Top

Sistare lucrari pe cale de ordonanta presedintaiala-lipsa calitatii procesual pasive

6.Sistare lucrari pe cale de ordonanta presedintaiala-lipsa calitatii procesual pasive

SENTINTA CIVILA NR./ 2o.10.2008

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Piatra Neamt, la data de 11.08.2008, sub reclamantul municipiul Piatra Neamt, prin primar, a chemat in judecata pe paratii C.C, S.C. NAVICOM S.RL. si S.C. NAVITEX S.R.L., solicitând instantei de judecata sa pronunte pe cale de ordonanta presedintiala o hotarâre prin care paratii sa fie obligati sa sisteze lucrarile de constructie la imobilul situat in Piatra Neamt, imobil cuprins in lista monumentelor istorice pana la obtinerea unei autorizatii valabile si obligarea paratilor la plata sumei de 100 lei/zi de intarziere incepand cu data de emiterii ordonantei de sistare lucrari si pana la sistarea efectiva.

Totodata, a solicitat obligarea pârâtilor la plata cheltuielilor de judecata.

In motivarea actiunii, a aratat ca imobilul situat in Piatra Neamt, , este cuprins in lista monumentelor istorice si anexa 1 la Ordinul nr. 2314/2004 al ministrului culturii si cultelor, la pozitia 210 sub denumirea Casa Albu, imobil datat secolul XIX, iar paratii, cu nerespectarea dispozitiilor Legii nr. 50 din 1991 si ale Legii nr. 422/2001 si fara a detine o autorizatie de construire valabila, au inceput lucrari de construire la imobil, respectiv inlocuire tamplarie lemn cu tamplarie PVC si geam termopan. A mai aratat ca a sesizat organele de urmarire penala si aparatul de inspectie si control al Ministerului Culturii si Cultelor, ca masura solicitata este una urgenta (înaintarea lucrarilor afectând structura si imaginea constructiei), vremelnica (isi produce efecte pana la intrarea in legalitate) si nu duce la prejudecarea fondului.

In drept, a invocat dispozitiile art. 112, 274, 581 Cod procedura civila, art. 7 si 27 alineat 1 din Legea nr. 50/1991, art. 22, 24, 36 alinneat 1, art. 46 din Legea nr. 422/2001.

Cererea a fost legal timbrata.

Paratii au depus întâmpinare prin care au invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a acestora si respingerea actiunii ca neintemeiata.

Paratul C.C a aratat prin întâmpinare ca nu este proprietarul imobilului de la nr. 33, ci la nr. 31, imobil ce a fost propietatea Semaca si ca in mod gresit au fost puse la dosar planse foto de la imobilul nr. 31, imobil ce a fost dobândit prin hotarâri judecatoresti.

Reclamantul a depus raspuns la intampinare prin care a solicitat respingerea exceptiei invocate, ca neintemeiata, întrucât imobilul detinut de paratul C.C si la care se executa lucrarile de construire figura la nr. 31 din 1955 pana in 1982, la nr. 31-33 in anul 1995, iar in anul 2004 la nr. 33. In acest sens, a depus la dosar adresa nr. 292 din 05.09.2008 a Directiei pentru cultura, culte si patrimoniu in care este precizat modul in care a fost înregistrat imobilul Casa Albu in lista monumentelor istorice. A mai aratat si faptul ca pârâtul nu si-a schimbat numarul stradal nu este opozabil municipiului Piatra Neamt si nici nu schimba caracterul de monument istoric la care paratul recunoaste ca a facut modificari.

Analizând cu prioritate exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratilor, invocata de catre acestia, instanta retine urmatoarele.

In ceea ce ii priveste pe paratii persoane juridice S.C. NAVICOM S.RL. si S.C. NAVITEX S.R.L., instanta retine ca acestia doar au invocat aceasta exceptie, fara a o motiva in vreun fel si fara a administra probe in acest sens. Ori, cel ce face o afirmatie trebuie sa o dovedeasca, simplele sustineri, fara suport faptic neputand fi retinute de catre instanta.

Referitor la paratul C.C, instanta retine ca imobilul detinut de acesta si la care se executa lucrarile de construire figura la nr. 31 din 1955 pana in 1982, la nr. 31-33 in anul 1995, iar in anul 2004 la nr. 33. In acest sens, la dosar a fost depusa adresa nr. 292 din 05.09.2008 a Directiei pentru cultura, culte si patrimoniu in care este precizat modul in care a fost înregistrat imobilul Casa Albu in lista monumentelor istorice.

Faptul ca paratul nu a cerut modificarea numarului stradal, astfel cum se impunea in urma modificarilor intervenite nu este de natura a-1 feri de suportarea consecintelor juridice generate de nerespectarea unor dispozitii legale.

Totodata din sustinerile paratului si din actele depuse la dosar rezulta ca acesta este proprietarul imobilului ce a apartinut Semaca, imobil monument istoric

înregistrat sub numele Casa Albu, imobilul de pe strada Stefan cel Mare nr. 33fiind unul si acelasi cu fostul imobil din str. Stefan cel Mare nr. 31.

Fata de aceste considerente, instanta va respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratilor, ca neintemeiata.

Analizând cererea formulata pe cale de ordonanta presedintiala, instanta retine urmatoarele:

Imobilul situat in Piatra Neamt, str. Stefan cel Mare, nr. 33, este cuprins in lista monumentelor istorice si anexa 1 la Ordinul nr. 2314/2004 al ministrului culturii si cultelor, la pozitia 210 sub denumirea Casa Albu, imobil datat secolul XIX, iar paratii, cu nerespectarea dispozitiilor Legii nr. 50 din 1991 si ale Legii nr. 422/2001 si fara a detine o autorizatie de construire valabila, au inceput lucrari de construire la imobil, respectiv inlocuire tamplarie lemn cu tamplarie PVC si geam termopan.

Potrivit articolului 581 Cod procedura civila „”Instanta va putea sa ordone masuri vremelnice în cârtiri grabnice, pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru înlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari.

Cererea de ordonanta presedintiala se va introduce la instanta competenta sa se pronunte asupra fondului dreptului.”

Analizând articolul 581 Cod procedura civile se desprind trei conditii ce ar trebui îndeplinite pentru admiterea cererii de ordonanta presedintiala: urgenta, vremelnicia si neprejudecarea fondului.

In cauza, masura solicitata este una urgenta, inaintarea lucrarilor afectând structura si imaginea constructiei —imobil cuprins in lista monumemntelor istorice pentru care sunt instituite anumite obligatii in sarcina proprietarilor, in vederea conservarii acestora, vremelnica, producandu-si efecte pana la intrarea in legalitate si nu duce la prejudecarea fondului.

Fata de aceste considerente, constatând ca sunt indeplinite conditiile ce rezulta din art. 581 Cod procedura civila, instanta va admite cererea, astfel cum a fost formulata.

In ceea ce priveste cheltuielile de judecata, având in vedere prevederile art. 274 Cod procedura civila, culpa procesuala a paratilor si dovada acestor cheltuieli, instanta va obliga pe parati la plata cheltuielilor de judecata efectuate de catre reclamant.

Etichete: