Top

Plângere impotriva rezolutiei procurorului

Sentinta penala nr. 15/13.01.2009

– art. 2781 al. 8 lit. b C.p.p.-plângere impotriva rezolutiei procuraorului

Prin plângerea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 6163.9/279/2008 petentii B. GH. V., <…> C. F., au solicitat desfiintarea rezolutiei nr. 2817/P/06.08.2008 data de Parchetul de pe lânga Judecatoria Piatra Neamt în D. nr. 2817/P/2008.

În motivarea plângerii petentii au aratat în esenta ca au formulat plângere la Parchetul de pe lânga Judecatoria Piatra Neamt împotriva numitului P. S. V. pentru savârsirea infractiunii de tulburare de posesie, prev. de art. 220 C.pen.; ca fara sa se administreze vreun probatoriu s-a confirmat propunerea de neîncepere a urmaririi penale fata de acesta; ca petentii au aratat ca nu mai au nici un contract de arendare cu numitul P. S. V. si au preluat terenurile, însa acesta a arat terenurile prin amenintare; ca s-a retinut în mod eronat ca acesta ar fi achitat arenda, dupa cum gresit s-a retinut ca un contract de arendare nu poate fi denuntat unilateral; ca lipsa probatoriului atrage nulitatea solutiei adoptate de catre procuror, motiv pentru care solicita admiterea plângerii.

În sustinerea plângerii petentii au depus la dosar copie a rezolutiei nr. 1841/II-2/17.09.2008 data de primprocurorul Parchetului de pe lânga Judecatoria Piatra Neamt în D. nr. 1841/II-2/2008.

Partile au fost legal citate, fiind reprezentate prin aparatori alesi. Instanta a dispus atasarea dosarelor 2817/P/2008 si 1841/ll-2/2008 ale Parchetului de pe lânga Judecatoria Piatra Neamt.

La termenul din 9.12.2008 intimatul a depus la dosar un tabel si 7 bonuri de arenda. La acelasi termen petentii au depus cu opis acte: borderou plati arenda emis de SC „C. A.” SRL, notificari de reziliere a contractelor de arendare, adresa catre Politia Piatra Neamt, tabel nominal contracte arenda, copii ale contractelor de arenda încheiate între petenti si SC „C. A.” SRL, alte acte.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, instanta retine urmatoarele: petentii au formulat plângeri individuale împotriva intimatului P. S. V., director executiv la SC „S.” SA pentru savârsirea infractiunii de tulburare de posesie, prev. de art. 220 C.pen., prezentând aceeasi situatie de fapt, si anume ca sunt proprietari ai unor suprafete de teren, pentru care au încheiat contract de arendare cu intimatul; întrucât acesta nu si-a achitat obligatiile asumate prin contract, acesta a fost reziliat de drept si au somat pe intimat sa nu mai intre pe teren; acesta însa a intrat abuziv pe teren, ocupând o parte din acesta.

O situatie deosebita a prezentat-o petentul V. I. I., care a aratat ca nu a avut încheiat cu intimatul contract de arendare, însa acesta a ocupat terenul proprietatea sa.

În cauza au fost audiati majoritatea petentilor precum si intimatul. Au fost depuse la dosar contracte de arendare încheiate între SC „S.” SA si o parte dintre petenti, precum si o parte din contractele de arendare încheiate ulterior între petenti si SC „C. A.” SRL

Prin rezolutia nr. 2817/P/06.08.2008 data de Parchetul de pe lânga Judecatoria Piatra Neamt în D. nr.2817/P/2008, în temeiul art. 228 al.6 raportat la art. 10 lit. b C.pr.pen., s-a confirmat propunerea de neîncepere a urmaririi penale fata de intimatul P. S. V. pentru savârsirea infractiunii de tulburare de posesie, prev. de art. 220 al. 1 C.pen.

Pentru a se dispune în acest sens s-a retinut în esenta ca între petenti si SC „S.” SA s-au încheiat contracte de arendare, însa în cursul anului 2007 între parti au aparut neîntelegeri cu privire la executarea obligatiilor contractuale, astfel ca în martie 2008 petentii au încheiat alte contracte de arendare cu SC „C. A.” SRL pentru aceleasi suprafete, însa SC „S.” SA cultiva în continuare terenurile; s-a mai retinut ca fapta nu este prevazuta de legea penala, litigiul dintre parti putând fi solutionat pe calea unui proces civil.

Prin rezolutia nr. 1841/ll-2/17.09.2008 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Piatra Neamt prim-procurorul unitatii a respins plângerea petentilor formulata împotriva rezolutiei nr.2817/P/06.08.2008, retinându-se aceeasi situatie de fapt si apreciindu-se ca rezolutia atacata este temeinica si legala.

Analizând actele si lucrarile cauzei, instanta constata ca rezolutia nr.2817/P/06.08.2008 data de Parchetul de pe lânga Judecatoria Piatra Neamt în D. nr.2817/P/2008 nu este temeinica si legala. Este adevarat ca petentii, prin plângerile individuale formulate au indicat practic, aceeasi situatie de fapt, însa pe parcursul actelor premergatoare efectuate nu s-a facut o minima verificare a situatiei individuale a acestora.

Astfel, în declaratiile date unii dintre petenti au aratat faptul ca nu au avut contracte de arendare încheiate cu intimatul, însa acesta le-a ocupat terenurile. În aceasta situatie se afla petentii V. I. I. si S. M. I., pentru care nu au fost depuse la dosar contracte de arendare, astfel ca sustinerile lor sunt plauzibile. De asemenea, la dosar nu au fost depuse contracte de arendare pentru petentii A. A., P. E. si P. Er., acestia nefiind audiati în cauza.

Rezolutia atacata nu poate fi mentinuta în primul rând pentru faptul ca din continutul acesteia nu rezulta cu claritate plângerile la care se refera. În referatul organelor de cercetare penala se arata faptul ca actele premergatoare se refera la plângerile depuse de numitul D. N. + 49 persoane, fara a se indica numele acestora. În rezolutia nr. 2817/P/06.08.2008 se arata ca actele premergatoare se refera la plângerile depuse de numitul Z. V. + 49 persoane, de asemenea fara a se indica numele acestora. În aceste conditii nu exista siguranta faptului ca plângerile petentilor au fost examinate iar solutia adoptata în cauza, în speta rezolutia nr. 2817/P/06.08.2008 data de Parchetul de pe lânga Judecatoria Piatra Neamt în D. nr. 2817/P/2008 se refera la aceste plângeri.

Prin rezolutia nr. 1841/II-2/17.09.2008 data de primprocurorul Parchetului de pe lânga Judecatoria Piatra Neamt în D. nr. 1841/II-2/2008 s-a încercat remedierea acestei deficiente, însa lipsurile rezolutiei initiale nu pot fi suplinite prin solutia data de catre conducatorul unitatii de parchet.

Pentru considerentele ce preced, în temeiul art. 2781 al. 8 lit. b C.pr.pen. va admite plângerea formulata de catre petentii B. GH. V., <…>, C. F., împotriva rezolutiei nr. 2817/P/06.08.2008 data de Parchetul de pe lânga Judecatoria Piatra Neamt în D. nr. 2817/P/2008; va desfiinta rezolutia nr. 2817/P/06.08.2008 data de Parchetul de pe lânga Judecatoria Piatra Neamt în D. nr. 2817/P/2008 si, pe cale de consecinta, si rezolutia nr. 1841/II-2/17.09.2008 data de primprocurorul Parchetului de pe lânga Judecatoria Piatra Neamt în D. nr. 1841/II-2/2008; va trimite cauza Parchetului de pe lânga Judecatoria Piatra Neamt în vederea începerii urmaririi penale cu privire la savârsirea infractiunii de tulburare de posesie, prev. de art. 220 al. 1 C.pen., de catre numitul Pop Silaghi Vasile.

În cadrul urmaririi penale se va proceda la efectuarea urmatoarelor acte de urmarire penala: se va proceda la audierea petentilor A. A., P. E. si P. Er., precum si la reaudierea petentilor V. I. I. si S. M. I. pentru a se stabili daca acestia au încheiat cu intimatul contracte de arendare, împrejurarile în care intimatul le-a cultivat terenurile, precum si împrejurarea daca petentii au avut sau nu posesia terenurilor anterior savârsirii faptei de catre intimat, urmând ca solutia ce se va pronunta în cauza sa faca referire la plângerea formulata de catre fiecare petent în parte; se vor administra orice alte probe apreciate ca utile pentru lamurirea cauzei sub toate aspectele.

În temeiul art. 192 al. 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat vor ramâne în sarcina acestuia.

Etichete: