Top

Incălcarea dreptului la apărare. Asistenţă juridică obligatorie. Soluţionarea cauzei în lipsa apărătorului ales al inculpatului.

Incalcarea dreptului la aparare.

Asistenta juridica obligatorie.

Solutionarea cauzei în lipsa

aparatorului ales al inculpatului.

Decizia penala nr. 110/AP din 3.04.2008

Prin sentinta penala nr. 331 din 27.09.2007 pronuntata de Judecatoria Târgu Neamt, în baza art. 334 Cod procedura penala s-a schimbat încadrarea juridica a faptelor savârsite în dauna partilor vatamate DIRECTIA SILVICA NEAMT- CENTRUL DE PRELUCRARE A PRODUSELOR PADURII TÂRGU NEAMT si OCOLUL SILVIC MANASTIREA NEAMT din infractiunea prevazuta de art. 215 alin. 1,2, Cod penal în infractiunea prevazuta de art. 215 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 37 lit.”a” Cod penal.

A fost condamnat inculpatul S. M. la pedeapsa de 1 an închisoare pentru savârsirea infractiunii de înselaciune prevazuta de art. 215 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 74 lit.”c” Cod penal si art. 37 lit.”a” Cod penal raportat la art. 76 lit.”c” Cod penal în dauna partii vatamate DIRECTIA SILVICA NEAMT- Centrul de Prelucrare a Produselor Padurii Târgu Neamt.

A fost condamnat acelasi inculpat S.M. la pedeapsa de 1 an închisoare pentru savârsirea infractiunii de înselaciune prevazuta de art. 215 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 74 lit. „c” Cod penal si art. 37 lit.”a” Cod penal raportat la art. 76 lit.”c” Cod penal în dauna partii vatamate OCOLUL SILVIC MANASTIREA NEAMT, comuna Vânatori, judetul Neamt.

A fost condamnat acelasi inculpat S. M. la pedeapsa de 1 an închisoare pentru savârsirea infractiunii de înselaciune prevazuta de art. 215 alin. 1,4 Cod penal cu aplicarea art. 74 lit.”c” Cod penal si art. 76 lit.”c” Cod penal în dauna partii vatamate SC NEGRAVIC COM SRL cu sediul în localitatea Scheia, str. Humorului, nr. 75, judetul Suceava.

In baza art. 33 lit.”a” Cod penal si art. 34 lit.”b” Cod penal, s-a dispus ca inculpatul S. M. sa execute pedeapsa cea mai grea, de 1 an închisoare.

In baza art. 83 Cod penal, s-a revocat suspendarea conditionata a executarii pedepsei de 1 an închisoare aplicata prin sentinta penala nr. 881/23.06.2004 pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt în dosarul nr. 5163/2003 definitiva prin decizia penala nr. 87/10.02.2005 pronuntata de Curtea de Apel Bacau pentru savârsirea infractiunii prevazuta de art. 215 alin. 2,3,4 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2, art. 74 lit.”b” si art. 76 lit.”c” Cod penal si s-a adaugat aceasta pedeapsa la pedeapsa aplicata, inculpatul executând pedeapsa de 2 ani închisoare.

In baza art.71 alin.2 Cod penal, s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevazute de art. 64 lit.”a”,”b” Cod penal pe durata executarii pedepsei principale.

In baza art. 14, 346 Cod proc. penal si art. 998 Cod civil, s-au admis pretentiile civile ale partilor vatamate si în consecinta a fost obligat inculpatul S. M. la plata catre partea vatamata Directia Silvica Neamt -Centrul de Prelucrare a Produselor Padurii Târgu Neamt a sumei de 5006,54 lei; catre partea vatamata Ocolul Silvic Manastirea Neamt, comuna Vânatori Neamt a sumei de 17.707,67 lei si catre partea vatamata SC NEGRAVIC COM SRL Scheia , judetul Suceava, a sumei de 4009,70 lei cu titlu de despagubiri civile.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, prima instanta a retinut ca prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Târgu Neamt nr.742/P/2006 din data de 24.08.2006 s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata a inculpatului S. M.,pentru savârsirea infractiunilor de înselaciune prevazuta de art.215 al.1,2 Cod penal si art.215 al.1,4 Cod penal cu aplicarea art.33 lit.”a” Cod penal.

Din actele si lucrarile dosarului prima instanta a retinut ca numita S. G., administratorul S.C. Danovi Impex S.R.L. Ungheni, i-a înmânat inculpatului S. M.care este sotul sau si care îndeplinea functia de receptioner în cadrul societatii ,fila CEC BA 313 07372113 pe care a semnat-o si stampilat-o, urmând ca acesta sa uzeze de ea, având în vedere ca el se ocupa de afacerile societatii.

La data de 17.04.2006, 20.04.2006 si 27.04.2006 Centrul de Prelucrare a Produselor Padurii a livrat catre SC Danovi Impex SRL cherestea rasinoase în valoare de 5006,54 lei conform facturilor fiscale nr.NT WFA 514 0667/2004 2006 si NT WFA 5140676/27.04.2006.

Pentru plata cantitatii totale de 21,081 mc cherestea inculpatul S. M., delegatul SC Danovi Impex SRL a prezentat fila CEC aratata cu termen de plata la data de 05.05.2006. Pe facturile sus amintite s-a mentionat ca plata se va face cu fila CEC BA 31301372113.

Ulterior T. M., contabila la C.P.P.P. Târgu Neamt a completat fila CEC si a introdus-o spre decontare pentru a încasa contravaloarea cherestelei livrate catre SC Danovi Impex SRL . Fila CEC a fost însa refuzata la plata pentru lipsa totala disponibil în cont.

Prejudiciul cauzat C.P.P.P. Târgu Neamt în valoare de 5006,54 lei nu a fost recuperat.

Numita S. G. a semnat si stampilat fila CEC 31301372112 pe care a înmânat-o inculpatului S. M..

Inculpatul a depus fila CEC necompletata la Ocolul Silvic Manastirea Neamt în luna martie 2006 în momentul în care a început derularea unor afaceri comerciale cu aceasta institutie.

Ocolul Silvic Manastirea Neamt a livrat catre SC Danovi Impex SRL material lemnos în valoare de 17730,67 lei, iar ulterior reprezentantii partii vatamate au completat fila CEC lasata de inculpat si la data de 10.05.2006 au prezentat-o la banca pentru decontare pentru a încasa contravaloarea marfii livrate , dar a fost refuzata la plata pentru lipsa partiala de disponibil în cont,fiind achitata doar suma de 23 lei.

Prejudiciul cauzat în valoare de 17707,57 lei nu a fost recuperat.

Inculpatul S. M. a fost administrator si asociat unic la S.C. Migdacar Lemn SRL si SC Forest Team SRL Târgu Neamt si asociat cu numita S. G.a la SC Silva Lemn SRL, dar practic s-a ocupat doar el si de activitatea acestei din urma societati.

Inculpatul S. M. i-a înmânat lui I. G. administrator la SC Acord Com SRL Pipirig fila CEC BH 302 00083091 emisa pe numele SC Migdacar Lemn SRL în valoare de 40.097.050 lei vechi,la rândul sau I. G. a girat aceasta fila CEC ce fusese completata integral de S. M. în favoarea SC Negravic COM SRL Suceava pentru a achita în acest mod o parte din contravaloarea unei cantitati de combustibil ridicata de la aceasta societate pentru SC Acord Com SRL.

SC Negravic Com SRL a introdus fila CEC spre decontare la data de 28.10.2002 fiind refuzata la plata pentru lipsa de disponibil în cont.

I. G.a luat apoi legatura cu inculpatul si pentru stingerea debitului acesta i-a înmânat fila CEC BE 306 00059157 emisa de SC Silva Lemn SRL, fila pe care a completat-o în totalitate si pe care a înscris tot suma de 40.097.050 lei vechi.

Si aceasta fila CEC a fost girata de I. G. în favoarea SC Negravic Com SRL si a fost refuzata la plata la data de 21.11.2002 pentru lipsa de disponibil în cont.

Pentru stingerea debitului inculpatul S. M. a completat si emis în numele SC Forest Team SRL doua bilete la ordin un bilet emis la data de 28.01.2003 pentru suma de 20.000.000 lei vechi si un bilet la ordin emis la data de 28.01.2003 pentru suma de 20.097.050 lei vechi care de asemenea au fost refuzate la plata la data de 5.02.2003 pentru lipsa disponibil în cont.

Prejudiciul cauzat SC Negravic SRL Suceava în valoare de 4009,705 lei nu a fost recuperat.

Situatia de fapt astfel retinuta rezulta din plângerile si declaratiile partilor vatamate, filele CEC seria BE 30600059157 , seria BA 31307372112, seria BH 302 00083091 , seria BE 306 00059157 si biletele la ordin emise de de SC Forest Team SRL la data de 28.01.2003 ,documentele justificative ale refuzurilor bancare ,avizele de expeditie si facturile fiscale de achizitionare a marfurilor si declaratia martorei T. M. coroborate cu declaratia inculpatului data în cursul urmaririi penale care recunoaste în parte savârsirea faptelor.

În drept faptele inculpatului S. M. întrunesc elementele constitutive a doua infractiuni de înselaciune prevazuta de art.215 al.1,2 Cod penal cu aplicarea art.74 lit.”c” cod penal si art.37 lit.”a” Cod penal raportat la art.76 lit.”c” Cod penal savârsite în dauna partilor vatamate Directia Silvica Neamt –C.P.P.P. Târgu Neamt si Ocolul Silvic Manastirea Neamt si a infractiunii de înselaciune prevazuta de art.215 al.1,4 Cod penal cu aplicarea art.74 lit.”c” Cod penal si art.76 lit.”c” Cod penal savârsita în dauna partilor vatamate SC Negravic COM SRL Scheia ,judetul Suceava.

Având în vedere ca inculpatul S. M. a savârsit infractiunile de înselaciune în dauna partilor vatamate Directia Silvica Neamt –C.P.P.P. Târgu Neamt si Ocolul Silvic Manastirea Neamt în timpul executarii pedepsei de 1 an închisoare aplicata prin sentinta penala nr.881/23.06.2004 pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt în dosarul nr.5163 /2003 definitiva prin decizia penala nr.87/10.02.2005 pronuntata de Curtea de Apel Bacau pentru savârsirea infractiunii prevazute de art.215 al.2,3,4 Cod penal cu aplicarea art.41 al.2 Cod penal art.74 lit.”b” si art.76 lit.”c” Cod penal ,acesta savârsind infractiunile în stare de recidiva postcondamnatorie , în baza art.334 Cod procedura penala s-a schimbat încadrarea juridica a faptelor din art.215 al.1,2 Cod penal în art.215 al.1,2 Cod penal cu aplicarea art.37 lit.”a” Cod penal.

La individualizarea judiciara a pedepsei prima instanta a avut în vedere criteriile generale prevazute de art.72 Cod penal. Având în vedere atitudinea inculpatului dupa savârsirea infractiunii, precum si persoana acestuia asa cum rezulta din declaratiile martorilor P. C. si B. C. s-au retinut în favoarea sa circumstantele atenuante prevazute de art.74 lit.”c” Cod penal.

Având în vedere gradul de pericol social al faptelor savârsite, împrejurarile comiterii acestora, urmarile produse precum si elementele care caracterizeaza persoana si conduita inculpatului instanta a apreciat ca scopul educativ preventiv al pedepsei va putea fi atins fata de inculpat prin aplicarea unei pedepse privative de libertate orientata sub minimul special ca urmare a aplicarii dispozitiilor art.76 lit.”c” Cod penal.

Având în vedere ca inculpatul a savârsit infractiunile în dauna partilor vatamate Directia Silvica Neamt – C.P.P.P. Târgu Neamt si Ocolul Silvic Manastirea Neamt în cursul termenului de încercare stabilit prin sentinta penala nr.881/23.06.2004 pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt în baza art.83 Cod penal s-a revocat suspendarea conditionata a executarii pedepsei de 1 an închisoare aplicata prin sentinta penala aratata si adauga aceasta pedeapsa la pedeapsa aplicata prin prezenta sentinta penala.

Constatând îndeplinite conditiile raspunderii civile delictuale în baza art.14, 346 Cod procedura penala si art.998 Cod civil s-au admis pretentiile civile ale partilor vatamate Directia Silvica Neamt-Centrul de Prelucrare a Produselor Padurii Târgu Neamt , Ocolul Silvic Manastirea Neamt si SC Negravic Com SRL Scheia ,judetul Suceava, si în consecinta a fost obligat inculpatul la plata catre partile vatamate a unor despagubiri civile asa cum au fost formulate.

Împotriva acestei hotarâri a declarat apel, în termenul prevazut în art. 363 Cod procedura penala, inculpatul.

În motivarea apelului, inculpatul a aratat ca hotarârea atacata este nelegala întrucât prima instanta a solutionat cauza în lipsa aparatorului inculpatului. Amânarea pronuntarii pentru depunerea concluziilor scrise nu înlatura aceasta nulitate. Totodata, hotarârea este nula pentru ca aparatorul inculpatului nu a avut ocazia sa puna concluzii pe schimbarea încadrarii juridice. A mai aratat ca faptele de care este învinuit nu au fost savârsite cu intentie, astfel ca a solicitat achitarea sa.

Verificând hotarârea atacata, pe baza lucrarilor si a materialului din dosarul cauzei, pe baza motivelor de apel si din oficiu, Tribunalul constata ca apelul este fondat.

Inculpatul a fost trimis în judecata pentru savârsirea infractiunilor de înselaciune prev. de art. 215 alin. 1,2 si 215 alin. 1,4 Cod penal, pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani.

Potrivit dispozitiilor art. 171 alin. 3 Cod procedura penala, în cursul judecatii, asistenta juridica a inculpatului este obligatorie când legea prevede pentru infractiunea savârsita pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani.

În sedinta publica din ziua de 20.09.2007, prima instanta a intrat în faza dezbaterilor în lipsa aparatorului inculpatului. Pronuntarea a fost amânata la data de 27.09.2007, pentru ca aparatorul inculpatului sa depuna concluzii scrise. Concluziile scrise au fost depuse la data de 26.09.2007.

Lipsa aparatorului inculpatului, în conditiile în care asistenta juridica era obligatorie, se sanctioneaza, potrivit dispozitiilor art. 197 alin. 2 Cod procedura penala, cu nulitatea, care, potrivit dispozitiilor art. 197 alin. 3 Cod procedura penala, nu poate fi înlaturata în niciun mod. Depunerea concluziilor scrise de catre aparatorul inculpatului nu poate înlatura aceasta nulitate pentru ca, pe de o parte, nu poate fi înlaturata în niciun mod, iar, pe de alta parte, faza dezbaterilor este caracterizata de oralitate si contradictorialitate.

Sentinta apelata este nelegala si pentru ca prima instanta nu a luat concluziile aparatorului inculpatului pe schimbarea încadrarii juridice pe care a pus-o în discutie, din oficiu, la termenul din 5.07.2007, iar apoi a dispus schimbarea încadrarii juridice, agravând situatia inculpatului.

Fata de cele ce preced, în baza art. 379 pct. 2 lit. b Cod procedura penala, Tribunalul a admis apelul, a desfiintat sentinta apelata si a trimis cauza pentru rejudecare, dispunându-se ca actele îndeplinite si masurile luate, care nu sunt lovite de nulitate sa fie mentinute.

Etichete: