Top

Înşelăciune – art. 215 Cod penal

Înselaciune – art. 215 Cod penal

Sentinta penala nr. 354

Sedinta publica din 27.11.2008

Prin rechizitoriul înregistrat la aceasta instanta sub nr. xxxx/321/2006 (numar vechi xxxx/2006), Parchetul de pe lânga Judecatoria Tg. Neamt a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata a inculpatului S.M., cu datele de stare civila din dispozitiv, pentru savârsirea infractiunilor de înselaciune, prev. de art. 215 alin. 1,2 Cod penal si art. 215 alin. 1,4 Cod penal, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

Situatia de fapt retinuta în actul de sesizare a instantei este urmatoarea :

Inculpatul este receptioner în cadrul SC „D.I:” SRL, jud. Neamt, societate al carei administrator este sotia acestuia S.M.; aceasta a înmânat inculpatului o fila CEC, pe care a semnat-o si stampilat-o, urmând ca inculpatul sa uzeze de ea, având în vedere ca el era acela care se ocupa de afacerile societatii; la data de 17.04.2006, 20.04.2006 si 27.04.2006, C.P. a livrat catre SC „D.I.” SRL cantitatea de 21, 081 mc cherestea, în valoare de 5006,54 lei, pentru care inculpatul a prezentat fila CEC, cu termen de plata la data de 05.05.2006. În momentul în care T.M., contabila la C.P. a completat fila CEC si a introdus-o spre decontare, aceasta a fost refuzata la plata, din lipsa totala de disponibil în cont. Se mai retine ca O.S. X. a livrat catre aceeasi societate material lemnos în valoare de 1773,067 lei, pentru care inculpatul a prezentat o fila CEC semnata si stampilata de sotia sa, ulterior aceasta fila CEC a fost completata de reprezentantii O.S. X., însa a fost refuzata la banca din lipsa totala de disponibil în cont.

În sfârsit, se mai retine în actul de sesizare ca inculpatul a emis în numele SC M.L. SRL si SC S. Com SRL doua file CEC catre SC A. Com SRL, administratorul acesteia I.G. a girat la rândul sau aceste file catre SC N. Com SRL Suceava, filele CEC au fost refuzate la plata, din lipsa totala de disponibil în cont.

Prin sentinta penala nr. 331/27 septembrie 2007, a fost condamnat inculpatul la pedeapsa rezultanta de 1 an închisoare pentru savârsirea infractiunii de înselaciune, în baza art. 83 Cod penal s-a dispus revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei de 1 an închisoare, aplicata inculpatului prin sentinta penala nr. 8xx/23.06.2004 a Judecatoriei Piatra Neamt si s-a dispus ca inculpatul sa execute 2 ani închisoare în regim de detentie; de asemenea, a fost obligat inculpatul la plata despagubirilor catre partile civile si a cheltuielilor judiciare catre stat.

Prin decizia penala nr. 1xx/AP/x aprilie 2008, Tribunalul Neamt a admis apelul inculpatului, a fost desfiintata sentinta apelata si trimisa cauza spre rejudecare la aceeasi instanta, de asemenea, prin aceeasi decizie au fost mentinute masurile luate si actele îndeplinite în dosar pâna la data de xx.xx.2007; instanta de control a retinut în considerentele deciziei ca în sedinta publica din data de xx.xx.2007, prima instanta a intrat în faza dezbaterilor în lipsa aparatorului inculpatului.

În rejudecarea cauzei, prin declaratia data în instanta, inculpatul a recunoscut ca a achizitionat material lemnos si o cantitate de combustibil de la partile civile, pentru plata c/val. marfii a lasat filele CEC mentionate în rechizitoriu, acestea însa au fost lasate ca garantie, nu si ca instrumente de plata, ca si în prezent se afla în relatii comerciale cu OS X. si D.S.X., de asemenea ca nu a avut nici un moment intentia de a induce în eroare pe partile civile, însa nu a avut disponibil în cont în momentul introducerii filelor CEC spre decontare.

Partile civile OS X. si D.S.X. au învederat instantei ca inculpatul a acoperit prin plata prejudiciul cauzat si ca nu se mai constituie parti civile în cauza.

SC N. Com SRL, legal citata, nu s-a constituit parte civila în cauza, dar s-a constituit în faza urmaririi penale si a primei judecati cu suma de 4009,70 lei.

Examinând probele administrate în faza rejudecarii, precum si în faza primei judecati, astfel cum actele îndeplinite au fost mentinute de tribunal, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Asa cum însusi inculpatul a recunoscut, a achizitionat marfa de la partile civile, pentru care a remis acestora filele CEC mentionate în actul de sesizare a instantei.

Sustinerile inculpatului, precum ca a lasat aceste file ca garantie a platii marfurilor achizitionate si nu ca instrumente de plata sunt confirmate de O.S. X., care prin adresa nr. 2xxx/05.11.2008 a învederat instantei ca fila CEC BA – 3xxxxxxxxx a fost lasata în garantie la contractele în derulare, si nu ca instrument de plata, ca a desfasurat si în continuare activitati comerciale cu SC „D.I.” SRL.

Martorii O.M. si A.P., angajati ai OS X. au declarat ca acest OS a desfasurat în mod constant activitati comerciale cu inculpatul, înainte si dupa momentul introducerii la decontare a filei CEC, acest incident a fost unul singular si nu s-a mai repetat în timp, inculpatul este o persoana corecta în relatiile comerciale, însa probabil ca la un moment dat firma sa a avut dificultati financiare, acest aspect rezultând si din discutiile pe care le-au purtat cu acesta.

De asemenea, martorii P.C. si B.C. au declarat ca au lucrat la firma inculpatului, îl cunosc pe acesta ca fiind o persoana corecta, însa la un moment dat a avut dificultati financiare, acesta fiind motivul neonorarii unor plati.

Faptul ca inculpatul nu a avut intentia de a însela rezulta si din împrejurarea ca în continuare si în prezent acesta deruleaza afaceri comerciale cu D.S.X. si O.S. X., asa cum acestea au precizat prin adresele atasate la dosarul cauzei.

Inculpatul a achitat prejudiciul cauzat celor doua parti civile si si-a manifestat disponibilitatea de a despagubi si pe partea civila SC „N. Com” SRL, atunci când va reusi sa ia legatura cu reprezentantii acesteia.

Infractiunea de înselaciune, sub aspectul laturii subiective, presupune intentia frauduloasa a autorului de a obtine un folos material injust, intentie directa calificata prin scop, scop care lipseste în cauza dedusa judecatii.

Asa cum s-a aratat si mai sus, faptul ca inculpatul nu a actionat cu intentia directa de a induce în eroare pe partile civile sau în scopul obtinerii unui folos material injust si a fraudarii intereselor creditorilor rezulta din împrejurarea ca inculpatul si cele doua parti civile au continuat relatiile de afaceri pâna în prezent.

De altfel, partile civile nu au aratat niciodata ca ar fi fost înselate sau induse în eroare de inculpat, ci au reclamat nerecuperarea c/val. marfurilor achizitionate de acesta.

Lasarea filelor CEC drept garantie este o practica des întâlnita în actele de comert, o asemenea practica nu atrage însa raspunderea penala a autorului.

Oricum, din probele administrate în cauza nu rezulta ca inculpatul a actionat cu forma de vinovatie specifica infractiunii de înselaciune, în nici un moment al desfasurarii pretins infractionale nu si-a manifestat intentia frauduloasa de a pagubi partile civile, prin emiterea filelor CEC semnate si stampilate.

Pe cale de consecinta, pentru motivele expuse, faptelor lipsindu-le unul din elementele constitutive ale infractiunii de înselaciune, instanta va dispune achitarea inculpatului.

În baza art. 346 alin. 2 Cod procedura penala, inculpatul va fi obligat la plata despagubirilor civile catre partea civila SC „N. Com” SRL, iar în baza art. 192 alin. 1 lit. c Cod procedura penala la plata cheltuielilor judiciare catre stat.

Etichete: