Top

Plângere contravenţională

Sentinta Civila Nr.1500/01.06.2009

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 13.03.2009, sub nr. de dosar XXX/321/200X, petentul U.P. a formulat plângere contraventionala împotriva procesului-verbal seria CC nr. XXXXXXX încheiat la data de 07.03.2009 de catre agent constatator din cadrul Politiei T..

In motivarea plângerii, petentul a aratat ca în fapt, la data de 07.03.2009, se afla cu calul si caruta în fata barului de la fostul CAP Z., iar în momentul în care a intentionat sa depaseasca un autovehicul cu nr. de înmatriculare IS-XX-XXX, o persoana a iesit din bar si a speriat calul ceea ce a determinat ca opritoarea de la caruta sa atinga partea stânga din spate.

Petentul arata ca s-a înteles cu proprietarul autovehiculului sa-i plateasca pagubele.

În concluzie, petentul solicit anularea procesului-verbal si înlocuirea cu avertisment deoarece s-a împacat cu proprietarul autovehiculului si este elev.

In drept, petentul nu a indicat dispozitiile legale pe care îsi întemeiaza plângerea contraventionala.

In dovedirea plângerii, petentul a depus la dosarul cauzei procesul-verbal seria CC nr. XXXXXXX încheiat la data de 07.03.2009 de catre agent constatator din cadrul Politiei T..

Plângerea contraventionala este scutita de la plata taxelor judiciare de timbru si a timbrului judiciar în conformitate cu dispozitiile art. 36 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si art. 15 lit. i din Legea nr. 146/1997 si art. 1 din O.G. nr. 32/1995 privind timbrul judiciar.

In aparare, intimatul a depus la data de 21.04.2009, prin Serviciul Registratura, întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii ca fiind neîntemeiata.

In motivarea întâmpinarii, intimatul a aratat ca din cuprinsul procesului-verbal rezulta ca la data de 07.03.2009 petentul în timp ce conducea vehiculul cu tractiune animala nu a pastrat o distanta laterala suficienta fata de auto IS-XX-XXX care se afla parcat regulamentar, intrând în coliziune cu acesta, provocând avarierea autoturismului, motiv pentru care a fost sanctionat contraventional cu suma de 180 lei pentru savârsirea faptei prevazute de art. 118 lit. c din H.G. nr. 1391/2006 si sanctionata de art. 100 alin. 3 lit. a din O.U.G. nr. 195/2002.

Din verificarile efectuate s-a constatat ca petentul se deplasa pe drumul comunal de pe raza localitatii Z. cu o caruta tractata de un cal, iar la un moment dat s-a angajat în depasirea unui autoturism parcat regulamentar în afara partii carosabile. Datorita faptului ca acesta nu a pastrat o distanta laterala suficienta fata de autoturismul pe care intentiona sa-l depaseasca, a acrosat autoturismul cu opritoarea carutei, provocându-i mici zgârieturi, fapt care a necesitat solicitarea de catre conducatorul auto a unei autorizatii de reparatii si implicit întocmirea unui proces-verbal de contraventie.

Intimatul mai sustine ca, din punct de vedere al legalitatii, procesul-verbal a fost întocmit cu respectarea prevederilor O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, nu-i lipseste vreun element care sa fie de natura a atrage nulitatea absoluta, iar fapta a fost comisa în împrejurarile descrise de agentul constatator, care nu sunt de natura sa înlature caracterul contraventional.

Din punct de vedere al temeiniciei procesului-verbal, intimatul apreciaza ca sanctionarea petentului a fost determinata de nesocotirea prevederilor legale privind normele de circulatie pe drumurile publice.

În concluzie, intimatul mai arata ca încadrarea juridica a fost realizata corespunzator, sanctiunea a fost aplicata în limitele actului normativ si în consecinta procesul-verbal este legal si temeinic întocmit, iar plângerea este neîntemeiata.

În aparare, intimatul a depus la dosarul cauzei urmatoarele înscrisuri: procesul-verbal seria CC nr. XXXXXXX încheiat la data de 07.03.2009 de catre agent constatator din cadrul Politiei T., declaratie petent, declaratie G.C., proces-verbal si raport din data de 06.04.2009.

Prin încheierea de sedinta din data de 13.04.2009, în temeiul art. 167 Cod procedura civila, apreciind ca fiind legala, pertinenta si concludenta solutionarii cauzei în fond, instanta a încuviintat pentru petent proba cu înscrisuri. Totodata, instanta a dispus, în conformitate cu prevederile art. 34 din O.G. nr. 2/2001 administrarea probei cu înscrisuri si a probei testimoniale cu martorul G.C..

În cadrul probei cu înscrisuri, petentul a depus la dosarul cauzei, în copie, urmatoarele înscrisuri: procesul-verbal seria CC nr. XXXXXXX încheiat la data de 07.03.2009 de catre agent constatator din cadrul Politiei T..

În cadrul probei cu înscrisuri, intimatul a depus la dosarul cauzei, în copie, urmatoarele înscrisuri: procesul-verbal seria CC nr. XXXXXXX încheiat la data de 07.03.2009 de catre agent constatator din cadrul Politiei T., declaratie petent, declaratie G.C., proces-verbal si raport din data de 06.04.2009.

În cadrul probei testimoniale a fost audiat martorul G.C., sub prestare de juramânt în sedinta publica din data de 01.06.2009, declaratia acestuia fiind consemnata la dosarul cauzei.

În conformitate cu prevederile art. 34 din O.G. nr. 2/2001s-a procedat la audierea petentului în sedinta publica din data de 13.04.2009, declaratia acestuia fiind consemnata la dosarul cauzei.

Analizând actele si lucrarile dosarului precum si sustinerile partilor, instanta retine urmatoarele:

În fapt, din cuprinsul procesului-verbal seria CC nr. XXXXXXX încheiat la data de 07.03.2009 de catre agent constatator din cadrul Politiei T. rezulta ca petentul a fost sanctionat contraventional cu amenda în cuantum de 360 lei pentru savârsirea la data de 07.03.2009, ora 10,00 a contraventiei prevazute de art. 118 lit. c din H.G. nr. 1391/2006 si sanctionate de art. 100 alin. 3 lit. e din O.U.G. nr. 195/2002.

Pentru a dispune sanctionarea contraventionala, agentul constatator a retinut ca la data de 07.03.2009 petentul în timp ce conducea vehiculul cu tractiune animala nu a pastrat o distanta laterala suficienta fata de auto IS-XX-XXX care se afla parcat regulamentar, intrând în coliziune cu acesta, provocând avarierea autoturismului.

In drept, potrivit art. 17 din O.G. nr. 2/2001 lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, a faptei savârsite si a datei comiterii sau a semnaturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata si din oficiu.

Aplicând aceste dispozitii legale la situatia de fapt retinuta în cauza, instanta verificând procesul-verbal seria CC nr. XXXXXXX încheiat la data de 07.03.2009 de catre agent constatator din cadrul Politiei T. din punct de vedere al legalitatii, apreciaza ca sunt respectate cerintele imperativ-limitativ prevazute de lege sub sanctiunea nulitatii care ar putea fi luate în considerare si din oficiu.

Din punct de vedere al temeiniciei procesului-verbal contestat, instanta retine ca fapta contraventionala pentru care petentul a fost sanctionat este prevazuta si sanctionata de art. 101 alin.3 lit. e din O.U.G. nr. 195/2002, republicata potrivit caruia nerespectarea regulilor privind depasirea de catre conducatorul de autovehicul sau tramvai constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta în clasa a II-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii contraventionale complementare a suspendarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 30 de zile.

De asemenea, instanta mai retine ca fapta contraventionala, ca forma de conduita juridica ilicita, presupune îndeplinirea mai multor elemente, în lipsa carora aceasta se situeaza în afara sferei dreptului contraventional si nu poate constitui temei al raspunderii contraventionale.

In conformitate cu dispozitiile art. 1 din O.G. nr. 2/2001 elementele intrinseci ale contraventiei sunt latura obiectiva si latura subiectiva, iar elementele extrinseci referitoare la termenii preexistenti, de care depinde existenta acesteia sunt subiectii (activi si pasivi), obiectul, locul, timpul situatia premisa si modul si mijloacele de savârsire.

Verificând îndeplinirea conditiilor referitoare la raspunderea contraventionala a petentului, instanta apreciaza ca fapta contraventionala retinuta în sarcina acestuia este circumscrisa ilicitului contraventional în situatia în care actiunea incriminata este savârsita de o persoana care are calitatea de conducator auto.

Astfel, pentru a raspunde contraventional persoana fizica care are calitatea de subiect activ al contraventiilor trebuie sa îndeplineasca, în afara conditiilor generale, si conditia speciala de a avea calitatea de conducator auto, calitatea speciala ceruta subiectului activ, fiind o cerinta esentiala pentru existenta contraventiei. Or, în cauza asa cum rezulta din procesul-verbal coroborat cu declaratia petentului si declaratia martorului G.C. la data de 07.03.2009 petentul se deplasa cu un vehicul cu tractiune animala.

În conditiile în care potrivit art. 6 pct. 6 din Legea nr. 195/2002 autovehiculul este definit ca fiind vehiculul echipat cu motor în scopul deplasarii pe drum, iar troleibuzele si tractoarele rutiere sunt considerate autovehicule, monopedele, vehiculele care se deplaseaza pe sine, denumite tramvaie, tractoarele folosite în exploatarile agricole si forestiere, precum si vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrari, care se deplaseaza numai ocazional pe drumul public, nu sunt considerate autovehicule, instanta apreciaza ca petentul nu avea calitatea de conducator de autovehicul ceea ce are drept consecinta lipsa calitatii speciale de subiect activ al contraventiilor reglementate de O.U.G. nr. 195/2002.

Prin urmare, având în vedere ca fapta contraventionala, ca forma de conduita juridica ilicita, presupune îndeplinirea mai multor elemente, în lipsa carora aceasta se situeaza în afara sferei dreptului contraventional si nu poate constitui temei al raspunderii contraventionale, instanta apreciaza ca lipseste calitatea speciala ceruta de lege subiectului activ al contraventiei. In consecinta, în conformitate cu prevederile art. 1 din O.G. nr. 2/2001 potrivit carora constituie contraventie fapta savârsita cu vinovatie, stabilita si sanctionata prin lege, instanta apreciaza ca în lipsa unuia din elementele constitutive, conduita petentului nu se circumscrie sferei ilicitului contraventional si nu poate constitui temei al raspunderii contraventionale.

Fata de considerentele de fapt si de drept expuse, instanta apreciaza ca plângerea contraventionala formulata de petent este întemeiata si prin urmare o va admite si va dispune anularea procesului-verbal seria CC nr. XXXXXXX încheiat la data de 07.03.2009 de catre agent constatator din cadrul Politiei T. si va exonera petentul de la plata amenzii contraventionale în cuantum de 360 lei.

In temeiul art. 274 Cod procedura civila si al principiului disponibilitatii, instanta va luat act ca petentul nu a solicitat cheltuieli de judecata.

Etichete: