Top

Încredintare minor

Sentin?a civilă Nr. 2167/ 14 Octombrie 2009

Constată că prin acţiunea înregistrată la această instanţă reclamanta X. a chemat în judecată pe pârâtul Y. pentru încredinţarea minorului C., aflat în grija pârâtului.

În motivare a arătat că a fost căsătorită cu pârâtul, din căsătorie s-au născut doi copii care sunt minori, care la divorţ au fost încredinţaţi pârâtului conform sentinţei civile nr…… pronunţată de Judecătorie şi ulterior, prin sentinţa civilă nr. xxx/20xx pronunţată de această instanţă, minora E. i-a fost încredinţată ei, iar minorul a fost încredinţat pârâtului, însă minorul nu este bine îngrijit de tatăl lui care este plecat toată ziua la muncă şi obişnuieşte să consume alcool, că minorul este pus sub ameninţare de tatăl lui să muncească toată ziua în gospodărie, la animale, cu toate că are o vârstă fragedă şi are o stare de sănătate precară, având doar un rinichi, că ea a lucrat în străinătate pentru a câştiga mai bine pentru a le oferi copiilor cele necesare şi acum ar dori să îi aibă împreună pe ambii copii. Întrucât ea are condiţii bune pentru creşterea şi educarea minorilor, are o locuinţă închiriată şi minorii s-ar putea bucura de ocrotirea ei, a solicitat să i se încredinţeze ei minorul, iar pârâtul să fie obligat la plata pensiei de întreţinere pentru acesta.

În dovedire a depus la dosar copii după sentinţa de divorţ, sentinţa civilă nr.xxx/20xx pronunţată de această instanţă, certificatele de naştere ale minorilor, contract de închiriere, contract de muncă, certificat de şedere legală, adeverinţă medicală.

Cererea a fost timbrată cu 6 lei taxă de timbru şi 0,30 lei timbru judiciar.

Pârâtul s-a prezentat în instanţă şi a arătat că este de acord cu încredinţarea minorului, cu condiţia ca reclamanta să nu-l ia în străinătate.

Analizând situaţia de fapt expusă de către reclamantă, constată că acţiunea ei este întemeiată urmând ca în baza art.43 alin.3 din codul familiei să o admită.

Se reţine că părţile s-au căsătorit, au împreună doi copii şi datorită neînţelegerilor intervenite între soţi, aceştia s-au despărţit prin divorţ în anul 2006, copiii au fost încredinţaţi tatălui pentru că reclamanta lucra în străinătate, iar pârâtul a rămas în ţară cu copiii, însă ulterior, i-a fost încredinţată reclamantei minora E., iar minorul C., tatălui. Se reţine că reclamanta poate oferi minorilor condiţii bune de creştere şi educare aşa cum rezultă din înscrisurile depuse la dosar, din ancheta socială şi având în vedere şi faptul că cei doi copii este bine să crească împreună, minorul având unele afecţiuni fizice are nevoie de îngrijire deosebită din partea mamei, urmează să fie încredinţat spre creştere şi educare reclamantei, iar pârâtul va fi obligat la plata unei pensii lunare de întreţinere. Cuantumul pensiei se va stabili conform prevederilor art.86 şi 94 alin.2 din codul familiei având în vedere câştigurile ambelor părţi şi starea de sănătate a minorului.

În temeiul art.274 din codul de procedură civilă urmează ca pârâtul să fie obligat să plătească reclamantei cheltuieli de judecată constând în taxa de timbru, timbru judiciar şi onorariul pentru avocat.

Tags: