Top

Revendicare imobiliara , daune

Revendicare imobiliara , daune

Sentinta civila nr. 115/ 15.01.2009

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr. xxxx/2005, reclamantul A.V.R a chemat în judecata pe pârâtul B.E. si a solicitat ca în cauza sa fie pronuntata o hotarâre judecatoreasca prin care pârâtul sa fie obligat sa-i lase în deplina proprietate si linistita posesie suprafata de aproximativ 1200 mp, din trupul de 2150 mp, teren arabil situat în intravilan XXX, sola 22, parcela 1101/, vecini : N – str. I.C., E – teren pârât, S – drum exploatare, V – rest teren apartinând reclamantului; de asemenea, reclamantul sa fie obligat sa-i plateasca suma de 30.000.000 lei, cu titlu de despagubiri, pentru lipsa de folosinta a terenului pe ultimii 3 ani.

În motivarea cererii, reclamantul arata ca este proprietarul suprafetei de 2150 mp, teren situat în intravilanul XXX , teren pe care l-a dobândit prin contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr. xxx/23 august 2002, cu privire la care s-a dat o încheiere de îndreptare a erorii materiale de catre biroul notarului public , terenul dobândit prin acest act se învecineaza la est cu pârâtul B.E., la nord cu str. I.C., la sud cu T.V., iar la vest cu A.G.; pârâtul a ocupat a ocupat o fâsie de teren pe lungimea trupului înspre terenul sau, astfel ca terenul ocupat se învecineaza cu str. I.C. la nord, drum exploatare la sud, restul terenului reclamantului la vest, terenul pârâtului la est. Mai arata reclamantul ca pârâtul i-a ocupat abuziv terenul înca din anul 2002, prin smulgerea tarusilor care marcau limitele terenului, cultivând terenul cu grâu si secara, ca pe terenul cumparat si-a edificat o casa de locuit, pentru care a fost emisa autorizatie de construire.

În drept, reclamantul a invocat art. 480 – 483 Cod civil.

În dovedire, a atasat la dosarul cauzei în copie contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr. xxxx/22 august 2002 si încheierea de îndreptare a erorii materiale, schita terenului, memoriu justificativ, autorizatie de construire nr. xx/24 iulie 2003, plan de încadrare în zona.

La interogatoriu, pârâtul B.E. a solicitat respingerea cererii, învederând instantei urmatoarele : înca din anul 1958 stapâneste trupul de teren de 4300 mp situat în intravilan XXX , acest teren l-a primit cu titlu de zestre de la parinti, i-a fost reconstituit dreptul de proprietate si i s-a emis titlu în baza Legii 18/1991, iar din toamna anului 2005 reclamantul îl împiedica sa stapâneasca acest teren, invocând un contract de vânzare-cumparare.

La propunerea reclamantului, au fost audiati martorii U.G. si L.G., iar la propunerea pârâtului au fost audiati martorii N.G.M. si U.M., declaratiile acestora fiind consemnate la dosarul cauzei.

În cauza, instanta a dispus efectuarea unei expertize tehnice de specialitate pentru identificarea terenului în litigiu, concluziile expertului tehnic judiciar fiind consemnate la dosarul cauzei.

Motivat de faptul ca reclamantul a solicitat anularea titlului de proprietate invocat de pârât, la data de xx septembrie 2006, judecata cauzei a fost suspendata în baza art. 244 alin. 1 Cod procedura civila, pâna la solutionarea irevocabila a cauzei civile ce formeaza obiectul dosarului civil nr. xxx/2006 al Judecatoriei.

Prin cererea înregistrata pe rolul instantei sub nr. 2500/2005, reclamantul B.E. a chemat în judecata pe pârâtul A.C. si a solicitat ca în cauza sa fie pronuntata o hotarâre judecatoreasca prin care acesta sa fie obligat sa-i lase în deplina proprietate si linistita posesie suprafata de 4300 mp, teren situat în XXX , ce face parte din trupul de 1 ha si 6212 mp, sola 27, parcela 1102/1 din titlul de proprietate nr. 3/375/1996.

În motivarea cererii, reclamantul arata ca este proprietarul terenului în litigiu, pârâtul îl ocupa fara drept.

În drept, a invocat art. 480 Cod civil.

În dovedire, a atasat la dosarul cauzei în copie titlul de proprietate nr. xx/375/1996.

Prin întâmpinare, pârâtul a cerut respingerea cererii, învederând instantei ca titular al dreptului de proprietate este fiul sau A.V.R, caruia i-a vândut prin contract autentic de vânzare-cumparare suprafata de 4300 mp în XXX .

La propunerea reclamantului, au fost audiati martorii N.G.M. si L.G., iar la propunerea pârâtului a fost audiat martorul U.G., depozitiile acestora fiind consemnate la dosarul cauzei.

Si în aceasta cauza instanta a dispus efectuarea unei expertize tehnice de specialitate pentru identificarea terenului în litigiu, concluziile expertului tehnic judiciar fiind consemnate la dosarul cauzei.

De asemenea, si judecata acestei cauze a fost suspendata în baza art. 244 alin. 1 Cod procedura civila, pâna la solutionarea irevocabila a cauzei civile ce formeaza obiectul dosarului civil nr. xxx/2006 al Judecatoriei (anulare titlu de proprietate).

Prin încheierea din data de xx decembrie 2008, s-a dispus conexarea celor doua cauze sub nr. xxxx/2005.

Fiind solutionata irevocabil cauza civila având ca obiect anulare titlu de proprietate (dosar civil nr. xxxx/2006), cauza a fost repusa pe rol la cererea partilor.

Examinând probele administrate în cauza, instanta retine urmatoarea situatie de fapt :

Pârâtul reclamant B.E. este proprietarul suprafetei de 4300 mp, teren situat în XXX , sola 27, parcela 1102/1, vecini : N – str. I.C., E – most. O. C., S – drum exploatare, V – most. M.G., conform titlului de proprietate nr. xx/375/1996.

Prin contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr. xxxx/22 august 2002, modificat prin încheierea de îndreptare a erorii materiale nr. xxxx din data de 27 mai 2003, A.C.G si A.C. au vândut fiului lor, respectiv reclamantului pârât A.C.V.R. suprafata de 2150 mp teren arabil situat în intravilanul XXX, tarlaua 27, parcela 1101/1, vecini : N – str. I.C., E – B.E., S – T.V, V – A.G., precum si suprafata de 6850 mp teren arabil extravilan XXX , tarlaua 27, parcela 1101/1, vecini : N – A.V.R, E – B.E., S – drum exploatare, V – A.G.. De asemenea, prin actul de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 1353/31 august 2005, A.C. a vândut fiului sau A.V.R o casa cu suprafata de 4848 mp în XXX, str. Z, 811 mp teren situat în intravilan XXX, arabil, vecini : N – str. I.C., E – A.l. , S – A.C., V – A.V.R si 3489 mp teren arabil situat în extravilan oras XXX, str. I.C., vecini : N – A.C., E – A.l., S – drum exploatare, V – A.R.V.

Aceste terenuri, atât cel evidentiat în titlul de proprietate al pârâtului reclamant B.E., cât si cele cuprinse în cele doua contracte de vânzare-cumparare încheiate între A.C. si A.R.V, sunt evidentiate distinct în schita anexa a raportului de expertiza.

Expertul tehnic judiciar a constatat si a concluzionat ca suprafata de 4300 mp în litigiu se regaseste atât în titlul de proprietate nr. xx/375/1996 titular B.E., cât si în cele doua contracte de vânzare-cumparare, respectiv 4037 mp în contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr. xxxx/31.08.2005 si 263 mp în contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr. xxxx/22.08.2002.

Instanta mai retine ca reclamantii N.G.M, A.C. si A.R.V au solicitat anularea titlului de proprietate nr. xx/375/1996 emis în favoarea lui B.E., prin sentinta civila nr. 7xx/11.04.2006 a Judecatoriei a fost admisa actiunea, si în consecinta a fost exclus din acest titlu suprafata de 4300 mp, teren în litigiu în cauza pendinte, însa prin decizia civila nr. xxx/RC/xx.03.2008, Tribunalul a casat sentinta primei instante si pe fond a respins cererea pentru anulare partiala titlu de proprietate.

Prin urmare, titlul de proprietate emis în favoarea pârâtului reclamant B.E. este perfect valabil.

Acest titlu este valabil cu atât mai mult cu cât decizia tribunalului, în actiunea având ca obiect anulare titlu de proprietate, a fost pronuntata în contradictoriu si cu A.C. si A.V.R.

Comparând acest titlu de proprietate, cu cele doua contracte de vânzare-cumparare invocate de reclamantul pârât A.V.R, instanta retine ca titlul de proprietate emis în baza Legii 18/1991 este preferabil.

Aceasta deoarece la baza reconstituirii dreptului de proprietate în favoarea lui B.E. au stat mentiunile din registrul agricol din perioada 1959-1962, în care figureaza cu suprafata totala de 1,22 ha, precum si mentiunea referitoare la suprafata de 0,55 ha pct. „pe deal”, facuta în registrul agricol al socrului sau T.G.; de asemenea, s-a mai avut în vedere testamentul autentificat sub nr. xxx/09.07.1946, prin care testatoarea E.V.T a lasat mostenire fiului sau T.G. (socrul lui B.E.) suprafata de 9570 mp, teren situat în , XXX.

Pe cale de consecinta, în baza art. 480 si urm., art. 998 Cod civil, instanta va respinge ca nefondata actiunea în revendicare imobiliara si daune formulata de reclamantul pârât A.V.R si va admite actiunea formulata de pârâtul reclamant B.E., urmând ca reclamantul pârât A.V.R sa fie obligat sa-i lase în deplina proprietate si linistita posesie terenul în suprafata de 4300 mp descris în petitul actiunii.

În baza art. 274 Cod procedura civila, reclamantul pârât va fi obligat la plata cheltuielilor de judecata catre pârâtul reclamant B.E..

Cum pârâtul A.C. a indicat titularul dreptului, respectiv A.R.V, care de altfel a si fost citat pe parcursul judecatii si asistat de aparator ales, iar instanta nu s-a pronuntat cu privire la introducerea acestuia în cauza, va admite exceptia invocata din oficiu privind lipsa calitatii procesual pasive a pârâtului A.C. si va introduce în cauza pe titularul dreptului, în calitate de pârât

Etichete: ,