Top

Pensie întrţinere

Tip speţă: sentinţă civilă 587

Titlu: reîncredinţare minor – pensie de întreţinere.

Data speţă: 19.07.2010

Prin cererea înregistrată sub nr. 958/199/07.09.2009 pe rolul Judecătoriei Buhuşi, reclamantul I.G. a chemat în judecată pe pârâta V. E. solicitând reîncredinţarea minorului G. D., născut la data de 03.04.1995 spre creştere şi educare reclamantului, să fie obligată pârâta la plata pensiei de întreţinere pentru minor şi la plata cheltuielilor de judecată.

Cererea a fost legal timbrată cu 6 lei taxă timbru şi 0,3 lei timbru judiciar.

În motivarea cererii reclamantul a arătat că a fost căsătorit cu pârâta, căsătoria fiind desfăcută prin divorţ conform sentinţei civile nr. 192/2008, minorul a fost încredinţat pârâtei spre creştere şi educare dar nu avea condiţii să înveţe, acesta locuind într-o cameră împreună cu pârâta şi concubinul acestei, care la alungat şi bătut pe minor şi pe pârâtă. Pârâta a fost de acord ca minorul să stea cu reclamantul.

Minorul a venit la reclamant şi nu a mai dorit să plece.

Cererii de chemare în judecată i-au fost anexate: sentinţa civilă nr. 192/2008 a Judecătoriei Buhuşi, certificatul de naştere al minorului, copia cărţii de identitare şi o declaraţie a pârâtei prin care este de acord ca minorul să-şi facă buletinul la adresa reclamantului.

Legal citată pârâta nu s-a prezentat la instanţă dar a depus întâmpinare, arătând că minorul a fost bine primit de concubinul ei, s-a interesat de situaţia şcolară a minorului iar minorului nu i-a lipsit nimic.

Reclamantul i-a oferit mai mulţi bani şi libertate, ultima oară când a mers la reclamant, acesta nu la mai lăsat să mai plece iar motivul pentru care solicită reîncredinţarea minorului este acela de a nu-i plăti pensia de întreţinere.

Reclamantul a solicitat proba cu martora I. V..

În cauză au fost citate Autorităţile Tutelare – Consiliul Local B. şi Consiliul Local al comunei D., judeţul C. care au întocmit ancheta socială la domiciliul părţilor.

În cauză a fost audiat minorul.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Părţile au avut calitatea de soţi, căsătoria acestora fiind desfăcută prin divorţ conform sentinţei civile 192/2008 a Judecătoriei Buhuşi, minorul G.D., născut la data de 03.04.1995 a fost încredinţat pârâtei spre creştere şi educare, reclamantul fiind obligat la plata pensiei de întreţinere în favoarea minorului.

Instanţa în condiţiile art. 44 al. 1 Cod familie poate modifica măsurile luate cu privire la drepturile şi obligaţiile personale ale părţilor cu privire la copii, în măsura în care a avut loc o schimbare de ansamblu a împrejurărilor care au determinat instanţa să dispună încredinţarea minorului spre creştere şi educare uneia din părţi.

Instanţa constată că în cauză există probe în sensul modificării împrejurărilor care au determinat încredinţarea minorului către pârâtă.

Astfel din referatul de anchetă coroborat cu depoziţia martorei, rezultă că minorul se află în grija reclamantului din luna iunie 2009, acesta plecând de la pârâtă întrucât nu mai putea locui acolo fiind bătut de concubinul pârâtei.

Pârâta a fost de acord ca minorul să rămână la reclamant iar minorul nu doreşte să se întoarcă la pârâtă, fiind ataşat de reclamant.

Pârâta nu a luat legătura cu copilul şi nu i-a trimis hainele.

Reclamantul se ocupă de minor, acesta având condiţii optime de locuit, apartament cu trei camere, baie, bucătărie, sobe cu gaz, geamuri termopan.

Din caracterizarea psiho-pedagogică eliberată de dirigintele clasei, rezultă că minorul este elev în clasa a VIII-a, are un stil de învăţare practic, are o conduită adecvată şi nu are abateri disciplinare. Este o persoană pe care te poţi baza, este obiectiv şi se autoanalizează corect, se adaptează repede în diferite situaţii.

Fiind audiat minorul a arătat că doreşte să fie reîncredinţat tatălui , condiţie esenţială pe care o are.

Instanţa apreciază că interesul acestuia de a rămâne la reclamant.

Faţă de cele ce preced, instanţa va admite acţiunea şi va reîncredinţa reclamantului, pe minorul G. D. , născut la 03.04.1995 spre creştere şi educare.

În temeiul art. 86, 94, 107 Cod familie va obliga pârâta la plata pensiei de întreţinere în favoarea minorului începând cu data introducerii acţiunii şi până la majoratul minorului, reprezentând ? din venitul pe economia naţională care la data pronunţării hotărârii era de 600 lei.

Va sista efectele sentinţei civile 192/2008 a Judecătoriei Buhuşi cu privire la încredinţarea minorului şi plata pensiei de întreţinere.

În temeiul art. 274 Cod procedură civilă va obliga pârâta la plata cheltuielilor de judecată reprezentând taxă timbru şi timbru judiciar.

Etichete: