Top

Constatare nulitate act adjudecare

Constatare nulitate act adjudecare

Sentinta civila nr. 2847

19.12.2008

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr. xxxx/321/2008, reclamanta C.M. a solicitat constatarea nulitatii absolute a ordonantei de adjudecare, sentinta civila nr. 2176/30.10.1997 a Judecatoriei Tg. Neamt, în contradictoriu cu pârâtii M.A., M.G., R.N. si R.E..

În motivarea cererii reclamanta a aratat ca pârâtul M.G. s-a folosit de doua licitatii în aceeasi zi la instante diferite, Judecatoria Piatra Neamt, respectiv Judecatoria Tg. Neamt si a auzit cum acesta a afirmat ca nu exista cumparatori la licitatia organizata, în timp ce la Judecatoria Tg. Neamt s-a pronuntat ordonanta de adjudecare a carei anulare o cere, instanta la care nu s-a prezentat din cauza ca nu avea bani si nu se putea prezenta la doua instante în acelasi timp.

Reclamanta a depus la dosar ordonanta de adjudecare pronuntata în sentinta civila nr. 2170/30.10.1997 a Judecatoriei Tg. Neamt, încheierea de sedinta din data de 30.10.1997 din dosarul civil nr. xxx/1996, un certificat de solutie-dosar nr. xxxx/1996 a Tribunalului Neamt, 3 chitante cu care a achitat impozitul pe cladiri pentru perioada 1998-2000, notificarea din data de 28.08.1998 din dosarul de executare nr. xxx/1998, contractul de vânzare cumparare autentificat sub nr. xxx/07.09.200x autentificat de notarul public, decizia civila nr.159/A/06.02.1995 a Tribunalului Neamt.

În termen legal pârâtul R.N. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii reclamantei ca nefondata deoarece motivele invocate nu constituie temei pentru a se constata nulitatea absoluta a ordonantei de adjudecare.

M.N. prin întâmpinare a aratat ca ea nu a fost parte în cauza în care s-a pronuntat ordonanta de adjudecare, nu a participat la licitatie, ea neavând nici un raport juridic cu banca sau reclamanta.

Din probatoriul administrat în cauza instanta retine urmatoarele:

Reclamanta în calitate de administrator al SC „E.” SRL a contractat un credit, credit garantat cu ipoteca asupra unei case de locuit si teren aferent, apartinând reclamantei.

Ca urmare a neachitarii creditului s-a procedat la executarea silita, finalizata cu ordonanta de adjudecare pronuntata în sentinta civila nr.2170/30.10.1997 a Judecatoriei Tg. Neamt.

Prin cererea de fata reclamanta solicita de fapt constatare nulitatii absolute a unei hotarâri judecatoresti, ori potrivit reglementarii legale, o sentinta poate fi reformata doar prin exercitarea cailor de atac ordinare si extraordinare.

Chiar motivul ca a existat doua cereri de vânzare la licitatie publica a imobilelor ipotecate, în aceeasi zi la doua instante diferite, prezenta reclamantei la una din instante si lipsa ei pretins fortuita la cea de –a doua instanta nu constituie temei pentru a se constata nulitatea absoluta a unei sentinte civile care nu a fost atacata prin caile ordinare de atac.

Referitor la chematii în garantie, M.N. se retine ca ea nu a avut nici un raport juridic cu banca sau reclamanta, iar referitor la R.N. si R.E., acestia au cumparat la licitatie imobilele adjudecate însa ulterior acestia le-au vândut sotilor M.F. si M.E.. Instanta constata ca aceasta cerere este nefondata deoarece nici unul din cei chemati în garantie nu sunt proprietari al imobilelor casa de locuit si teren care au facut obiectul ordonantei de adjudecare.

Instanta a respins exceptia tardivitatii formularii cererii de constatarea nulitatii absolute a actului de adjudecare, invocata de chematii în garantie R.N. si R.E., având în vedere ca reclamanta a invocat o nulitate absoluta, care potrivit legii poate fi invocata oricând.

Fata de cele retinute, în baza art. 60-63, 108 si 516 ind.1 C.pr. civ,

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge actiunea civila având ca obiect constatare nulitatea ordonantei de adjudecare, sentinta civila nr.2170/30.10.1997, a Judecatoriei Tg. Neamt, formulata de reclamanta C.M., dom. în jud. Neamt, reprezentant al SC „E.” SNC în contradictoriu cu intimata banca – Sucursala Neamt, Piatra Neamt , prin M.G. consilier juridic la banca – Sucursala Neamt, Piatra Neamt si chematii în garantie M.A. jud. Neamt, R.N. si R.E., dom. în Piatra Neamt, jud. Neamt.

Ia act ca nu s-au efectuat cheltuieli de judecata.

Etichete: