Top

Actiune in constatare – revendicare, granituire

Actiune în constatare – revendicare, granituire –

Reclamantul F.M. i-a chemat în judecata pe pârâtii: D.T, D.M.,N.M., N.V., Comisia Comunala de fond funciar si Ocolul Silvic Frasin- Directia Silvica Suceava, solicitând ca prin hotarârea ce se va pronunta, sa se stabileasca linia de hotar existenta între proprietatea reclamantului si terenul proprietatea pârâtilor, acestia sa fie obligati sa-i predea reclamantului terenul, sa fie obligata Comisia Comunala sa-l puna pe reclamant în posesie cu suprafata de teren, cu respectarea amplasamentului si a suprafetei cu vegetatie forestiera si nu cu alta folosinta.

Pârâtii D.T. si D.M. au invocat pe cale de exceptie, prematuritatea capatului de cerere având ca obiect granituire si exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului, în promovarea actiunii în revendicare.

Instanta a admis exceptiile formulate de cei doi pârâti cu urmatoarea motivare:

Reclamantul a formulat o actiune în granituire si revendicare a unei suprafete de teren pe care acesta a dobândit-o în baza antecontractului de vânzare – cumparare autentificat sub nr.2272 din 5.12.2006 de BNP . Reclamantul a sustinut, ca înainte si dupa punerea în posesie, terenul a fost ocupat partial, de catre cei patru pârâti.

Actiunea în revendicare prev. de art. 480 Cod civil, este actiunea reala prin care proprietarul care nu mai are posesia bunului sau si în temeiul dreptului de proprietate, cere restituirea acestuia, de la persoanele care îl detin fara drept.

Regula înscrisa în art. 1168 Cod civil, este aplicabila si în materia dovedirii dreptului de proprietate, reclamantul fiind cel care trebuie sa faca dovada pozitiva ca este titularul dreptului de proprietate asupra imobilului revendicat.

Ori în cauza, din sustinerile reclamantului, cât si din înscrisul depus la dosar, rezulta faptul ca titlul de care se prevaleaza reclamantul, constituie un antecontract de vânzare – cumparare, care nu are caracterul unui titlu de proprietate, fiind doar o promisiune de vânzare, respectiv un acord între vânzator si cumparator, prin care partile îsi asuma reciproc obligatia de a încheia un contract autentic de vânzare – cumparare, astfel încât, nu are ca efect translativ si nici constituitv de dobândire a dreptului de proprietate a reclamantului cu privire la terenul în litigiu, întrucât acesta, nefiind proprietarul terenului din litigiu, nu justifica calitate procesuala activa în a formula actiunea.

Cu privire la capatul de cerere privind granituirea, reclamantul trebuie sa justifice dreptul sau de proprietate asupra terenului, lucru nerealizat în cauza, asa încât, actiunea în granituire apare ca prematur formulata, urmând ca acesta sa-si valorifice pretentiile, doar dupa stabilirea calitatii de proprietar al terenului în litigiu.

Tags: ,