Top

Infractiunea de înselaciune prin emiterea de file cec fara acoperire . Elemente constitutive

Latura subiectiva a infractiunii de înselaciune. Cunoasterea de catre partea vatamata a lipsei de disponibil în contul bancar

Prin sentinta penala nr. 702 din 18 decembrie 2008 a Judecatoriei Roman s-a schimbat încadrarea juridica data prin actul de sesizare a instantei faptei comise de inculpatul H.N. în dauna partii vatamate S.C. T S.R.L. Cordun din infractiunea de înselaciune în forma continuata prin emiterea de file cec fara acoperire, prevazuta de art. 215 alin. 4 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, în infractiunea de înselaciune în conventii în forma continuata, prevazuta de art. 215 alin. 3 raportat la art. 215 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal. Inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 1 an închisoare pentru comiterea acestei infractiuni (cu retinerea prevederilor art. 74, 76 Cod penal) si la pedeapsa de 2 luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de emitere a unei file cec având data falsa, în forma continuata, prevazuta de art. 84 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 59/1934, modificata, cu aplicarea art. 41 alin. 2 si art. 42 Cod penal. S-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei rezultante de 1 an închisoare, iar inculpatul a fost obligat la plata unor despagubiri civile în suma de 57.466,29 RON, reprezentând contravaloarea produselor industriale ramase neachitate.

Prin actul de sesizare s-a retinut ca la data de 12 iunie 2007 reprezentantul legal al partii vatamate a formulat o sesizare penala prin care solicita efectuarea de cercetari fata de inculpat, deoarece în perioada februarie-mai 2007 acesta ar fi emis mai multe file cec refuzate la plata în momentul introducerii în circuitul bancar. În urma cercetarilor s-a constatat ca între partea vatamata si societatea administrata de inculpat a intervenit un contract comercial în baza caruia cea dintâi urma sa livreze materiale de constructii catre societatea inculpatului, iar acesta sa achite contravaloarea facturilor cu file cec în termen de 7 zile de la data livrarii marfii. Relatiile comerciale dintre cele 2 societati au decurs în mod firesc, firma administrata de inculpat achizitionând materiale de constructii în valoare de 158.271,79 RON, conform facturilor fiscale nr. 01140887 din 9 mai 2007, nr. 01140892 din 9 mai 2007, nr. 01140913 din 11 mai 2007, nr. 01140914 din 14 mai 2007, nr. 01140918 din 16 mai 2007 si nr. 01140924 din 18 mai 2007. Pentru plata contravalorii acestor marfuri inculpatul a emis mai multe file cec, respectiv BE/311/74530 din 16 mai 2007 pentru suma de 8.670,82 RON, BE/311/74532 din 14 mai 2007 pentru suma de 28.180,15 RON, BE/311/74533 din 17 mai 2007 pentru suma de 17.341,64 RON, BE/311/74536 din 18 mai 2007 pentru suma de 34.683,26 RON si BE/311/74538 din 22 mai 2007 pentru suma de 43.353,48 RON. La expirarea termenului de gratie reprezentantul partii vatamate a introdus filele cec la plata, dar acestea au fost refuzate pentru lipsa total de disponibil în cont, cu mentiunea „tragator aflat în interdictie bancara”, exceptie facând fila cec BE/311/74532 si biletul la ordin din 19 mai 2007, care au fost decontate partial. S-a mai retinut ca filele cec erau completate la toate rubricile personal de inculpat, dar la „data emiterii” acesta completa data scadentei si nu data reala a emiterii. În cursul urmaririi penale inculpatul a acoperit partial prejudiciul cauzat partii vatamate, ramânând de plata suma de 57.466,29 RON.

Ca elemente de fapt instanta a retinut ca în luna februarie 2007 partea vatamata si partea responsabila civilmente S.C. B. S.R.L. Iasi, prin reprezentantii lor legali, au stabilit relatii comerciale în cadrul carora partea vatamata livra materiale de constructie si asigura transportul acestora cu mijloace proprii pâna la locatiile indicate de inculpat. În derularea acestor raporturi comerciale partile au convenit ca produsele sa fie facturate la data livrarii, plata urmând a se face cu fila cec emisa la data facturarii. S-a stabilit, însa, de comun acord, având în vedere ca partea responsabila civilmente nu achizitiona materialele de constructie pentru folosinta sau investitii proprii, ci desfasura, practic, doar o activitate de intermediere între partea vatamata si tertii cumparatori din zona mun. Iasi, ca filele cec sa fie post-datate, respectiv la rubrica „emis la” sa se treaca o data ulterioara, de regula 7 zile de la data facturarii marfurilor. Reprezentantul partii vatamate a agreat neconditionat aceasta metoda de lucru, tocmai în ideea de a permite ca în intervalul de 7 zile de la data facturarii marfurilor pâna la data când fila cec putea fi introdusa în circuitul bancar inculpatul sa poata încasa contravaloarea produselor si sa alimenteze contul. De precizat ca în uzanta partilor inculpatul era cel care completa integral filele cec, inclusiv la rubrica „emis la”.

Colaborarea comerciala în aceasta maniera a decurs în mod firesc pâna în luna mai 2007, partea vatamata neîntâmpinând dificultati în decontarea filelor cec. Dupa ce a câstigat încrederea reprezentantului partii vatamate, acesta încredintându-se ca nu exista probleme în ceea ce priveste bonitatea partii responsabile civilmente, inculpatul a achizitionat de la partea vatamata în decurs de o saptamâna, între 16 si 22 mai 2007, marfuri industriale în valoare totala de 149.571,55 RON. Pentru aceste produse partea vatamata a emis facturile fiscale seria NTWCF nr. 01140887 din 9 mai 2007 (pentru suma de 8.670,82 RON), seria NTWCF nr. 01140892 din 9 mai 2007 (pentru suma de 17.341,63 RON), seria NTWCF nr. 01140913 din 11 mai 2007 (pentru suma de 28.180,15 RON), seria NTWCF nr. 01140914 din 14 mai 2007 (pentru suma de 8.670,81 RON), seria NTWCF nr. 01140916 din 14 mai 2007 (pentru suma de 8.670,81 RON), seria NTWCF nr. 01140917 din 15 mai 2007 (pentru suma de 8.670,81 RON), seria NTWCF nr. 01140918 din 16 mai 2007 (pentru suma de 34.683,26 RON), si seria NTWCF nr. 01140924 din 18 mai 2007 (pentru suma de 34.683,26 RON). În vederea achitarii contravalorii acestor produse inculpatul a completat si emis mai multe file cec în cuprinsul carora a mentionat în fals data emiterii, înscriind o data ulterioara, conform conventiei cu partea vatamata. Astfel, au fost emise filele cec BE.311 nr. 00074530 din 16 mai 2007 pentru suma de 8.670,82 RON (introdus în circuitul bancar la 18 mai 2007 si refuzat la plata integral pentru lipsa de disponibil), BE.311 nr. 00074532 din 14 mai 2007 pentru suma de 28.180,15 RON (introdus în circuitul bancar la 16 mai 2007, acceptat partial la plata pentru suma de 6.840 RON si refuzat pentru lipsa de disponibil pentru suma de 21.340,15 RON), BE.311 nr. 00074533 din 17 mai 2007 pentru suma de 17.341,64 RON (introdus în circuitul bancar la 18 mai 2007 si refuzat la plata integral pentru lipsa de disponibil), BE.311 nr. 00074535 din 17 mai 2007 pentru suma de 17.341.62 RON (introdus în circuitul bancar la 21 mai 2007 si refuzat la plata integral pentru lipsa de disponibil), BE.311 nr. 00074536 din 18 mai 2007 (introdus în circuitul bancar la 23 mai 2007 si refuzat la plata integral pentru lipsa de disponibil), BE.311 nr. 00074538 din 22 mai 2007 pentru suma de 43.353,48 RON (introdus în circuitul bancar la 24 mai 2007 si refuzat la plata integral pentru lipsa de disponibil). În scop de plata, dupa intrarea partii responsabile civilmente în incident de plata si interdictia de a mai emite file cec, inculpatul a completat si emis un bilet la ordin la data de 19 mai 2007, cu scadenta la data de 26 mai 2007, pentru suma de 8.670,82 RON. Acesta a fost introdus în circuitul bancar de reprezentantul partii vatamate la data de 29 mai 2007, fiind acceptat partial la plata pentru suma de 440 RON si refuzat pentru lipsa de disponibil pentru diferenta de 8.230,82 RON.

Cu privire la încadrarea juridica data faptei de înselaciune prin actul de sesizare, instanta a apreciat ca aceasta este gresita. Reprezentantul legal al partii vatamate a cunoscut la data emiterii filelor cec si a biletului la ordin ca partea responsabila civilmente nu detine în cont sumele necesare pentru acoperirea documentelor de plata, fiind de acord ca inculpatul sa le post-dateze tocmai în acest scop. Din acest considerent, fapta inculpatului nu poate întruni elementele constitutive ale infractiunii de înselaciune în forma continuata prin emiterea de file cec fara acoperire, prevazuta de art. 215 alin. 4 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal. În schimb, având în vedere ca partea vatamata a fost indusa în eroare de inculpat cu privire la posibilitatile sale de plata ulterioare si ca fara aceasta eroare nu i-ar mai fi livrat marfurile, instanta a considerat ca fapta inculpatului întruneste elementele constitutive ale infractiunii de în conventii în forma continuata, prevazuta de art. 215 alin. 3 raportat la art. 215 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, mijlocul fraudulos fiind reprezentat de completarea în fals a filelor cec prin post-datarea lor. Drept urmare, conform art. 334 Cod proc. penala, instanta a procedat la schimbarea încadrarii juridice date faptei prin actul de sesizare.

Etichete: