Top

Anulare act administrativ

Prin cererea formulata , reclamantul Prefectul Judetului Galati a solicitat în contradictoriu cu pârâtul Consiliul local Galati prin reprezentant Primarul Mun.Galati sa se constate nulitatea unei hotarâri emise de pârâta.

In motivarea cererii, reclamantul a precizat ca prin hotarârea emisa de pârâta s-a aprobat concesionarea fara licitatie publica a unui teren din Galati, respectiv Bl.D1-D2, unei societati comerciale pe o durata de 40 de ani.

Prin adresa emisa de Directia Judeteana pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National s-a aratat ca în zona concesionata se afla un obiectiv arheologic „Cavoul Roman din sec.IV” înscris în lista monumentelor istorice.

In drept, si-a întemeiat cererea pe art.135 din Legea nr.215/2001.

Tribunalul – sectia comerciala si de contencios administrativ prin sentinta civila nr.1353/2.11.2004 a admis cererea si s-a dispus anularea hotarârii emisa de pârâta, retinându-se ca potrivit disp.art.215/2001, hotarârea atacata nu întruneste conditiile de legalitate.

Astfel, hotarârea a carei anulare se solicita a fost adoptata de pârâta cu încalcarea normelor legale privind zona de protectie pentru riturile arheologice în perimetrul urban.

Etichete: