Top

Furtul calificat

Prin sentinta penala nr. 451 din data de 22 mai 2009, pronuntata de Judecatoria Radauti în dosar nr. 176/285/2009, a fost condamnat inculpatul U. G., la pedeapsa de 3 ani închisoare, parti vatamate fiind T.D. si U.I. a lui G..

În baza disp. art.34, 35 Cod pen. s-a contopit pedeapsa de 3 ani închisoare aplicata inculpatului cu restul de pedeapsa de 551 zile, mentinuta prin sentinta penala nr.114/18.01.2007 a Judecatoriei Botosani, inculpatul urmând a executa pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare.

În baza disp. art.71 C.pen., i s-a interzis inculpatului drepturile prev. de art.64 lit. a, teza a-II-a si lit. b Cod pen.

S-a dispus confiscarea de la inculpat a sumei totale de 6.000 lei, reprezentând contravaloarea bunurilor sustrase de la partile vatamate T. D. si U.I., bunuri nerecuperate în care acestea nu s-au constituit parti civile.

Inculpatul U. G. a fost obligat sa plateasca statului suma de 100 lei, reprezentând cheltuieli judiciare datorate statului, onorariul avocat din oficiu pentru Coca Simona în suma de 200 lei, fiind suportat din fondurile speciale ale Ministerului Justitiei.

Pentru a hotarî astfel, prima instanta a retinut urmatoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Radauti nr.1235/P/2008 din 8.12.2008 a fost trimis în judecata inculpatul U. G., pentru savârsirea infractiunilor de furt calificat, prev. de art.208, 209 lit. g si i Cod pen., cu aplicarea art. 41,42 C. pen. si art.37 lit. a C.pen., parti vatamate fiind T. D. si U. I., constând în aceea ca la data de 15.04.2008, inculpatul a patruns prin efractie în locuinta partii vatamate U. I. de unde a sustras 4 perechi încaltaminte de dama, 2 statii emise –receptie Keiser si una Midland, o cutie detergent, mai multe obiecte de îmbracaminte si alimente, bunuri în valoare de 2.000 lei.

În timpul cercetarilor, statiile de emisie-receptie au fost recuperate, partea vatamata constituindu-se parte civila cu suma de 2.000 lei.

Cu ocazia cercetarilor s-a mai stabilit ca într-o noapte din cursul lunii aprilie 2008, inculpatul a patruns în locuinta partii vatamate T. D. de unde a sustras mai multe bunuri, pe care însa nu le poate preciza în valoarea de 4.000 lei, întrucât se aflau în doua sacose ce au fost trimise de fiul ei din Italia, partea vatamata T. D. nu se constituie parte civila.

De asemenea, din cercetari a mai rezultat ca referitor la persoana si conduita inculpatului a rezultat ca acesta este recidivist, are comportari necorespunzatoare în familie si societate, se sustrage de la urmarirea penala, în prezenta fiind plecat în strainatate, motive pentru care nu i s-a putut prezenta materialul de urmarire penala.

În baza autorizatiei de perchezitie nr.7/21.04.2008, la data de 23.04.2008 s-a efectuat o perchezitie domiciliata la locuinta inculpatului U. G., unde au fost gasite mai multe bunuri si obiecte pe care acesta nu le-a putut justifica provenienta declarând ca bunurile apartin fiului sau inculpatul U. G., care în acel moment nu se afla la domiciliu.

Printre bunurile gasite a fost identificata o sacosa de rafie de culoare verde cu alb pe care era scris cu culoare portocalie „T. I. P. C.” fapt rezultat din procesul-verbal de perchezitie si plansa fotografica.

Partea vatamata T. D. a recunoscut printre bunurile ridicate de la domiciliul numitului U. G. sacosa trimisa de fiul sau T. I. din Italia.

Faptele inculpatului au fost stabilite si dovedite prin plângerile si declaratiile partilor vatamate, procese-verbale de constatare, planse fotografice, dovezile de ridicare de bunuri, procesul-verbal de control al bagajelor, procesul-verbal de efectuare a perchezitiei domiciliare, declaratiile martorilor U. V., U. C. si L. T..

Din coroborarea probelor administrate în cauza, instanta de fond a stabilit ca inculpatul U. G. se face vinovat de savârsirea infractiunilor de furt calificat prev. de art. 208, 209 lit. g si i Cod pen., cu aplicarea art. 37 C.pen., inculpatul fiind recidivist si având un rest de pedeapsa de executat de 551 de zile, pentru care a fost trimis în judecata si pentru care urmeaza a fi condamnat.

Instanta de fond a facut în cauza aplicarea art. 34, 25 C.pen., dispunând contopirea pedepsei aplicata pentru faptele savârsite cu restul de pedeapsa de 551 de zile mentinuta prin sentinta penala nr. 114 din 18.01.2007 a Judecatoriei Botosani, inculpatul urmând a executa pedeapsa cea mai grea.

Ca modalitate de executare a pedepsei, prima instanta a apreciat ca singura modalitate de reeducare a inculpatului este pedeapsa privativa de libertate cu executarea în regim de detentie motivat de faptul ca inculpatul este recidivist si a savârsit anterior numeroase pedepse pentru savârsirea infractiunilor de furt calificat pe durata executarii pedepsei.

Inculpatului i-au fost interzise drepturile prev. de art.64 lit.a Teza II, lit.b C.pen., în baza disp. art.71 C.pen.

Întrucât partile vatamate nu s-au constituit parti civile pentru bunurile sustrase si bunurile fiind nerecuperate, instanta de fond a dispus confiscarea de la inculpat a sumei de 6.000 lei, reprezentând contravaloarea bunurilor.

Împotriva acestei instante, a declarat apel inculpatul U. G., criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie, motivat de faptul ca este nevinovat, întrucât la data savârsirii faptei se afla în strainatate.

La termenul de astazi, instanta, din oficiu, a invocat exceptia tardivitatii apelului declarat de catre inculpatul U. G..

Examinând recursul, Tribunalul constata ca acesta a fost declarat dupa expirarea termenului prevazut de lege, iar întârzierea nu a fost determinata de o cauza temeinica de împiedicare pentru a se da curs prevederilor art. 364 Cod proc. penala si nici îndeplinite conditiile prev. de art. 365 Cod procedura penala pentru formulare unei apel peste termen.

Potrivit disp. art. 363 Cod proc. penala, termenul de apel este de 10 zile daca legea nu dispune altfel si curge de la pronuntare pentru partile care au fost prezente la dezbateri sau la pronuntare si de la comunicarea copiei de pe dispozitiv pentru partile care au lipsit.

Inculpatul putea solicita repunerea în termenul de apel conform art. 364 Cod procedura penala daca ar fi dovedit ca a fost împiedicat de o împrejurare mai presus de vointa sa de a formula apelul în termen. Nu poate fi considerata o asemenea împiedicare mai presus de vointa sa faptul ca inculpatul s-a aflat în strainatate întrucât hotarârea de a pleca în strainatate i-a apartinut si nu a existat nici o împrejurare care sa-l fi împiedicat sa formuleze recursul.

Conform art. 365 Cod proc. penala, partea care a lipsit atât la toate termenele de judecata, cât si la pronuntare poate declara apel si peste termen, dar nu mai târziu de 10 zile de la data începerii executarii pedepsei sau a începerii executarii dispozitiilor privind despagubirile civile.

În cazul de fata, hotarârea instantei de fond a fost pronuntata la data de 22 mai 2009, iar aceasta i-a fost comunicata inculpatului la data de 27.05.2009, potrivit dovezii de îndeplinire a procedurii de comunicare, aceasta fiind primita de fratele apelantului Totodata la data de 28.05.2009 s-a procedat si la afisarea hotarârii la sediul Consiliului Local Cajvana, locul unde s-a savârsit infractiunea.

Din adresa nr. 151731 din 15.01.2010 emisa de Administratia Nationala a Penitenciarelor – Penitenciarul Rahova (f. 156 ds. fond) rezulta ca inculpatul a fost arestat la data de 06.01.2010, data de la care a început executarea pedepsei.

Având în vedere ca petentul a fost arestat la data de 06.01.2010 si a declarat apel la data de 25.02.2010, rezulta ca acesta a depasit termenul de 10 zile, prevazut de textul de lege sus-mentionat.

Pentru aceste motive, Tribunalul, în temeiul art. 379 pct. 1 lit. a Cod proc. penala, urmeaza a respinge apelul declarat de inculpatul U.G. ca fiind tardiv formulat.

În temeiul art. 192 al. alin. 2 Cod procedura penala va obliga apelantul – inculpat U. G. sa plateasca statului suma de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 200 lei, reprezentând onorariu avocat din oficiu (av. Prisecaru Florentina) se va avansa din fondurile Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti în conturile Baroului de Avocati Suceava.

Etichete: