Top

Dezbaterea succesiunii ramase de pe urma defunctului G, iesirea din indiviziune cu atribuirea bunurilor ramase de pe urma defunctului paratei D, constatarea vanzarii cumpararii intre parata D si paratul T si pronuntarea unei hotarari

R O M A N I A

Sedinta publica de la 11 Noiembrie 2009

La data de februarie 2009 a fost inregistrata la instanta actiunea prin care reclamantul B. a solicitat in contradictoriu cu paratii X, Y, T K dezbaterea succesiunii ramase de pe urma defunctului G, iesirea din indiviziune cu atribuirea bunurilor ramase de pe urma defunctului paratei D, constatarea vanzarii cumpararii intre parata D si paratul T si pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare cumparare pentru imobilul casa de locuit compusa din trei camere si hol, imobil situat in sat B, comuna B, si teren aferent in suprafata de 0,13 ha avand ca vecinatati: Nord, Est, Sud, Vest, pretul vanzarii fiind de 5.000 lei achitat paratului T la data de 2006, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea actiunii reclamantul B sustine ca la data de 2006 a cumparat cu buna credinta de la paratul T imobilul pentru care se solicita constatarea vanzarii cumpararii avand incredere totala in actul incheiat deoarece purta stampila unei autoritarti „Primaria B” motiv pentru care a si investit sume importante de bani pentru reabilitarea acestei case, a platit impozit si pentru ca ulterior a aflat ca actul incheiat nu are valoare de act autentic, iar vanzatorul T l-a indus in eroare deoarece el nici nu avea act autentic pentru constructie si nici pentru teren, cumparand terenul in suprafata de 0,13 ha cu acte de mana de la parata D desi aceasta nu avea dezbatuta succesiunea de pe urma sotului sau decedat, G. in a carui masa succesorala este inclus terenul, a formulat prezenta actiune.

Prezent in instanta paratul X a precizat ca numele sau corect este XX, ca numele paratei Y este YY, ca mai exista un mostenitor L, fiind facute mentiunile necesare pe citatie si introdus in cauza paratul L.

Instanta a solicitat ca Primaria comunei B, locul de deces al defunctului G sa ne comunice sesizarea privind deschiderea procedurii succesorale a acestuia, relatii comunicate, in cauza figurand ca mostenitori ai defunctului F, conform certificatului de deces aflat la fila 22, dosar, parata D, sotie supravietuitoare si paratii X, Y, Z, fii, asa cum rezulta din actele de stare civila depuse la dosarul cauzei.

Prin precizarile de la fila 51 dosar, reclamantul B a aratat ca in cauza exista doua vanzari succesive, respectiv intre parata D si paratul X si cealalta intre X si el, reclamantul B privind imobilul casa de locuit compusa din trei camere si hol, imobil situat in sat B, comuna B, judetul Vaslui si teren aferent in suprafata de 0,13 ha, , pretul platit de el paratului T la data de 2006 fiind de 5.000 lei.

Prezenta in instanta, parata F a sustinut asa cum s-a retinut prin incheierea pronuntata in sedinta publica din 2009 ca nu a instrainat terenul paratului T si nici lui B, iar pe acesta din urma nici nu il cunoaste, ci unui nepot al sau K, fara acte autentice.

Paratul T, a recunoscut in sedinta publica din 2009 ca el a construit casa fara autorizatie de construire pe terenul cumparat de la numitul R cu act scris de mana pe care nu il mai detine in prezent, imobil pe care l-a vandut reclamantului B cu pretul de 5.000 lei.

Prezenti in instanta in aceeasi sedinta publica, paratii au aratat ca sunt de acord cu actiunea cu conditia ca reclamantul sa le plateasca o cota parte din teren, iar paratul G a sustinut in sedinta publica din 6 mai 2009 ca nu este de acord cu atribuirea terenului reclamantului, acesta fiind dat prin intelegere de parata, mama lui sa isi faca casa, insa acesta a construit casa si i-a dat-o lui T insa nu cunoaste daca exista act ori prin intelegere.

Fata de aceste ultime precizari reclamantul a completat actiunea cu un nou capat de cerere, pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare cumparare pentru imobilul casa de locuit compusa din trei camere si hol, imobil situat in sat B, comuna B, si teren aferent in suprafata de 0,13 ha, imobil instrainat de parata G paratului R, acesta din urma fiind introdus in cauza in calitate de parat si citat la adresa indicata de reclamant.

In dovedirea actiunii reclamantul a folosit proba cu inscrisuri, proba testimoniala in cadrul careia au fost audiati martorii, proba cu expertiza tehnica in cosntructii privind identificarea imobilului casa si teren conform ultimului contract de vanzare cumparare incheiat intre reclamantul B si paratul T, raport de expertiza intocmit de expert ing. ec. G aflat la filele Desi legal citat, paratul R nu s-a prezentat in instanta si nu a formulat probe, asa cum nu au formulat probe nici paratii , insa au fost de acord cu probele solicitate de reclamant si incuviintate de instanta.

Din probatoriul administrat in cauza instanta retine ca la data de 1992 a decedat G, sotul paratei G si tatal paratilor.

Masa succesorala ramasa de pe urma acestuia cuprinde trenul in suprafata de 5.000 m.p. individualizat in titlu de proprietate nr. X cod X emis la data de 1994 de Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate Vaslui, ce include si tarlaua H, parcela H in suprafata de 1.900 m.p. pe care se afla construit un imobil, casa de locuit cu trei camere si hol.

Parata G a recunoscut ca a dat o suprafata din acest teren, fara acte, nepotului sau R pentru ca acesta sa-si construiasca o casa, insa nu exista nici o dovada ca a avut si acordul celorlalti mostenitori.

Paratul T, sustine asa cum am aratat anterior, ca el a construit casa fara autorizatie pe terenul cumparat de la R, pe care a vandut-o cu act scris de mana pe care nu il mai detine.

Reclamantul B a cumparat imobilul casa de locuit compusa din trei camere si hol, imobil situat in sat B, comuna B, si teren aferent in suprafata de 0,13 ha, avand ca vecinatati, cu pretul de 5.000 lei achitat integral la data de 2006 prin inscrisul sub semnatura privata intitulat contract de vanzare cumparare aflat la fila 6, dosar.

In continutul contractului nu s-a precizat actul de proprietate in baza caruia a fost dobandit imobilul de catre vanzatorul parat T, insa a fost mentionata clauza ca in caz de nulitate a prezentului contract din vina vanzatorului, acesta va plati cumparatorului reclamant B, pretul de 3 ori.

Martorul audiat in cauza, a aratat in depozitia sa ca a semnat inscrisul la solicitarea numitului B, tatal reclamantului B, care a cumparat o casa pentru fiul sau, plecat la G in acea perioada.

Acealeasi sustineri le regasim si in depozitia martorului a precizat si faptul ca imobilul a fost construit de o concubina a paratului T, fiind cumparat pentru J, la cumparare fiind prezent tatal reclamantului, numitul B.

Fata de cele retinute instanta ajunge la urmatoarele concluzii: ca terenul in suprafata de 0,13 ha ce a ramas mostenire de pe urma defunctului G a fost dat de parata D fara acordul fiilor sai, paratii, fara a exista acte si certitudinea ca s-a platit un pret paratului R pentru a-si construi o casa, ca paratul R l-a instrainat fara acte si fara a face dovada ca este proprietarul terenului paratului T, ca pe acest teren paratul T a construit o casa fara a exista autorizatie de construire, cu privire la care martorul sustine ca ar fi fost construita de concubina lui T si ca aceasta casa impreuna cu terenul este instrainata reclamantului, insa la incheierea vanzarii nu este prezent reclamantul B ci numai tatal lui care a afirmat ca imobilul este cumparat pentru, probabil fiica reclamantului.

Prin actiunea in constatare vanzare cumparare si pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act de vanzare cumparare se solicita de fapt ca instanta sa transfere dreptul de proprietate din patrimoniul paratilor in patrimoniul reclamantului in cazul de fata din patrimoniul paratilor in cel al reclamantului B.

Parata G a dat terenul paratului R desi nu era proprietara, acesta fara a fi proprietar l-a instrainat paratului T, care dupa ce a construit o casa fara autorizatie si fara a fi proprietarul terenului, a intrainat-o impreuna cu terenul reclamantului B cu act de mana.

Deoarece instanta are posibilitatea sa pronunte o hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare cumparare pentru vanzari succesive in cazul existentei unui inscris valabil incheiat si numai cu privire la suplinirea consimtamantului vanzatorilor, se apreciaza ca in prezenta cauza nu sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 1073, art. 1077 Cod civil privind admiterea actiunii constatare vanzari succesive deoarece exista un singur inscris incheiat pentru ultima vanzare care nu indeplineste conditiile de valabilitate ale unui contract deoarece vanzatorul T nu este proprietarul terenului si al constructiei pentru a o putea transmite in patrimoniul cumparatorului reclamant B, fiind prevazuta si o clauza de dezicere, considerente pentru care capatul de cerere privind constatare vanzari succesive si pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act de vanzare cumparare va fi respins, asa cum va fi respinsa si actiunea privind dezbaterea succesiunii defunctului G si iesire din indiviziune deoarece paratii, mostenitori ai defunctului G nu au nici o obligatie fata de reclamantul B, intrucat pretinsa vanzare efectuata de parata D paratului R nu a fost perfectata, astfel ca nu sunt indeplinite conditiile prev. de art. 1718 Cod civil, art. 975 Cod civil pentru admiterea unei actiuni pauliene referitoare la dezbaterea succesiunii defunctului G pentru ca imobilul sa-i fie atribuit paratei D.

Actiunea a fost legal timbrata si s-a aplicat timbru judiciar corespunzator.

Etichete: