit ca faptele au fost savârsite în urmatoarele împrejurari:

În ziua de 04 octombrie 2007 inculpatul C.G.E. s-a hotarât sa fure o butelie de aragaz pe care ulterior sa o vânda în localitatea Ceamurlia de Sus pentru a face rost de bani , astfel în jurul orelor 19,00 în timp ce afara era întuneric a mers în cartierul T. si când a trecut pe lânga casa partii vatamate N.D. si a vazut ca nu era aprinsa nicio lumina s-a dat seama ca nu era nimeni acasa , acesta a intrat pe poarta si apoi a patruns în casa pe o usa descuiata dupa care a demontat butelia de la aragaz.

A luat butelia cu ceasul de presiune si a transportat-o în mâini pâna la locuinta lui N.A. unde statea în gazda si a depozitat-o în beci .

În ziua de 10 octombrie 2007, N.A. la cererea organelor de politie a predat de buna voie butelia de aragaz cu ceasul de presiune si acestea au fost predate partii vatamate N.D. în data de 11.10.2007 , iar partea vatamata N. D. desi sesizase si furtul a 4 paturi si a sumei de 180 lei , aceasta a revenit si la data de 11.10.2007 a declarat ca i-a fost furata doar butelia cu ceasul de presiune.

Fiind audiat în cursul urmaririi penale la data de 14 februarie 2008 N.D. a declarat ca nu se constituie parte civila în procesul penal pentru prejudiciul de 400 lei .

Inculpatul C.G.E. a mers la locuinta lui N.T. unde era gazduit B. I. care i-a propus sa mearga în sat sa fure o baterie auto , astfel ca în jurul orelor 20,oo acestia au plecat în sat si în dreptul locuintei partii vatamate C.V.au vazut stationata o masina Dacia de culoare rosie cu numarul de înmatriculare CT-05- ,C.G.E. a încercat sa deschida portierele dar nu a reusit , iar B.I. a fortat capota de la motor si a scos bornele de la bateria marca Cyclon si a sustras-o , dupa care au dus bateria acasa la B.I. si au încercat-o , ocazie cu care au constatat ca acesta nu functioneaza .

N.T. , proprietarul locuintei unde era gazduit B.I. , în ziua de 10.10.2007a predat de buna voie organelor de politie bateria de acumulatori care în aceeasi zi a fost înmânata partii vatamate C.V. .

La aceeasi data partea vatamata a declarat ca prin comiterea faptei i-a fost creat un prejudiciu de 150 lei , dar având în vedere ca si-a recuperat bunul nu se constituie parte civila în procesul penal.

În perioada octombrie -decembrie 2007 inculpatul B.I. i-a propus lui A. C.-P. sa mearga împreuna sa fure lucruri din locuinta numitului N.I. stiind faptul ca acesta se mutase în localitatea C..În prima seara , în jurul orelor 21,00 cei doi au intrat în curtea partii vatamate prin spate , peste un gard darâmat si apoi au intrat dezlegând sârma de la usa în garaj de unde au sustras mai multe piese de tractor , un flex si o bormasina .Dupa câteva zile B.I., A.C.P.si M. T.-D. au luat un fier de pe jos din curtea partii vatamate si au fortat usa de lemn de la intrare în locuinta care era încuiata . Au intrat toti trei în casa si au sustras 2 paturi , o carpeta , o pereche de pantaloni , o vesta , o bluza , un casetofon si alte bunuri .A treia oara B.I. si A.C.P. au mers tot pe timpul noptii la locuinta respectiva , au intrat pe usa din fata si A.C.-P.a taiat lacatul de la alta usa de intrare cu un bonfaier, iar din acea încapere au sustras 4 pivoti si masina , o coarba si alte lucruri reclamate

A patra oara inculpatul B.I.a mers singur si a sustras din garaj doua lopeti , o coasa , doua sapaligi si doua joagare si le-a dus la locuinta lui N.T.unde statea în gazda, iar inculpatul A.C.P., a mers într-o alta data si a sustras o plapuma , 2 perne , e covoare si alte bunuri .

La data de 15 ianuarie 2008 inculpatul N.T.la solicitarea organelor de politie a predat de buna voie urmatoarele bunuri sustrase si aduse de catre inculpatul B.I., respectiv : o bormasina ” Blak &Decker” , un flex ” Interkrewe” , doua telescoape Dacia , un capac chiulasa motor de tractor , o carpeta si doua paturi .Aceste bunuri au fost recunoscute de catre partea vatamata N.I.ca fiind ale sale si în data de 21.01.2008 i-au fost predate .O parte din bunurile din fier sustrase au fost predate la un centru de fier vechi din localitatea S. de catre B.I.si A.C.P. pentru care au primit câte 35 lei si nu au mai putut fi recuperate .

Pentru bunurile care nu au fost recuperate partea vatamata N.I.a declarat ca se constituie parte civila în procesul penal pentru suma de 4000 lei.

În luna decembrie 2007 , inculpatul L.G. s-a întâlnit cu inculpatul B.I. si l-a întrebat daca poate sa-i faca rost de furaje pentru animale si acesta i-a spus ca poate sa-i vânda goaza.

Astfel , dupa ce s-a întunecat , în jurul orelor 20,oo , inculpatii B.I. , M.T.-D. si P.M.-.I. în timp ce se aflau la locuinta lui N.T. unde erau cazati a venit si L.G.având 4 saci goi asupra sa. Toti patru au încarcat sacii cu goaza si i-au transportat câte unul în spinare pâna la locuinta inculpatului L.G. care a platit celorlalti trei inculpati suma de 100 lei , iar dupa câteva zile L.G. l-a întrebat pe B.I.daca poate sa-i faca rost de baloti de orzoaica si acesta i-a spus ca-i poate vinde 10 baloti cu suma de 10 lei bucata.Seara , în jurul orelor 20,oo , L.G. a venit cu caruta si B.I.si M.T.D. au carat pâna la gard 10 baloti dupa care i-au încarcat în caruta , baloti pentru care L.G. i-a platit lui B.I. suma de 100 lei si împreuna cu transportat si descarcat balotii la locuinta primului inculpat.

Inculpatul B.I. a motivat ca a vândut furajele întrucât partea vatamata N.T. nu i-a platit o suma de bani cu titlu de salariu lunar .În aceeasi perioada B.I. a sustras o capra din cârdul lui N.T., a sacrificat-o în padure si apoi a gatit-o si mâncat-o împreuna cu P. M.-I. .

La data de 28 decembrie 2007 au fost ridicate de la locuinta numitului L.D.-A. , bunicul lui L.G. , 6 baloti de orzoaica si cei patru saci de goaza sustrasi si în aceeasi zi aceste bunuri au fost predate partii vatamate N.T. în vederea recuperarii prejudiciului.

Fiind audiata în cursul urmaririi penale partea vatamata N.T. a declarat ca prin fapta comisa i-a fost creat un prejudiciu în suma de 2100 lei cu care se constituie parte civila în procesul penal.

Prin referatul de evaluare nr.33/RE/20.02.2008 întocmit de Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Tulcea s-a apreciat ca în privinta minorului C.G.E. sansele de reintegrare în societate sunt în directa legatura cu gradul de constientizare de catre acestea a riscurilor si gravitatii comportamentului infractional.

Prin referatul de evaluare nr.128/RE/20.02.2008 întocmit de Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Tulcea s-a apreciat ca minorul C.G.-E. prezinta sanse ca în continuare sa promoveze acelasi comportament dezirabil cu care este cunoscut în mediul de provenienta .

Prin raportul de expertiza medio-legala psihiatrica a Serviciului Medico-Legal Judetean Tulcea înregistrat cu nr. 730/29.08.2008 s-a concluzionat ca numitul C. G.E., la momentul comiterii faptei , prezenta discernamânt conform vârstei .Prin raportul de expertiza medico-legala psihiatrica a Serviciului Medico – Legal Judetean Tulcea înregistrat cu nr. 713/25.08.2008 s-a concluzionat ca numitul L.G., la momentul comiterii faptei , prezenta discernamânt conform vârstei .Prin raportul de expertiza medico-legala psihiatrica a Serviciului Medico-Legal Judetean Tulcea înregistrat cu nr.235/23.04.2007 s-a concluzionat ca numitul A.C.-P. , la momentul comiterii faptei , prezenta discernamânt conform vârstei .

Fiind audiat în timpul urmaririi penale , inculpatii B.I., A.C.-P. , L.G. si C.G.-E. , au recunoscut faptele savârsite astfel cum au fost descrise în actul de inculpare .În ceea ce priveste pe inculpatii M.T.si P.M.-I. , de mentionat ca acestia dupa savârsirea faptelor au parasit domiciliul fara sa li se poata prezenta materialul de urmarire penala la parchet , activitatea procedurala efectuata în cursul cercetarii penale de catre organele de politie la data de 23.09.2008 .

Având în vedere ca inculpatul minor L.G. din referatul de evaluare si din caracterizarea data de unitatea scolara a rezultat ca este un elev bun la învatatura , disciplinat , ordonat , fata de acesta a fost aplicata o sanctiune cu caracter administrativ , respectiv Mustrare .

Desi s-au acordat mai multe termene de judecata pentru a se îndeplini procedura de citare cu inculpatii minori C.G.-E.si A.C.-P. , precum si cu inculpatul major M.T.-D., acestia nu au fost identificati la domiciliile lor , motiv pentru care au fost citati si cu mandate de aducere , iar din procesele-verbale de executare a mandatului de aducere , a rezultat ca cei trei inculpati au parasit domiciliile locuind în alte localitati fara însa a se putea identifica adresa lor si pe cale de consecinta instanta a dispus citarea lor prin publicitate prin afisare la sediul Consiliului Local S., în a carui raza teritoriala s-a savârsit infractiunea conform art.177 alin.4 c.pr.pen.

Audiat la termenul din 30 aprilie 2009 inculpatul P.M.I. a declarat instantei ca nu cunoaste motivul pentru care a fost trimis în judecata , la acest termen de judecata i s-a adus la cunostinta de catre instanta ca a fost trimis în judecata pentru savârsirea infractiunii de furt calificat în forma continuata prev. de disp.art.208-209 lit.a,g,cod penal cu aplic.art.41 alin.2 si art.75 lit.c, cod penal.

A mai declarat inculpatul ca nu este adevarat ca în luna decembrie 2007 a furat de la N.T. împreuna cu B.I.si M.T., 4 saci cu goaza si 10 baloti de orzoaica , iar el a fost batut de organele de politie din S.si obligat sa declare ca a participat la acest furt .La vremea respectiva el lucra la N.A. , care este baiatul lui N.T. , iar în prezent lucreaza tot la N.A.. Îl cunoaste pe C.G., A.C. si M.T. care au lucrat la familia N.B.si C. .

El a aflat de furturile comise de ceilalti doi inculpati de la N.T. dupa ce dosarul a plecat la instanta si nu a parasit nici un moment domiciliul , respectiv unde locuia la familia N.A., din anul 2007 si pâna în prezent .În toata aceasta perioada a locuit la N.A , M.T. lucra la N.C. .

A mai declarat inculpatul ca nu a stiut ca L.G. este minor , a aflat acest lucru de la N.T. .Deasemenea stia ca N.T. nu l-a platit pe B.I. câteva luni de zile , în schimb el a fost platit de catre N.A..

Instanta apreciaza ca declaratia inculpatului nu reflecta adevarul si nu va retine motivul invocat în sensul ca a recunoscut fapta de furt întrucât a fost batut de organele de politie din comuna S. si obligat sa declare în acest sens , deoarece afirmatiile sale nu au fost sustinute de probe , neavând astfel relevanta juridica .

Inculpatul avea posibilitatea sa obtina un certificat medico-legal , ori avea posibilitatea sa aduca la cunostinta procurorului care a instrumentat cazul despre aceste fapte ,iar cu ocazia prezentarii materialului de urmarire penala inculpatul a declarat ca nu are de facut declaratii suplimentare , ori daca avea obiectii la cele retinute în actul de inculpare privind savârsirea infractiunii de furt în forma continuata , putea sa le mentioneze .

Celalalt inculpat prezent în instanta , la acelasi termen de judecata , B.I. a declarat ca mentine declaratiile date în faza de urmarire penala , recunoscând savârsirea faptelor asa cum au fost retinute în actul de inculpare cu mentiunea ca a comis furturile în cursul anului 2007 , ca a furat de la N.I. si N.T. , iar o parte din furturi le-a comis cu A.C.-P. si C.G.-E..

Inculpatul a motivat comiterea furturilor de la N.T., de neplata a circa 5 – 6 luni de zile a salariului pe care aceasta parte vatamata era obligata sa i-l asigure , iar bunurile le-a luat în contul banilor pe care N.T. avea sa-i dea.

Inculpatul B.I. a mai declarat ca în luna decembrie 2007 a sustras de la N.T. goaze , furt comis la initiativa sa , împreuna cu M.T.D. si C.G.-E., inculpatul P. M.-I., neparticipând .

Fata de declaratia inculpatului instanta a dispus audierea partii vatamate N. T. sub acest aspect .

Fiind audiat la data de 15 iulie 2009 N.T. a declarat ca inculpatul P.M.I. nu i-a furat furaje în cursul lunii decembrie 2007 , autorul furtului fiind B.I. si o alta persoana pe nume L. .

Instanta nu va retine aceasta declaratie considerându-o ca nu este veridica , nu reflecta adevarul , având în vedere declaratiile inculpatului B.I., M.T.-D. , date în faza de urmarire penala la putin timp dupa ce partea vatamata N.T. a sesizat organele de politie cu privire la furtul furajelor , indicând ca autori pe acesti inculpati B.I., M.T.-D. si P.M. -I. . declaratie din care rezulta ca si inculpatul P.M.-I. este autorul furtului .

Partile vatamate N.C.D. , N.A. si N.T. prin declaratiile extrajudiciare depuse la dosar au aratat ca nu au nici o pretentie baneasca de la inculpati , ca nu se constituie parti civile .

Partea vatamata N.I. , cu ocazia audierii în instanta s-a constituit parte civila cu suma de 10.000 lei reprezentând contravaloarea bunurilor sustrase în perioada mai – decembrie 2007 de catre inculpatii B.I. si A.C.-P., considerând ca ei sunt autorii furturilor întrucât de la lumea din sat a aflat ca acesti inculpati erau vazuti în casa sa din satul V.A. , seara de seara.

Din ansamblul probator administrat în cauza instanta retine ca inculpatii se fac vinovati de savârsirea infractiunilor retinute în sarcina lor prin actul de inculpare respectiv , B.I. pentru art.208 alin.1 – 209 alin.1 lit.a,e,g,i cu aplic. art.41 alin.2 si art.75 lit.c,cod penal , C.G.-E. – minor , pentru art.208 alin.1 -209 alin.1 lit.a,e,g,i, cu aplic.art.41 alin.2 si art.99 din cod pen.,M.T.-D.art.208 alin.1 – 209 alin.1 lit.a,g,i, cu aplic.art.41 alin.2 si art.75 lit.c din cod penal , A.C.P. minor ,pentru art.208 alin.1 – 209 alin.1 lit.a,g,i, cu aplic. art.41 alin.2 si art.99 din cod penal , P.M.I. pentru art. 208 alin.1 – 209 alin.1 lit.a,g, cu aplic. art.41 alin.2 si art.75 lit.c din cod penal si având în vedere ca acestia au avut o atitudine sincera în recunoasterea faptelor , ca sunt infractori primari si tinând cont si de criteriile generale de individualizare a pedepsei prev. de art.72 cod penal., urmeaza a condamna pe inculpatii B.I. M.T.-D. si P.M.I. la câte 3 ani închisoare fiecare , iar pe inculpatii minori C.G.-E. si A.C.-P. la câte 1 an si 6 luni închisoare fiecare .

Fata de toti inculpatii instanta va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepselor pe o perioada de câte 5 ani fiecare , ce constituie termen de încercare pentru inculpatii majori B.I. , M.T-D si P. M. si de 2 ani fiecare pentru inculpatii minori C.G.-E. si A.C.-P. .

Se va atrage atentia inculpatilor asupra dispozitiilor art.83 si 85 cod penal.

În baza art.71 cod penal se va aplica celor cinci inculpati pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 lit.a teza II lit.b cod penal.

În baza art.71 al.5 cod penal pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii se va suspenda si executarea pedepselor accesorii .

Se va lua act ca partile vatamate N.C.D., N.Gh.T. si C.V. nu s-au constituit parti civile.

În faza de urmarire penala partea vatamata N.I. s-a constituit parte civila cu suma de 4000 lei reprezentând contravaloarea bunurilor pe care nu le-a mai recuperat , iar în faza de cercetare judecatoreasca a declarat ca se constituie parte civila cu suma de 10.000 lei sustinând ca i-au fost furate mai multe bunuri fata de cele mentionate în actul de inculpare , fara a face vreo dovada în acest sens , iar din bunurile sustrase nu i-a mai fost restituita decât o jumatate de patura si un telescop de autoturism, declaratia sa sub acest ultim aspect fiind infirmata de procesul verbal încheiat la data de 21 ianuarie 2008 cu ocazia predarii catre acesta a mai multor bunuri pe care le-a recunoscut ca fiind sustrase din locuinta sa . Asa cum se mentioneaza si în actul de inculpare o parte din bunurile din fier sustrase au fost predate la un centru de fier vechi de catre inculpati din localitatea Stejaru si nu au mai putut fi recuperate .

Având în vedere ca în actul de inculpare se retine ca i-au mai fost sustrase si alte bunuri , precum patru pivoti de masina , o coarba , doua sapaligi , doua joagare , o plapuma , doua perne , doua covoare , o vesta , o bluza , un casetofon , o pereche de pantaloni , precum si alte bunuri care nu i-au fost restituite partii vatamate N.I., instanta apreciaza ca justificata în parte cererea sa de pretentii civile si pe cale de consecinta urmeaza a obliga pe inculpatii B.I., M.T.D. si pe inculpatul minor A.C.P. în solidar cu partile responsabil civilmente la 4000 lei , catre partea civila N.I. , cu titlu de pretentii civile .

Onorariile din oficiu , 800 lei pentru avocat C.N. , 1200 lei pentru avocat M.M. si 1200 lei pentru avocat S.G.( urmarire penala ) vor fi suportate din fondurile Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti .

Va obliga inculpatii B.I. , M.T.-D. si P. M.-I. la câte 300 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat , iar pe inculpatii minori C.G.E. si A.C. -P în solidar cu partile responsabile civilmente la câte 350 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat.

Etichete:

Furt calificat

Dosar nr.1087/179/2009

Domeniu alocat : infractiuni contra patrimoniului

Tip speta : sentinta penala

Data spetei : s.p. nr. 252/16.12.2009

Titlu: furt calificat

Prin rechizitoriul nr. 238/P/2009 din data de 17 august 2009 Parchetul de pe lânga Judecatoria Babadag a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata a inculpatilor C.I. si V.E.N. ambii pentru savârsirea infractiunii prev. de art.208 alin.1 – 209 alin.1 lit. a, g, i cod penal si D.C.I. pentru savârsirea infractiunii prev. de art.26 cod penal – art. 208 alin.1 – 209 alin.1 lit. a, g, i cod penal, fapta constând în sustragerea unu motor de barca marca „Yamaha” în dauna partii vatamate D.E. .

Totodata s-a dispus neînceperea urmarii penale fata de G.D., fiind adoptata o solutie de neîncepere a urmaririi penale pentru savârsirea infractiunii de tainuire prev. de art. 221 alin. 1 cod penal, prin coroborarea mijloacelor de proba administrate în cauza, apreciindu-se ca acesta nu a cunoscut provenienta reala a motorului achizitionat.

Cauza a fost înregistrata pe rolul acestei instante la data de 27 august 2009 sub nr. 1087/179/2009 .

Examinând cauza instanta retine urmatoarele ;

La data de 23.03.2009 la Postul de Politie Baia a fost înregistrata plângerea formulata de partea vatamata D.E., care a reclamant ca în perioada 18-20.03.2009, persoane necunoscute au patruns în curtea imobilului numitului S.C.din localitatea Baia (socrul partii vatamate), iar de pe o barca au sustras un motor marca „Yamaha” de 60 CP în valoare de 33.250 lei.

S-a retinut în expozitivul rechizitoriului ca din cercetarile efectuate a rezultat ca vinovati de savârsirea infractiunii se fac inculpatii C.I., V.E.N. si D.C.I..

S-a retinut ca hotarârea infractionala a sustragerii bunului din curtea numitului S.C. a fost luata de inculpatul C.I., care în cursul unei zile din luna martie 2009, trecând pe lânga locuinta acestuia, a vazut în curtea sa o ambarcatiune cu motor, iar în cursul unei seri din perioada 18-23.03.2009, inculpatul C.I., care avea mai multe chei mecanice, s-a întâlnit cu inculpatii V.E.N. si D.C.I., la un bar din localitatea Baia, ocazie cu care le-a propus sa sustraga împreuna motorul de barca din curtea numitului S.C..

Inculpatii s-au înteles asupra modului savârsirii faptei, C.I. si V.E.-N. deplasându-se la locuinta numitului S.C., unde au escaladat gardul si folosindu-se de cheile mecanice si de un dispozitiv de taiat metale luat de la inculpatul D.C.I., au demontat motorul marca „Yamaha” de 60CP de pe barca, taind cablurile de comanda, dupa care, cu motorul asupra lor, au traversat curtea catre strada si potrivit întelegerii, l-au sunat pe inculpatul D.C.I., pentru a-i lua.

Sa retinut ca în cursul noptii respective, cei trei inculpati s-au deplasat cu autoturismul Dacia cu nr. CT 06 , apartinând inculpatului D.C.I., în localitatea Sinoe, jud. Constanta , la locuinta numitului G.D., caruia i-au vândut motorul de barca sustras în schimbul sumei de 1700 lei.

În cursul urmaririi penale, Judecatoria Babadag a admis cererea formulata de Parchetul de pe lânga Judecatoria Babadag, în vederea efectuarii unei perchezitii domiciliare la locuinta numitului G.D., (autorizatia de perchezitie nr. 12), cu ocazia perchezitiei din data de 06.04.2009 la locuinta susnumitului fiind gasit motorul marca „Yamaha” de 60 CP sustras din posesia partii vatamate D.E.., bun ridicat si restituit partii vatamate.

În cursul cercetarii penale a fost realizata si reconstituirea modalitatii de savârsire a faptei, întocmindu-se în acest sens proces verbal de reconstituire.

Inculpatii C.I. si V.E.-N. au avut o atitudine sincera, recunoscând savârsirea faptelor retinute în sarcina acestora si savârsite în modalitatea sus retinuta.

Inculpatul D.C.I. a avut o atitudine oscilanta în sustinerile sale. În cursul urmaririi penale acesta a recunoscut fapta imputata , aratând modalitatea în care a contribuit la savârsirea faptei retinute. Astfel acesta a declarat ca anterior savârsirii infractiunii de furt calificat de catre ceilalti doi inculpati , a acceptat sa transporte motorul si apoi a transportat motorul de la locul indicat de catre ceilalti doi inculpati , cu autovehiculul sau , inculpatul oferindu-le celorlalti doi inculpati si un dispozitiv pentru taierea cablurilor motorului de pe ambarcatiune , inculpatii folosindu-se de altfel la taierea cablurilor de dispozitivul oferit de catre D.C.-I. în acest scop.

Astfel inculpatul a sustinut ca convenise cu ceilalti doi inculpati sa mearga cu autovehiculul sau lânga gardul locuintei partii vatamate, la apelarea telefonica a celorlalti doi , spre a încarca motorul în autovehiculul sau dupa ce acestia urmau sa-l sustraga din gospodaria partii vatamate , fapt care de altfel l-a si realizat , acesta transportând motorul spre valorificare martorului sus mentionat .

Sustinerile sale din cursul cercetarii judecatoresti sunt contradictorii si nu se coroboreaza cu faptele si împrejurarile ce rezulta din ansamblul probelor administrate în cauza.Desi , cu ocazia cercetarii judecatoresti a sustinut ca recunoaste învinuirea adusa prin actul de inculpare si ca a achiesat la rezolutia infractionala luata de catre cei doi inculpati , dându-le în acest sens si dispozitivul pentru taierea cablurilor, respectiv foarfece tip „gura de lup”, deplasându-se la locul indicat de catre cei doi coinculpati pentru a încarca în autoturismul sau motorul sustras, a sustinut ca a primit suma de 500 lei din pretul vânzarii, ca pret al serviciului de transport efectuat .

Din evaluarea judiciara a materialului probator administrat în cauza rezulta vinovatia certa a inculpatilor , vinovatie dovedita cu declaratiile acestora, coroborate cu declaratiile partii vatamate, procesul verbal de cercetare la fata locului, plansele fotografice, declaratiile martorilor, procesul verbal de perchezitie domiciliara si procesul verbal de reconstituire.

În cauza cererea de schimbare a încadrarii juridice în ceea ce-l priveste pe inculpatul D.C.-I. se apreciaza neîntemeiata , activitatea infractionala a acestuia neputând îmbraca elementele constitutive ale infractiunii de tainuire prev.de art.221 cod penal , ci aceea de complicitate la infractiunea de furt calificat .

Complicitatea implica existenta unor acte de executare a unei infractiuni , savârsite de catre alta persoana , la care se aduce o contributie prin acte exterioare actiunii incriminate.

Fapta inculpatului D.C.-I. savârsita prin actele exterioare actiunii incriminate , acte sus mentionate realizeaza continutul infractiunii de complicitate la infractiunea mentionata , si nu infractiunea de tainuire care se realizeaza fie prin primirea sau dobândirea unui bun provenit din infractiune , fie prin transformarea ori înlesnirea valorificarii bunului dupa savârsirea unei fapte prevazute de legea penala , fara o promisiune anterioara, facuta în acest sens autorului , ceea ce nu este cazul în situatia de mai sus .

Inculpatul a stiut ce urmaresc autorii si a voit sa-i ajute , urmând si el rezultatul infractiunii la a carei savârsire a contribuit.

Retinând ca faptele inculpatilor întrunesc elementele infractiunilor retinute prin actul de inculpare si procedând la individualizarea pedepselor prin prisma criteriilor prev. de art.72 cod penal si dând semnificatia cuvenita materialitatii, naturii si gradului de pericol social concret al faptelor savârsite, unit cu datele ce caracterizeaza persoana inculpatilor, lipsa de antecedente penale, atitudinea lor în cursul procesului, se apreciaza ca se poate da efect circumstantelor atenuante prev. de art.74 lit. c cod penal. Retinând si incidenta disp. art.76 lit. c cod penal, urmeaza a-i condamna pe inculpati la câte 6 luni închisoare.

Apreciind ca în raport de împrejurarile sus retinute scopul pedepsei aplicate în ceea ce-i priveste pe inculpatii C.I., V.E.N. si D.C.I., poate fi atins si fara executarea pedepsei, în conditiile institutiei suspendarii conditionate, se va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepselor, toate cerintele prev. de art. 81 cod penal fiind întrunite pentru a se putea acorda beneficiul suspendarii conditionate, apreciind ca pedepsele aplicate pot conduce la înfaptuirea functiei de constrângere si de reeducare si a scopului preventiv – educativ .

În conformitate cu disp. art. 82 cod penal se va stabili un termen de încercare de 2 ani si 6 luni pentru fiecare din cei trei inculpati.

Se va atrage atentia inculpatilor asupra disp. art.83 si 85 cod penal privind revocarea si respectiv anularea suspendarii conditionate a executarii pedepselor aplicate.

Cum potrivit art. 71 alin.2 cod penal si în acord cu practica CEDO, condamnarea la pedeapsa închisorii atrage de drept interzicerea drepturilor prevazute în art.64 alin.1 lit.a si b si , dupa caz , în art.64 alin.1 lit.c din acelasi cod , din momentul în care hotarârea de condamnare a ramas definitiva si pâna la terminarea executarii pedepsei , pâna la gratierea totala a restului de pedeapsa ori pâna la împlinirea termenului de prescriptie a executarii pedepsei , urmeaza a aplica inculpatilor pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a teza II si lit.b cod penal.

În baza art. 71 alin.5 cod penal, pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei aplicate celor trei inculpati, se va dispune suspendarea executarii pedepsei accesorii.

Este de subliniat ca în cursul urmaririi penale , a fost alaturata actiunii penale si actiunea civila exercitata de catre D.E..

Initial , pâna la restituirea motorului sustras, partea vatamata D.E. a învederat ca îsi evalueaza prejudiciul cauzat la suma de 33250 lei.

Desi în cursul urmaririi penale i-a fost restituit motorul sustras , încheindu-se în acest sens proces verbal (fila 38 dosar), în care se consemneaza ca este de acord sa primeasca motorul în vederea recuperarii prejudiciului, prin declaratia succesiva ulterioara , acesta a sustinut ca întelege sa se constituie parte civila în cauza cu suma de 33250 lei, învederând ca suma pretinsa reprezinta în parte prejudiciul cauzat si neacoperit urmare taierii cablurilor de comanda si a celor privind instalatia electronica, cât si cheltuieli determinate de neînmatricularea la timp a ambarcatiunii si lipsa de folosinta a ambarcatiunii.

Desi motorul a fost sustras în perioada 18-23.03.2009 si restituit la o scurta perioada de timp , respectiv la 06.04.2009, partea vatamata nu a indicat valoarea elementelor ce constituie valoarea daunei pretinse si desi citat la mai multe termene consecutive, nu s-a prezentat la cercetarea judecatoreasca .

Determinarea prejudiciului, în lumina principiului raspunderii delictuale, se face pe baza de probe, iar nu prin simpla apreciere .

În cauza , din contractul de vânzare cumparare depus de catre partea civila, se constata ca motorul dobândit de acesta în baza , în baza contractului de vânzare – cumparare autentic este de 3000 lei.

Partea civila, si-a apreciat în cursul urmaririi penale, valoarea prejudiciului la suma susmentionata fara a proba pierderea efectiv suferita precum si beneficiul nerealizat, pentru a fi posibila determinarea prejudiciului .

Cum pierderea efectiv suferita, precum si beneficiul nerealizat se determina pe baza de probe si nu prin simpla apreciere, în mod abstract, se apreciaza ca pretentiile partii civile se impune a fi respinse , raspunderea civila neputând fi atrasa în lipsa probarii si determinarii prejudiciului pretins.

Onorariul în suma de 600 lei reprezentând asistenta juridica din oficiu acordata de avocat S.Gh. pentru inculpatii V.E.-N. si C.I. , va fi suportat din fondurile Ministerului de Justitie.

În baza art.191 cod pr. penala va obliga inculpatii la câte 130 lei cheltuieli judiciare catre stat

Etichete:

FURT CALIFICAT

SENTINŢA PENALĂ NR. 221

Şedinţa publică de la 03.03.2009

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul ………., cu nr. ………… înregistrat pe rolul Judecătoriei ………., sub nr. ……….., s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului …………., CNP ……….., fiul lui ……….. şi …………., născut la data de ………….. în ………., cu domiciliul în …………., fără forme legale în …………, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 208 alin. 1 – 2009 alin. 1 lit. i, cu aplicarea art. 99 şi urm. C.pen.

S-a reţinut prin actul de sesizare a instanţei, în esenţă, că la data de ………….., inculpatul ……….., a pătruns prin escaladare, în locuinţa părţii vătămate …………., de unde a sustras mai multe bunuri.

În cursul cercetării judecătoreşti, au fost audiaţi martorii ……….şi ………….., şi inculpatul, care a recunoscut săvârşirea faptei pentru care a fost trimis în judecată.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La începutul lunii noiembrie 2008, inculpatul ………, s-a deplasat în ……….. de la periferia mun. ……….., pentru a căuta noi locuri de păscut pentru animalele familiei sale.

Trecând şi pe lângă gospodăria părţii vătămate ………… şi profitând de faptul că nu era nimeni prin preajmă, s-a hotărât să intre să vadă ce se află prin interior. Lângă o casă în construcţie, afară, a văzut un generator electric de curent, iar într-o încăpere a observat o pompă de apă şi un televizor.

Deoarece erau bunuri de mari dimensiuni şi grele, inculpatul a luat decizia de a reveni în zilele următoare cu căruţa pentru a le lua.

În cursul zilei de ………., l-a contactat pe martorul ……… din ………., căruia i-a cerut să îi caute un client pentru bunurile văzute în imobilul părţii vătămate. După ce a discutat cu acesta, a luat căruţa trasă de cal de la locuinţa sa şi s-a deplasat spre gospodăria părţii vătămate în jurul orelor 14,00.

Calul şi căruţa le-a lăsat în apropiere, pe jos a mers la locuinţa lui …………, şi cu ajutorul unei roabe luate din curte a transportat mai întâi generatorul de curent electric până la căruţă după care s-a întors cu roaba după celelalte bunuri.

Deoarece uşa de la casă era asigurată cu un lacăt, inculpatul s-a deplasat în spatele locuinţei unde a dat la o parte o placă de azbociment ce făcea parte din perete şi, prin orificiu creat, a sărit în casă. Din interior a luat televizorul sport şi pompa de apă, bunuri pe care le-a transportat cu aceeaşi roabă până la căruţă.

După ce a urcat bunurile în căruţă, a abandonat roaba şi s-a îndreptat spre loc. ………… A oprit la martorul ………… căruia i-a vândut televizorul cu suma de ……….. lei. Având cunoştinţă că martorul ………..este interesat de un generator de curent au plecat la acesta, pompa rămânând la ………… până se va găsi un client.

Martorul ………… a cumpărat generatorul „Energy 9000 T” cu suma de ……….. lei şi întrucât avea doar ………… lei, i-a dat inculpatului această sumă, urmând să-i mai dea şi diferenţa de …………. lei.

Pentru a reţine această situaţie de fapt, instanţa a avut în vedere următoarele mijloace de probă: declaraţiile martorilor ………şi …………, procesele verbale de restituire a bunurilor, coroborate cu declaraţiile părţilor vătămate şi ale inculpatului, care a recunoscut comiterea faptei.

În drept, fapta inculpatului minor, de a lua un generator electric de curent, o motopompă şi un televizor, prin escaladare, din posesia părţii vătămate …………, fără consimţământul acestuia şi în scopul însuşirii pe nedrept, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art. 208 alin. 1-209 alin. 1 lit. i C.p , text de lege în baza căruia, inculpatul urmează a fi condamnat.

Se reţine că la data săvârşirii faptei mai sus descrisă, inculpatul nu împlinise vârsta de 18 ani, împrejurare faţă de care instanţa urmează a face aplicabilitatea dispoziţiilor art. 99 şi urm. din C. pen.

Apreciind că luarea unei măsuri educative nu este suficientă pentru îndreptarea inculpatului minor, instanţa urmează a-i aplica acestuia o pedeapsă al cărei cuantum va fi stabilit în funcţie de criteriile generale prevăzute de art. 72 C. pen. şi anume: limitele de pedeapsă, gradul de pericol social al faptei săvârşite, de persoana infractorului şi de împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

Referitor la persoana inculpatului, se reţine că acesta se află la primul conflict cu legea penală, iar pe parcursul procesului penal a avut o atitudine sinceră şi cooperantă, împrejurări ce impune a fi reţinute în favoarea sa circumstanţe atenuante cu consecinţa reducerii cuantumului pedepsei în conformitate cu dispoziţiile art. 76 C.pen.

Inculpatul Prepeliţă Valentin va fi condamnat la 3 luni închisoare, în baza art. 208 alin. 1-209 alin.1 lit. i C.p., cu aplicarea art. 99 şi urm. C.p., art. 74 lit. a şi c C.p.-art. 76 C.p., iar în baza art. 71 C.p. i se vor interzice acestuia, drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.p.

Referitor la modalitatea de executare a pedepsei aplicate inculpatului, instanţa urmează a face aplicabilitatea dispoziţiilor art.81 Cod Penal privind suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

Pentru a se orienta la această modalitate, instanţa a avut în vedere că în cauză sunt îndeplinite cumulativ cerinţele instituite de art.81 Cod Penal. Astfel, inculpatul se află la primul conflict cu legea penală, pedeapsa ce i s-a aplicat pentru fapta dedusă judecăţii este mai mică de 3 ani, iar scopul acesteia poate fi atins şi fără privarea de libertate a inculpatului.

În consecinţă, instanţa va suspenda executarea pedepsei ce i s-a aplicat inculpatului pe o durată de 1 an şi 3 luni, termen de încercare stabilit în conformitate cu dispoziţiile art. 110 C.p.

În baza art. 71 alin. 5 C. pen. va suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare.

În baza art. 118 lit. e C.p. va dispune confiscarea de la inculpat a sumei de ………. lei dobândită de acesta prin săvârşirea faptei.

Va obliga inculpatul la plata sumei de …….. lei, din care suma de ………. lei, reprezentând onorariile apărătorilor din oficiu, se va vira din fondul MJLC către BA ………, pentru avocat ………. şi avocat …………..

Etichete:

Furt calificat. Achitare în temeiul art.10, lit.c, Cod Procedură Penală

Tip document: sentinţă

Număr document: 989/17.06.2008

Titlu: Furt calificat. Achitare în temeiul art.10 lit.c/C.pp.

Domenii asociate: Infracţiuni

Rezumatul speţei:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila s-a dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatului B.V. pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit. i , al. 2 lit. b cod penal cu aplicarea art. 37 al. 1 lit. a cod penal.

În fapt s-a reţinut că la data de 03.03.2007inculpatul B.V., prin efracţie a sustras bunuri ( bani, aur, certificate de naştere) din locuinţa părţii vătămate G. A.

Prin încheierea din 20.05.2008, instanţa în baza art 334 Cpp a schimbat încadrarea juridică a faptei reţinută în rechizitoriu din infracţiunea de furt calificat prev. de art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit. i , al. 2 lit. b cod penal cu aplicarea art. 37 al. 1 lit. a cod penal , în infracţiunea de furt calificat la plângere prealabilă prev. de art 210 C.pen rap. la art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit. i , al. 2 lit. b cod penal cu aplicarea art. 37 al. 1 lit. a cod penal, iar faţă de faptul că partea vătămată G.A.prin suplimentul de declaraţie a arătat că înţelege să facă plângere împotriva inculpatului pentru această faptă, s-a dispus continuarea cercetării judecătoreşti.

Analizând întregul material probator administrat in cauza instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

La data de 03.03.2007 (iar nu 03.07.2007 cum eronat se arată în considerentele rechizitoriului), G.L.A. a sesizat faptul că în cursul zilei , între orele 10,00-10,30 , persoane necunoscute , prin efracţie, au pătruns în locuinţa fratelui său – partea vătămată G. A. şi au sustras bani şi bijuterii.

În baza sesizării s-a efectuat cercetarea la faţa locului, cu această ocazie constatându-se că geamul de la dormitorul mic era spart, pe jos în hol găsindu-se o cheie de roţi. S-au efectuat fotografii , şi totodată au fost identificate şase fragmente de urme papilare . Unul dintre aceste fragmente „ a fost ridicat de pe partea interioară a ramei ” amplasată pe mijlocul ferestrei de la dormitorul mic al imobilului , acesta fiind şi locul de unde s-a reclamat de către G.A. sustragerea mai multor bijuterii din aur , un număr de şapte parfumuri şi certificatul de naştere al părţii vătămate.

Potrivit raportului de constatare tehnico-ştiinţifică dactiloscopică întocmit în faza de urmărire penală, fragmentul de urmă digitală, menţionat mai sus, a fost creat de impresiunile papilare ale inculpatului B.V..

De altfel, această urmă papilară constituie proba principală pe care procurorul şi-a fundamentat actul de inculpare.

Or, astfel cum s-a arătat pe larg şi motivat prin încheierea din data de 20.05.2007 de schimbare a încadrării juridice a faptei, rezultă că la data faptei inculpatul B.V. locuia de 2 ani de zile în casa părţii vătămate G.A. şi avea acces în toate camerele imobilului, inclusiv în dormitorul de unde s-a reclamat sustragerea valizei cu aur, acte şi bani, şi de unde s-a ridicat urma papilară aparţinând inculpatului.

Această situaţie rezultă din declaraţiile părţii vătămate G.A., a inculpatului B.V.şi a martorilor – propuşi chiar de partea vătămată – respectiv G.S. şi C. G.

Din declaraţiile inculpatului care se coroborează cu declaraţiile martorului C. G.(fratele părţii vătămate), mai rezultă că inculpatul se ocupa şi de curăţenie în casă, făcând curat inclusiv în camera fratelui său – G.A.

În aceste condiţii, găsirea urmei papilare a inculpatului B.V. pe rama interioară a acelui geam nu este nimic suspect, fiind chiar normal în condiţiile date, şi în nici un caz amprenta respectivă nu dovedeşte vinovăţia inculpatului.

Mai mult, partea vătămată a reclamat sustragerea unei cantităţi mari de aur – 1 Kg, iar la dosar nu există nici o dovadă că inculpatul ar fi amanetat sau încercat să valorifice vreun gram de aur şi nici nu s-a găsit asupra sa vreun gram de aur sau vreun parfum ce se afirmă că a fost sustras.

În rechizitoriu se mai arată că martorii C.M., Ş.I. B.C. , T.F., T.A. şi G. R., au arătat că învinuitul, deşi fără ocupaţie, deţinea sume mari de bani asupra sa, cumpărându-şi chiar şi un autoturism Dacia la puţin timp după comiterea furtului. Mai mult decât atât , martorul G. R. l-ar fi auzit pe învinuit vorbind despre unele parfumuri depozitate în portbagajul autoturismului pe care îl deţinea.

În primul rând , toţi martorii audiaţi în cauză au arătat că inculpatul avea ocupaţie, fiind taxator pe maxi-taxi, de unde câştiga între 30-50 lei pe zi (conform declaraţiei martorului C.G.), obţinând astfel un venit bun. Maşina ce se afirmă că ar fi cumpăra-o inculpatul aparţinea de fapt cumnatului acestuia, martorul C.M., care de altfel a şi plătit-o. Această situaţie rezultă din declaraţiile martorilor C.M., T. A. şi Ş. I. care se coroborează cu declaraţiile inculpatului. În plus, toţi martorii audiaţi în cursul cercetării judecătoreşti au arătat că după data faptei s-au întâlnit cu inculpatul, acesta neavând mai mulţi bani decât de obicei, şi nici nu au văzut sau auzit personal ca acesta să încerce să valorifice aur sau parfumuri. Martorul C.G. a arătat că i-a zis partea vătămată că ar fi auzit de la nişte prieteni că B. V. ar fi încercat să valorifice nişte parfumuri, or aceste afirmaţii (care provin de la partea vătămată) , precum şi declaraţiile martorilor indicaţi în rechizitoriu nu pot constitui nici măcar probe indirecte care să ducă la concluzia vinovăţiei inculpatului.

Dovada certă a nevinovăţiei inculpatului rezultă însă din declaraţiile martorilor Ş.I., R. I. C. G. şi T. A..

Din declaraţiile acestora rezultă că în dimineaţa respectivă, în jurul orei 7 inculpatul a plecat la muncă , lucrând ca taxator pe un maxi-taxi condus de Ş. I.. Inculpatul a rămas pe maxi taxi până în jurul orei 11 , când în urma telefonului primit de la partea vătămată G.A. prin care a fost informat că acestuia i s-a spart locuinţa, acesta a plecat de pe traseu, ajungând acasă după venirea organelor de poliţie la faţa locului. Mai rezultă că după efectuarea cercetării locale de către organele de poliţie, inculpatul s-a reîntors la muncă, pe maxi-taxi, unde a mai stat până în jurul orei 15,30.

Instanţa apreciază declaraţiile martorilor ca fiind obiective şi necontradictorii, coroborându-se cu declaraţiile inculpatului.

De menţionat este că în dimineaţa respectivă, după plecarea părţii vătămate la Bucureşti (în jurul orei 5 dimineaţa), în camera acestuia a rămas fratele său – G.C. pentru a avea grijă de copil .După plecarea inculpatului la muncă în locuinţă a venit şi martorul C.G. (un obişnuit al casei) care a stat cu G. S.C. şi cu copilul. În jurul orelor 10-11, C. G. a plecat la domiciliu, iar G. S. C. cu copilul au plecat pentru scurt timp la o cumnată a părţii vătămate. Când s-a reîntors după 10-15 min(între timp revenind şi C. G.), s-a constatat că locuinţa a fost spartă, ulterior fiind anunţate organele de poliţie.

În aceste condiţii, este evident că între orele în care se arată că s-ar fi săvârşit fapta, inculpatul era la muncă, neputând fi el autorul faptei, fiind greu de crezut că s-a întors de la muncă, a stat la pândă până ce nu mai era nimeni acasă şi apoi a săvârşit fapta.

Faţă de toate considerentele sus arătate , instanţa constată că există un dubiu real şi serios cu privire la implicarea inculpatului în săvârşirea faptei, dubiu ce profită acestuia şi din nici o probă administrată în cauză nu rezultă vinovăţia sa.

Ca urmare, constatând că a avut loc o spargere a locuinţei părţii vătămate G.A., dar fapta nu a fost săvârşită de B.v., în baza art. 11 pct. 2 lit.a C.pr.pen rap. la art. 10 lit c C.pr.pen, instanţa va achita inculpatul B.V. pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat la plângere prealabilă prev. de art 210 C.pen rap. la art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit. i , al. 2 lit. b cod penal cu aplicarea art. 37 al. 1 lit. a cod penal .

În ceea ce priveşte latura civilă, instanţa constată că partea vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 80.000 lei reprezentând contravaloarea bunurilor sustrase, însă faţă de soluţia de achitare, în baza art 14 Cpp raportat la art 346 al.3 Cpp instanţa nu acordă despăgubiri civile şi pe cale de consecinţă respinge acţiunea civilă a părţii civile G.A. îndreptată împotriva inculpatului B. V..

Etichete:

Furt calificat – Confiscare specială (art.118 alin.4/C.pen – contravaloarea bunurilor supuse confiscării)

Prin sentinţa nr.1759/2007 a Judecătoriei Brăila, în baza art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit.a g, i Cod penal cu aplic. art. 37 lit a cu aplicarea art.41 alin.2/ C.pen. a fost condamnat inculpatul I.M.L. la 4 pedepse de 3 (trei) şi 6 luni închisoare, 4 (patru) ani şi 6(şase) luni închisoare, 4 (patru) ani închisoare, 4 (patru) ani şi 3 (trei) luni închisoare, pentru săvârşirea a patru infracţiuni de furt calificat în formă continuată şi în stare de recidivă postcondamnatorie. Pedepsele aplicate în cauză au fost contopite cu pedepse aplicate pentru infracţiuni concurente, în final inculpatul urmând să execute 5 ani şi 3 luni închisoare.

Prin aceeaşi sentinţă a fost condamnată şi inculpata B.E.D pentru săvârşirea a trei infracţiuni de furt calificat prev de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a,g, i Cod penal cu aplic. art 41 alin 2 C.p art. 74 lit a, c C.pen şi art 76 lit c C.pen., fiindu-i aplicate trei pedepse cu închisoarea, respectiv, 8 (opt) luni închisoare, 6 (şase) luni închisoare, 7(şapte) luni închisoare, care au fost contopite în pedeapsa cea mai grea aceea de 8 luni închisoare sporită cu o lună închisoare, urmând ca inculpata să execute în final 9 luni închisoare.

Instanţa a reţinut în fapt că în noaptea de 01/02.02.2006, inculpatul IML prin efracţie, forţând lacătul ce asigura uşa de acces într-un apartament, cu un levier găsit în zonă a sustras un laptop, marca Compaq, aparţinând S.C. T S.R.L. Brăila, pe care în final l-a vândut cu suma de 40 lei unei alte persoane necunoscute.

În noaptea de 20/21.02.2006, inculpatul I.M. L., împreună cu inculpata B. E. D. s-au deplasat pe b-dul Dorobanţilor, au coborât în subsolul unui bloc şi forţând două uşi de acces de la două boxe, au reuşit să sustragă un aparat de sudură, două anvelope, câteva chei mecanice fixe şi o bicicletă , după care, cu bunurile asupra lor, au plecat la domiciliul inculpatei B.E.D.

În noaptea de 21/22.02.2006, inculpaţii IML şi BED au pătruns prin efracţie în subsolul unui bloc, de unde au sustras mai multe bunuri (polizor electric, un fain, o bormaşină electrică, câteva pietre de polizor, 3 baterii sanitare), care au fost valorificate prin vânzarea către persoane necunoscute cu suma de 200 lei.

În noaptea de 28/29.03.2006, aceiaşi inculpaţi au pătruns prin escaladare în curtea unui imobil situat în mun. Brăila de unde au sustras mai multe bunuri, pe care le-au vândut unor persoane necunoscute cu suma totală de 40 lei.

În noaptea de 18/19.02.2007 inculpaţii au pătruns prin efracţie în subsolul unui bloc situat pe Str. Dorobanţilor, de unde au sustras o bicicletă de damă, iar ulterior s-au reîntors în acel loc de unde au mai sustras şi alte bunuri.

La stabilirea pedepselor care au fost aplicate inculpatului IML au fost avute în vedere art.72 Cp, de dispoziţiile din partea generală a Codului penal, de limitele pedepsei prevăzute în partea specială a C.pen, de gradul ridicat de pericol social al faptelor dat de modalitatea de executare – pe timp de noapte, prin efracţie, de două persoane împreună,de perseverenţa infracţională a inculpatului acesta fiind de altfel condamnat în numeroase rânduri pentru fapte asemănătoare, de stare de recidivă postcondamnatorie în care a comis faptele,de faptul că mare parte din prejudiciu nu a fost recuperat, dar şi de atitudinea sinceră avută însă doar în faza de urmărire penală, de recunoaştere a săvârşirii faptelor.

La stabilirea pedepselor care au fost aplicate inculpatei B.E. D., instanţa a ţinut seama, potrivit art.72 Cp, de dispoziţiile din partea generală a Codului penal, de limitele pedepsei prevăzute în partea specială a C.pen, de gradul de pericol social al faptelor dat de modalitatea de executare – pe timp de noapte, prin efracţie, de două persoane împreună ,de faptul că mare parte din prejudiciu nu a fost recuperat, de lipsa antecedentelor penale, dar şi de atitudinea sinceră avută însă doar în faza de urmărire penală, de recunoaştere a săvârşirii faptelor.

Având în vedere circumstanţele personale ale inculpatei, lipsa antecedentelor penale, atitudinea sinceră de care a dat dovadă în faza de urmărire penală, prezenţa atât în faţa organelor de urmărire penală, cât şi a instanţei , instanţa a reţinut în favoarea acesteia circumstanţele atenuante prev de art 74 lit a şi c C.pen cu consecinţa diminuării pedepsei sub minimul special conf. art 76 lit c Cpen.

Având în vedere circumstanţele expuse mai sus, dar şi faptul că inculpata a săvârşit faptele numai în prezenţa inculpatului Iordache Marinică Leonard, instanţa a apreciat că scopul educativ şi preventiv al pedepsei poate fi atins în privinţa acestei inculpate şi fără executarea pedepsei în regim de detenţie. Ca modalitate de executare, instanţa a apreciat că faţă de inculpata B.E.D se impune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art.118 alin 1 lit. e C.pen în referire la art 118 alin 4 C.pen instanţa a dispus confiscarea de la inculpaţi a sumelor cu care părţile vătămate nu s-au constituit părţi civile în procesul penal, deşi bunurile sustrase nu au fost recuperate. Faţă de disp.art 118 alin 4 Cp, instanţa a dispus confiscarea de la inculpaţi a contravalorii bunurilor sustrase şi nerestituite. La stabilirea contravalorii bunurilor instanţa a avut în vedere sumele indicate de părţile vătămate în măsura în care valoarea din procesele verbale de preţuire (f.160-165 UP) este mai mare. Aceasta întrucât preţuirea este făcută pe baza valorii actuale a unor bunuri noi similare cu cele sustrase, părţile având în vedere atunci când au comunicat valoarea acestora, o valoare reală ţinând cont şi de uzura acestora.

Astfel, sumele care urmează a fi confiscate sunt următoarele : 1000 lei numai de la inculpatul I.M.L reprezentând contravaloarea laptopului sustras la data de 01/02.02.2006-p.văt. SC T SRL; 250 lei de la ambii inculpaţi- reprezentând contravaloarea bunurilor sustrase de la p.văt.B.C.; 200 lei de la ambii inculpaţi- reprezentând contravaloarea bicicletei sustrase de la p.văt.CO.; 74 lei de la ambii inculpaţi- reprezentând contravaloarea bunurilor sustrase de la p.văt.U.M; 200 lei de la ambii inculpaţi – reprezentând contravaloarea bunurilor sustrase de la p.văt.S.P (s-a avut în vedere prejudicial indicat de parte, preţuirea nefiind posibilă-pr.vb. f.158 UP);Ca urmare s-a dispus confiscarea specială de la inculpatul I.M. L. a sumei de 1362 lei, iar de la inculpata B.E.D. a sumei de 362 lei, şi au fost obligaţi inculpaţii la plata acestor sume către stat.

Prin decizia nr.339/2007 Tribunalul Brăila a admis apelul declarat de Ministerul Public şi a desfiinţat în parte sentinţa atacată numai în ceea ce priveşte confiscarea specială şi în temeiul art.118 alin.1 lit.e/C.pen în ref la art.118 alin.4/C.pen a dispus confiscarea de la inculpaţi a sumei totale de 150 de lei respectiv 75 lei de la fiecare, în loc de 1362 lei de la inculpatul IML şi 362 lei de la inculpata BED. Pentru a pronunţa această soluţie, Tribunalul a arătat că potrivit art.118 alin.1 lit.e/C.pen în referire la art.118 alin.4/C.pen. trebuie confiscate sumele care nu servesc la despăgubirea părţii vătămate în măsura în care au profitat inculpaţilor prin vânzarea bunurilor sustrase. Inculpatul a vândut laptop-ul sustras cu suma de 40 de lei, iar partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză, motiv pentru care suma care trebuia confiscată era de 40 de lei şi nu suma reprezentând contravaloarea unui asemenea laptop. De asemenea, organele de u.p nu au dovedit în nici un fel cât valorează alte bunuri a căror valoarea a fost confiscată de instanţa de fond de la inculpaţi, împrejurare ce este de natură să profite inculpaţilor.

Au fost menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei atacate.

Etichete:

Furt calificat, inculpaţi minori cu inculpaţi majori

În noaptea de 31-08/1-09-2006 inculpaţii: Maraloiu Paul Nicuşor şi Gavrilencu Bogdan

Costin au pătruns prin escaladare şi efracţie în incinta cafe-barului aparţinând SC Almeia Serv

SRL Gradiştea, acţiune repetată la câteva ore de către primul inculpat împreună cu inculpatul

Iosif Romeo, de unde au sustras bunuri în valoare de 523,30 lei.

Apelul inculpaţilor a fost respins prin dec. pen. nr. 301/6 nov. 2007 pronunţată de

Tribunalul Brăila în dosarul nr. 297/228/2007, judecători Avram Gabriela şi Tătaru Marin,

definitiv, prin dec.pen.nr.6/R//17 ian 2008 a Curţii de Apel Galaţi, Secţia de Minori şi

Familie.

Etichete: ,