Top

Revendicarea unei suprafete de teren

Domeniu:Civil Tip:sentinta NR/Data:210/12.02.2009 – Autor:Judecatoria Adjud Granituire.Revendicarea unei suprafete de teren .

Reclamantii B. M. si G. E. , au chemat in judecata pe paratii B. M.M. si B.P., , pentru revendicare si granituire.

In motivarea actiunii a aratat ca potrivit certificatului de mostenitor aut.de BNP D. L. Adjud,sunt proprietarii suprafetei de teren situate in Adjud. Intre proprietatile partilor exista o linie de hotar fixata prin semne vizibile ,dar exista indolieli asupra corectitudinii amplasarii hotarului .Paratii au acaparat in mod abuziv o fasie din terenul proprietatea reclamantilor,avand o lungime de 14 m avand o suprafata totala de 80 mp.

In drept cererea a fost motivata potrivit art 584 c.civ. In dovedire, au inteles sa se foloseasca de proba cu acte martori Calin si expertiza topometrie.

Cererea a fost legal timbrata.

Paratii ,legal citati in cauza nu au formulat intampinare insa au aratat ca sunt de acord doar cu capatul de cerere avand ca obiect granituire. In aparare, paratii au inteles sa se foloseasca de proba cu acte si martori..

Examinand actele si lucrarile dosarului, instanta a retinut ca;

Potrivit contractului de vanzare cumparare de fostul.Notariat de Stat al Raionului Adjuid,certificatului de mostenitor eliberat de BNP D. L. Adjud , certificatului fiscal eliberat de Primaria mun Adjud, reclamantii sunt coproprietari asupra suprafetei de 313,50 mp teren curte si gradina ,situate in ADjud . .

Conform contractului de vanzare cumparare aut depus in copie legalizata la dosar , paratii sunt proprietarii unei suprafete de teren vecine cu proprietatea reclamantilor de 928,81 mp teren mp ,teren curti constructii ,situate in Adjud,vecina cu cea apartinand reclamantilor.

. Din depozitia martorilor audiati rezulta ca partile detin proprietati vecine,situate in Adjud, ca intre parti exista discutii cauzate de edificarea unui gard de catre reclamanti pe proprietatea paratilor,modificand amplasamentul unui gard existent anterior acestuia,peretele de la imobilul casa de locuit apartinand reclamantilor se afla pe hotarul dintre proprietati. Din raportul de expertiza topometrie efectuat in cauza , rezulta ca reclamantii detin suprafata de 314 mp curti constructii,in baza contractului de vanzare cumparare aut. ,terenul fiind identificat pe schita pe linia de contur A-B-C-D-4-5-6,iar paratii detin suprafata de 929,5 mp ,fata de 928 mp in actul de proprietate,contractul de vanzare cumparare aut ,terenul identificandu-se pe linia de hotar A-B-C-D-3-2-1,ca nici una dintre parti nu a ocupat teren din proprietatea celuilalt ,si ca cele doua proprietati nu se suprapun.Linia de hotar dintre proprietati a foszt stabilita pe aliniamentul A-B-C-D.,tronsonul A-B,in lungime de 7.05 m,reprezentand axul peretelui celor doua corpuri de casa C 1(apartinand paratilor ) si C 2 , (apartinand reclamantilor),tronsonul B-C , .in lungime de 9,03 m nu este marcat cu gard ,si trece la distanta cuprinsa intre 0.08 m in pct B si 0,18 m in pct C,tronsonul C-D ,in lungime de 8,11 m,materializat cu gard cu fundatie de beton,cu stalp de teava si plasa din tabla ondulata ,hotarul fiind marcat de tevile din fier incastrate in fundatie de beton continua. Potrivit art 584 c.,civil,prin granituire ,proprietarii vecini de teren,urmaresc sa stabileasca repere materiale cu privire la linia separativa a fondurilor,urmand a se stabili intinderea reala a acestora, in functie de actele de proprietate detinute de parti. Fata de cele aratate, vazand ca linia de hotar asa cum a fost indicata de expert respecta proprietatile partilor, instanta urmeaza sa admita actiunea si s a stabileasca linia de hotar intre proprietatile partilor pe aliniamentul A – B – C – D , aşa cum a fost identificata potrivit schiţei anexă la raportul de expertiza specialitatea topometrie intocmit de exp. ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Avand in vedere ca pentru admisibilitatea unei actiuni in revendicare imobiliara este necesar ca reclamantul sa faca dovada ca paratul neproprietar poseda fara drept un bun imobil(in speta o suprafata de teren )proprietatea reclamantului,instanta fata de probele administrate in cauza ,de concluziile expertului specialitatea topometrie,retine ca nici reclamantii si nici paratii nu detin teren din proprietatea celeilalte parti,stapanind doar suprafetele de teren pentru care detin titluri de proprietate.Fata de cele aratate,urmeaza a respinge capătul de cerere având ca obiect revendicare ,formulat de reclamanti ,ca neîntemeiat.

Etichete: