Top

UZUCAPIUNE – MOD DE DOBÂNDIRE A DREPTULUI DE PROPRIETATE IMOBILIARA.

Reclamantul E. M. a solicitat ca in contradictoriu cu parata P. R. sa se constate dreptul sau de proprietate cu privire la suprafata de 464 m.p. teren aflata în continuarea suprafetei de 1369 m.p. situata in Roman, drept dobândit prin uzucapiune.

In motivarea actiunii a aratat ca parintii sai au dobândit prin cumparare in anul 1949 jumatate din imobilul situat in Roman, ( la adresa indicata in actiune ) dar, de la data cumpararii au stapânit imobilul in

întregime iar dupa moartea parintilor 1-a stapânit el in aceleasi conditii. Abia in anul 2002 s-a stabilit ca suprafata totala pe care o stapâneste este mai mare decât cea înscrisa in contractul de vanzare-cumparare din anul 1949 cu 464 m.p.

Prin sentinta civila nr.2717/2003 a fost admisa actiunea reclamantului conf.art. 1895 si urm. Cod Civil si art.l 11 C.P.C.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre instanta a avut in vedere ca parintii reclamantului au dobândit printr-un contract de vanzare-cumparare incheiat in anul 1949 jumatate din imobilul situat in Municipiul Roman, imobilul compunandu-se din teren plus constructiile aflate pe el fara a se preciza suprafata totala de teren.

Din certificatele de mostenitor ale parintilor reclamantului rezulta ca acestia au avut in proprietate suprafata de 1369 m.p. teren. La întocmirea documentatiei cadastrale s-a constatat ca reclamantul si parintii sai au stapânit din anul 1949 suprafata totala de 1883 m.p. cu un plus de 464 m.p. fata de suprafata înregistrata la Administratia Financiara. De mentionat ca limitele proprietatii reclamantului nu s-au modificat, nefiind discutii intre vecini legate de acest aspect.

De altfel parata ( Primaria Municipiului Roman) a precizat ca terenul nu face parte din domeniul public sau privat al Municipiului Roman neexistand litigii cu privire la acesta.

S-a constatat ca posesia reclamantului si a parintilor sai asupra terenului in litigiu a fost continua, neîntrerupta, netulburata, publica si sub nume de proprietar, conform art. 1848 si urm. Cod Civil, motiv pentru care, in baza art. 111 C.P.C. s-a admis actiunea reclamantului asa cum a fost formulata.

Etichete: