Top

Instituire tutela

SENTINTA CIVILA Nr. 1252

Pe rol judecarea cauzei Minori si familie privind pe reclamanta DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI-NEAMT si pe pârâtii G. D., G. L., autoritate tutelara CONSILIUL LOCAL AL ORAS TÂRGU NEAMT, având ca obiect – tutela INSTITUIRE TUTELA.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit pârâtii, lipsa reclamanta.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier dupa care.

Reclamanta a solicitat judecarea cauzei în lipsa.

Nemaifiind alte cereri, instanta constata cauza în stare de judecata si da cuvântul la fond.

Pârâtii au cuvântul la fond si solicita admiterea actiunii formulata de reclamanta, arata ca parintii minorului sunt necunoscuti si cere sa fie admisa actiunea asa cum a fost formulata.

S-au declarat dezbaterile închise, dupa care.

I N S T A N T A

Asupra cauzei civile de fata:

Constata ca prin actiunea înregistrata la aceasta instanta sub nr. xxx/321/2007 Directia generala de asistenta sociala si Protectia copilului Neamt a solicitat instituirea tutelei asupra minorului G. T.C., nascut din parinti necunoscuti propunând ca tutori pe G. D. si G. L..

În motivare s-a aratat ca imediat dupa nasterea copilului în maternitatea din Piatra Neamt ,cu adresa nr. xxx Spitalul Judetean de urgenta Piatra Neamt a comunicat ca la data de xx 04 2007 copilul a fost parasit de mama. Din verificarile facute de politie nu s-a stabilit macar cine este mama copilului pentru ca la internare ,aceasta a dat date eronate. Prin dispozitia nr.3682/28 mai 2007 a primarului din Piatra Neamt s-a stabilit numele copilului. De minor nu s-a interesat nici o persoana motiv pentru care prin dispozitia nr.23/2007 al directorului executiv al Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Neamt s-a dispus plasamentul de urgenta al minorului la familia G. , domiciliati în Tg.Neamt care prezentau garantia ca minorul va fi bine îngrijit.

S-a procedat la evaluarea familiei G. la care minorul locuieste si în prezent si care au solicitat sa fie numiti tutori. Cei doi sunt casatoriti din anul 2003, nu au copii, sunt salariati si au conditii bune de crestere si educare a minorului asa cum rezulta si din ancheta sociala efectuata în cauza.

S-au anexat la cerere copii dupa înscrisurile mentionate.

În instanta s-au prezentat G. D. si G. L. si au aratat ca minorul este în continuare în grija lor , ca solicita sa fie numiti tutori si ca nimeni nu s-a interesat de copil,iar parintii acestuia nu se cunosc.

Având în vedere probele aflate la dosarul cauzei constata ca cererea de instituire a tutelei minorului este întemeiata urmând ca în baza art.40 si urmatoarele din Legea 272/2004 sa o admita. Minorul G. T.-C., nascut din parinti necunoscuti este lipsit de ocrotire parinteasca fiind abandonat la nastere de mama sa în maternitatea din Piatra Neamt.

Dupa instituirea plasamentului de urgenta la familia G. D. si G. L. s-a solicitat prin actiunea de fata instituirea tutelei minorului, fiind propusi ca tutori cei doi soti la care minorul a fost dat în plasament de urgenta.

S-a dovedit cu probele aflate la dosarul cauzei ca cei doi soti au afectiune si grija pentru copil si ca au conditii materiale si morale pentru cresterea si educarea acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E

Admite actiunea pentru instituire tutela formulata de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamt din cadrul Consiliului Judetean Neamt, cu sediul în Piatra Neamt str.Alexandru cel Bun nr.11 judetul Neamt în contradictoriu cu G. D. si G. L. domiciliati în Tg.Neamt judetul Neamt.

Instituie tutela în favoarea minorului G. T.C.,nascut în Piatra Neamt,din parinti necunoscuti si îi numeste tutori pe G. L si G. D., casatoriti, cu domiciliul în Tg.Neamt, judetul Neamt.

Cu drept de apel în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica astazi, 18 iulie 2007.

Etichete: