Top

Contestatie la executare

-sentinta penala nr. 225 din 11.03.2009 pronuntata in dosarul nr. 6518/279/2008

– contestatie la executare

Prin cererea de contestatie la executare înregistrata la aceasta instanta sub nr. 6518/279/2008 contestatorul N. C. a aratat ca întelege sa conteste executarea pedepsei de 5 ani închisoare aplicata prin sentinta penala nr. 218/19.03.2008 pronuntata de Judecatoria P. N. în dosarul nr. 4140/279/2007.

În motivare petentul a aratat ca pedeapsa este prea mare în raport cu faptul ca a savârsit 4 infractiuni de furt pe care le-a recunoscut, însa pe parcursul urmaririi penale asupra lui s-au exercitat presiuni si i s-au facut promisiuni pentru a recunoaste si alte fapte; ca a mai suferit o condamnare în dosarul nr. 1204/279/2007, la pedeapsa de 3 ani si 8 luni închisoare; ca pedeapsa de 5 ani închisoare este prea mare si solicita reducerea acesteia.

Contestatorul a mai depus la dosar un memoriu în care enumera motivele prevazute de lege pentru contestatia în anulare si conditiile în care aceasta poate fi promovata. În instanta a mai depus la dosar un memoriu în care arata, în esenta, aceleasi motive ca si în cererea introductiva.

Fata de declaratia data în fata instantei, în care contestatorul a aratat ca a formulat contestatie la executare, contestând mandatul de 5 ani pe care îl executa în prezent, deoarece pedeapsa rezultanta care i-a fost aplicata este prea mare în raport cu faptul ca a savârsit 4 infractiuni de furt pe care le-a recunoscut, însa pe parcursul urmaririi penale asupra lui s-au exercitat presiuni pentru a recunoaste si alte fapte, instanta a recalificat cererea acestuia, constatând ca, în fapt, aceasta este o cerere de apel ce a fost gresit intitulata. În aceste conditii instanta a dispus scoaterea cauzei de pe rol si înaintarea catre Tribunalul N. în vederea solutionarii apelului.

Prin încheierea din 14.01.2009 a Tribunalului N. s-a dispus trimiterea cauzei pentru continuarea judecarii acesteia de catre instanta de fond, constatându-se ca împotriva sentintei penale nr. 218/19.03.2008 a Judecatoriei P. N. contestatorul a promovat apel si recurs.

Contestatorul a fost legal citat si a fost adus în fata instantei fiind asistat de aparator din oficiu.

La termenul din 25.02.2009 contestatorul prin aparator a invocat exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei P. N. petentul, aratând ca sentinta penala nr. 218/19.03.2008 a Judecatoriei P. N. a fost modificata în apel, iar decizia promovata în apel a ramas definitiva prin respingerea recursului, astfel ca, practic, contestatorul executa dispozitiile deciziei pronuntate în apel; ca prezenta contestatie este întemeiata pe dispozitiile art. 461 lit. c C.pr.pen., astfel ca cererea trebuie judecata de instanta a carei hotarâre se executa.

La termenul din 11.03.2009 contestatorul a mai depus la dosar un memoriu în care arata, în esenta, aceleasi motive ca si în cererea introductiva (a savârsit doar 4 fapte pe care le-a recunoscut, iar la urmarirea penala i s-au facut promisiuni pentru a recunoaste si alte fapte; a formulat o plângere catre Parchet, plângere ce i-a fost admisa).

Procurorul a solicitat respingerea exceptiei invocate.

Instanta, examinând exceptia ridicata de catre contestator prin aparatorul sau, constata ca aceasta nu este întemeiata si o va respinge ca atare. Astfel, contestatorul a aratat ca întelege sa conteste executarea sentintei penale nr. 218/19.03.2008 a Judecatoriei P. N. Este adevarat ca aceasta hotarâre a fost desfiintata, în ce priveste latura penala, prin decizia penala nr. 198/AP/9.06.2008 a Tribunalului N., decizie ce a ramas definitiva prin decizia penala nr. 563/25.09.2008 a Curtii de Apel B.. Cu toate acestea, apelul promovat împotriva sentintei penale nr. 218/19.03.2008 a Judecatoriei P. N. a fost admis deoarece s-a constatat ca se impune reindividualizarea pedepselor, retinerea de circumstante atenuante si o alta modalitate de contopire a pedepselor, mentinându-se celelalte dispozitii ale sentintei atacate. Asa fiind, instanta constata ca în prezent contestatorul executa sentinta instantei de fond, astfel cum a fost modificata prin decizia pronuntata în apel.

În ce priveste fondul cauzei, instanta constata ca cererea contestatorului nu este întemeiata si o va respinge ca atare, cu urmatoarea motivare: prin cererea introductiva si memoriile ulterioare, contestatorul a aratat ca pedeapsa de 5 ani ce i s-a aplicat, este prea mare în raport cu faptul ca a savârsit 4 infractiuni de furt pe care le-a recunoscut, însa pe parcursul urmaririi penale asupra lui s-au exercitat presiuni si i s-au facut promisiuni pentru a recunoaste si alte fapte; ca a mai suferit o condamnare în dosarul nr. 1204/279/2007, la pedeapsa de 3 ani si 8 luni închisoare; ca pedeapsa de 5 ani închisoare este prea mare si solicita reducerea acesteia. Ori, pe calea contestatiei la executare nu se poate solicita reducerea pedepsei. Desi contestatorul a aratat ca îsi întemeiaza cererea pe dispozitiile art. 461 lit. c C.pr.pen., nu a putut indica în ce consta nelamurirea ivita cu privire la hotarârea ce se executa.

Instanta constata ca hotarârea a carei executare se contesta nu este de natura a genera nelamuriri, dispozitivul acesteia fiind pe deplin clar, astfel ca sustinerile contestatorului nu pot fi primite.

Fata de considerentele de mai sus, instanta va respinge exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei P. N.; va respinge ca nefondata cererea de contestatie la executarea sentintei penale nr. 218/19.03.2008 a Judecatoriei P. N., modificata prin decizia penala nr. 198/AP/9.06.2008 a Tribunalului N., definitiva prin decizia penala nr. 563/25.09.2008 a Curtii de Apel B., cerere formulata de catre contestatorul N. C.

În temeiul art.189 Cod procedura penala, onorariul avocatului din oficiu, în cuantum de 100 lei, va fi avansat din fondurile Ministerului Justitiei catre Baroul N.

În temeiul art. 192 al. 2 Cod procedura penala va obliga pe contestatorul N. C. la plata sumei de 250 lei cheltuielile judiciare catre stat.

Etichete: