Top

ÎNVĂŢĂMÂNT

Anulare act – sentinţa civilă nr. 1140/07.07.2009 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc

Prin acţiunea înregistrată iniţial la Tribunalul Suceava – Secţia Comercială Administrativ şi Fiscal, declinată spre competentă soluţionare Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc, reclamanta SSM asistată de reprezentanta sa legală SLL, a solicitat în contradictoriu cu CNDV: anularea Hotărârii Consiliului Profesoral al CNDV din 29.01.2009; suspendarea sancţiunii prevăzută în hotărârea Consiliului profesoral în temeiul art. 9 din Lg. 29/1990; obligarea persoanei care a propus sancţiunea să plătească reclamantei suma de 20.000 lei daune morale.

Reclamanta a arătat că potrivit Hotărârii Consiliului profesoral din 29.01.2009 a fost exmatriculată de la cursuri, cu drept de reînscriere în unitate, clasă şi în acelaşi an de studiu, conform art. 118 lit. 1 şi art. 127 alin. 1 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, măsură contestată de către reprezentanta sa legală dar care a fost respinsă conform Hotărârii Consiliului Profesoral.

A susţinut că măsura aplicată este nelegală şi abuzivă, întrucât cele 47 de absenţe nemotivate s-au datorat unor afecţiuni medicale pentru care prezintă justificare medicală; unitatea şcolară avea posibilitatea aplicării pentru corectarea conduitei sale, a unei măsuri mai puţin dure şi care să nu aibă consecinţe asupra privării sale de dreptul constituţional la educaţie; nu a fost emis preavizul de exmatriculare menţionat în art. 127 alin. 3 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar; propunerea de exmatriculare nu a fost făcută de diriginta clasei la care era înscrisă potrivit art. 127 alin. 3; a avut unele afecţiuni de natură psihică pe care conducerea unităţii şcolare le-a ignorat.

Prin întâmpinarea depusă la dosar CNDV a solicitat respingerea acţiunii ca tardiv formulată motivând că termenul legal de contestaţie a răspunsului Comisiei de Administraţie a Unităţii şcolare de 30 de zile, a fost depăşit de către reclamantă astfel încât acţiunea este tardivă.

În subsidiar, a solicitat respingerea acţiunii, ca nefondată, arătând că reclamanta a fost elevă în anul şcolar 2007-2008 când a acumulat 595 de absenţe rămânând cu situaţia şcolară neîncheiată la 9 discipline, parte din absenţe motivându-le în final cu adeverinţe medicale pe diverse diagnostice fără legătură de cauzalitate şi continuitate între ele, iar în anul şcolar 2008-2009 reclamanta a acumulat 200 de absenţe în semestrul I, motiv pentru care de asemenea, situaţia sa şcolară la 14 obiecte nu a putut fi încheiată;

Cu adresa nr. 3326/29.10.2008 i s-a comunicat preavizul de exmatriculare – ca măsură prealabilă obligatorie – care a fost primit, sub semnătură, de reprezentata legală a reclamantei (mama acesteia), iar situaţia reclamantei fiind făcută publică în unitatea şcolară prin comunicatul conducerii şcolii din 11.11.2008.

Măsura de exmatriculare a fost propusă de către dirigintele clasei din care făcea parte reclamanta conform prev. art. 127 alin. 3 din Regulament şi aşa cum se menţionează în procesul-verbal al Consiliului clasei din 29.01.2009.

Ulterior, reclamanta a arătat că renunţă la judecată cu privire la plata daunelor morale, la cererea privind suspendarea sancţiunii exmatriculării şi la invocarea excepţiei de neconstituţionalitate a art. 193 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precizând că solicită înlocuirea sancţiunii exmatriculării cu cea de mutare disciplinară la o altă clasă, potrivit art. 124 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, iar pârâta a precizat că renunţă la judecată cu privire la excepţia prescripţiei dreptului la acţiune invocată în întâmpinare.

Prin sentinţa civilă nr. 1140 din 07.07.2009 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc s-a respins cererea, astfel cum a fost restrânsă, ca nefondată, constatând că cele 47 de absenţe într-adevăr nu au fost motivate la data adoptării măsurii exmatriculării de către Consiliul profesoral şi în acest context sunt întrunite cerinţele prev. de art. 127 din Regulamentul Şcolar potrivit căruia exmatricularea se aplică elevilor din învăţământul secundar superior pentru abateri grave între care – pentru un nr. de cel puţin 40 de absenţe nejustificate – sancţiune care se aprobă de Consiliul profesoral la propunerea dirigintelui, prin consultarea directorului şi cu respectarea condiţiei emiterii preavizului de exmatriculare.

De asemenea, s-a luat act că reclamanta a renunţat la judecată cu privire la: plata daunelor morale pretinse iniţial; cererea de suspendare a sancţiunii; şi excepţia de neconstituţionalitate a art. 133 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar, precum şi faptul că pârâta a renunţat la judecată cu privire la excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, invocată în întâmpinare.

În ce priveşte motivarea celor 47 de absenţe prin invocarea unor afecţiuni medicale, fie de natură psihică, fie de natură organică, din probatoriul administrat, instanţa constată că nu există o astfel de motivare, în sensul că pentru afecţiuni psihice nu există nici un document care să ateste faptul că reclamanta ar suferi de astfel de afecţiuni iar în ce priveşte adeverinţa medicală pentru afecţiuni stomatologice, este o copie fără menţiunea conformităţii cu originalul, şi care este incompletă creând impresia unui document formal şi fără acoperire în realitate. Această adeverinţă a fost emisă la 26.01.2009 de un cabinet stomatologic din cuprinsul căreia rezultă că SS este suferindă de un diagnostic ilizibil pentru care se recomandă repaus şi tratament cu antibiotice fără a se menţiona care este perioada pentru care se recomandă repaus şi concret care este medicaţia ce constituie tratamentul cu antibiotice.

Etichete: