Top

Plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată

Plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată – sentinţa penală nr. 155/26.04.2010 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc

Prin Ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ nr. 115/P/2009 din 04 ianuarie 2010, Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc a dispus în temeiul art. 249, art. 11 pct. 1 lit. b, art. 10 lit. b ind. 1 Cod procedură penală, art. 91, art. 18 ind. 1 Cod penal scoaterea de sub urmărire penală a învinuiţilor CA, LF, cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art. 242 alin. 1 Cod penal şi PMV cercetată sub aspectul infracţiunii prev. de art. 246 Cod penal, întrucât faptele nu prezintă gradul de pericol social ridicat al unor infracţiuni, dispunându-se aplicarea în sarcina fiecărui învinuit a unei amenzi administrative în sumă de 600 lei.

Plângerea formulată împotriva ordonanţei de mai sus a fost admisă prin Rezoluţia nr. 37/II/2/2010 a prim procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, ulterior dispunându-se scoaterea de sub urmărire penală a învinuiţilor CA şi LF, cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art. 242 alin. 1 Cod penal şi PMV cercetată sub aspectul infracţiunii prev. de art. 246 Cod penal, întrucât în cauză nu sunt întrunite elementele constitutive ale unor astfel de infracţiuni.

Împotriva măsurilor dispuse de procuror a formulat plângere potrivit articolului 278 indice 1 cod procedură penală, petenta RTF.

În motivarea plângerii, petenta a solicitat condamnarea inculpatului LF pentru sustragerea unor documente oficiale din arhiva şcolii şi din dosarul ei personal pentru a le multiplica prin xeroxare sau alte metode, documente necesare lui pentru a le depune în dosarul penal nr. 2046/206/2008, respectiv 389/206/2009, circuitul documentelor şcolare fiind de regim special şi procedura eliberării copiilor, fiind specială.

Petenta a arătat că potrivit procedurilor legale valabile în învăţământ, serviciul secretariat al unei şcoli întocmeşte documentele de personal pentru angajaţii unităţii şcolare numai la solicitarea scrisă a acestora aprobată de director şi stabilite odată cu aprobarea, iar în cauză numitul LF în calitate de paznic nu avea competenţa de a deţine documentele şcolare depuse în dosarul penal de mai sus, acesta obţinându-le fie prin furt, fie prin complicitatea personalului şcolii, în principal al secretarei PMV deoarece nu a adresat nici o cerere conducerii şcolii pentru eliberarea acelor documente în copie, dovadă că acestea nu au înscris „Conform cu originalul”, lipseşte semnătura sa ca director şi ştampila unităţii şcolare.

S-a precizat de către petenta RTF că toate aceste documente depuse de către LF la dosarul penal i-au adus grave prejudicii, ele fiind folosite tendenţios pentru a induce ideea că este o persoană care comite fapte ilegale, iar înscrisurile au influenţat în acest sens derularea cercetării judiciare, întrucât aceste documente rupte din contextul în care au fost emise au fost interpretate în mod eronat afectându-i imaginea de cadru didactic, aducându-i prejudicii morale, fiind folosite în justiţie în defavoarea sa.

Petenta a precizat că infracţiunile reţinute în sarcina numiţilor CA. PMV şi LF există şi au fost arătate pe larg de către procuror în ordonanţa din 4 ianuarie 2010, astfel încât solicită fie trimiterea cauzei pentru extinderea şi completarea cercetărilor, fie reţinerea şi judecarea acestora pentru infracţiunile comise.

Prin sentinţa penală nr. 155/26.04.2010 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc s-a dispus scoaterea cauzei de pe rolul judecătoriei şi trimiterea ei Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, reţinându-se că prin Decizia nr. 1/2009 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu ocazia soluţionării unui recurs în interesul legii, a stabilit că organul judiciar competent să soluţioneze plângerea împotriva rezoluţiei sau ordonanţei prim-procurorului, prin care s-a infirmat rezoluţia sau ordonanţa procurorului de netrimitere în judecată şi s-a dat aceeaşi ori altă soluţie de netrimitere în judecată, pentru alte motive sau pentru unele dintre motivele invocate de petent, este procurorul ierarhic superior.

În cauză, prin rezoluţia nr. 37/II/2/2010 prim procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc a admis plângerea formulată de LF şi PMV şi a infirmat soluţia ordonanţei nr. 115/P/2009 din data de 04.01.2010, dând o altă soluţie de netrimitere în judecată.

În consecinţă, având în vedere recursul în interesul legii indicat mai sus, instanţa constată că organul judiciar competent să soluţioneze plângerea împotriva rezoluţiei emise în cauză de către prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, este procurorul ierarhic superior.

Etichete: